CodeGuard: Gwneud copi wrth gefn o'r Wefan yn y Cymylau

CGlogo tryloyw 300px

Tua blwyddyn yn ôl, roedd gennym gleient yn ein ffonio ac roeddent yn wyllt. Fe wnaethant ddileu defnyddiwr o'u system a'r defnyddiwr hwnnw sy'n eiddo yr holl gynnwys felly dilëwyd y cynnwys hefyd. Roedd y cynnwys wedi diflannu. Misoedd o waith i boblogi'r wefan ... i gyd wedi mynd mewn curiad calon. Ein hymgysylltiad yn unig oedd adeiladu eu thema, nid rheoli'r cynnal a'r gweithredu go iawn. O ganlyniad, dim ond copi wrth gefn thema oedd gennym ni ... roedd y cynnwys coll yn cael ei storio yn y gronfa ddata. Wrth gwrs, nid oedd ganddynt ddull wrth gefn cronfa ddata na'u cwmni cynnal.

Byth ers hynny, rydym wedi gwneud yn hollol siŵr, waeth beth fo'n hymgysylltiad â'r cleient, eu bod yn briodol diogelwch a chopïau wrth gefn ar gael ar gyfer eu gwefan. Mae llawer yn dibynnu ar eu tîm TG neu westeiwr ... ond rydym yn aml yn canfod bod y copïau wrth gefn hynny wedi'u cyfyngu i naill ai ffeiliau neu ddata - ond yn aml nid y ddau.

CodeGuard yn darparu datrysiad wrth gefn gwefan awtomatig trwy Feddalwedd fel Gwasanaeth, ac yn gwneud i'r hud ddigwydd! Ef yw'r un y tu ôl i'r llenni sy'n monitro'ch gwefan yn ddiflino ac yn sicrhau ei bod yn ddiogel. Os bydd CodeGuard yn dod o hyd i unrhyw newidiadau ar eich gwefan, bydd yn cymryd copi wrth gefn newydd a hefyd yn tanio e-bost cyflym atoch chi.

  • Datrys problemau yn gyflymach - Gan ddefnyddio ChangeAlerts arloesol CodeGuard, byddwch yn lleihau'r amser didrafferth a dreulir yn nodi achosion sylfaenol materion a grëwyd gan eich cleientiaid. Gydag adferiad un clic, byddwch hefyd yn lleihau'r amser sydd ei angen i adfer y materion hyn yn ddramatig, ar ôl i'r achosion sylfaenol gael eu nodi.
  • Amddiffyn eich cleientiaid - Yn aml, cleientiaid yw eu gelyn gwaethaf eu hunain heb sylweddoli hynny hyd yn oed. Y gwir anffodus yw bod dileu ffeiliau, trosysgrifo, a chamgymeriad dynol syml yn achosi mwy o broblemau na hacwyr maleisus a mewnosod meddalwedd faleisus. Gyda CodeGuard, gallwch amddiffyn eich cleientiaid rhag eu hunain.
  • Amddiffyn eich llinell waelod - Atal costau rhag troi allan o reolaeth trwy sefydlu cyfrifoldeb clir am y materion y mae eich cleientiaid yn eu cyflwyno i chi a pherchnogaeth ohonynt. Trosi oriau anghyfnewidiol yn waith proffidiol trwy gael cytundeb cleient eich bod yn adfer materion a gafodd eu creu y tu hwnt i'ch rheolaeth.
  • Cynyddu eich refeniw - Ychwanegwch ffrwd refeniw ychwanegol i'ch busnes na fydd byth yn eich siomi. Mae'n hawdd ailwerthu i gleientiaid. (i) Yn syml, actifadwch eu gwefan pan fyddwch chi'n ei hadeiladu gyntaf neu pan fydd angen i chi ddiweddaru. (ii) Ychwanegwch CodeGuard fel eitem llinell, ac os oes angen, dangoswch ein fideo i'ch cleient i egluro pam mae ei angen arno.

Mae CodeGuard yn defnyddio technoleg agnostig platfform er mwyn cefnogi ystod eang o systemau a chymwysiadau rheoli cynnwys. Mae hyn yn caniatáu i CodeGuard wneud copi wrth gefn o bron unrhyw fath o wefan neu gronfa ddata, gan gynnwys WordPress, Joomla !, Magento, Drupal, phpBB a MySQL.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.