Cocên a Blogio

Ysgrifennodd Lewis Green swydd wych, o'r enw Ble mae'r Cig Eidion mewn Blogio?, edrychwch arno pan gewch y cyfle.

CocênPan oeddwn i'n mynd i'r coleg, un o'r papurau a'r dadansoddiad wnes i oedd ar gaeth i gocên. Ymddiheuraf o flaen amser am beidio â darparu credyd ar gyfer fy ffynonellau, ond dyma’r cyfiawn ohono. Mae'r caethiwed llwyddiannus yn cychwyn eu harfer ar gyfartaledd yn eu nawfed flwyddyn o adferiad. Nawfed flwyddyn! Hynny yw, sefydlwch ganolfan adsefydlu heddiw, ac ni fyddwch yn adennill y buddion am naw mlynedd.

Y broblem? Pleidleisir gwleidyddion ym mhob 4 blynedd. Y consundrwm yw, os oes gan ardal fetropolitan broblem enfawr gyda chocên, mae troseddau'n dilyn ... lladrad, ymladd, llofruddiaethau, ac ati. Pleidleisir gwleidyddion caled i 'ddatrys' y broblem. Ond mae gwir angen naw mlynedd arnyn nhw i'w drwsio, onid ydyn? Hmmm. Dim ond 4 blynedd sydd ganddyn nhw.

Felly mae'r datrysiad yn newid o adferiad i garcharu. Nid yw gwleidyddion llwyddiannus mewn gwirionedd yn cynorthwyo i wella cyfraddau adfer y defnyddiwr cocên, yn syml, maen nhw'n cael cymaint ohonyn nhw oddi ar y stryd ag y gallan nhw cyn yr etholiad nesaf. Nid oes ganddynt unrhyw ddewis mewn gwirionedd. Mae'r etholwyr yn mynnu canlyniadau. O ganlyniad, mae ein carchardai yn llawn camdrinwyr cyffuriau a fydd yn parhau i gael eu rhyddhau, eu carcharu, eu rhyddhau, eu carcharu, ac ati.

Yn y tymor hir, mae cost carcharu yn lleihau cost canolfan adfer. Fodd bynnag, pan edrychwch ar y gyllideb flynyddol ar y “Rhyfel ar Gyffuriau” yn yr Unol Daleithiau, fe welwch mai prin yw'r gyllideb ar gyfer adferiad yn y gyllideb gyfan. Nid oes diwedd, ac nid oes unrhyw obaith oni bai bod gwyddoniaeth rywsut yn gallu camu i mewn a byrhau'r cylch adfer.

Beth yn y byd sydd a wnelo cocên â blogio?

Blogio fel strategaeth farchnata yn syml yw hynny, strategaeth. Nid yw blogio yn ddigwyddiad. Mae pob post wedi'i gysylltu â'r olaf ac yn arwain at y nesaf. Ni fydd un cofnod blog yn eich cael chi yn unman, ond bydd miloedd ohonyn nhw'n dechrau creu cymuned o ddarllenwyr a delwedd glir iawn o'ch gwybodaeth, eich profiad a'ch personoliaeth. Byddant hefyd yn codi ymwybyddiaeth i'ch brand a'ch personoliaeth, awdurdod, a safle peiriant chwilio.

Felly ... ble mae'r ROI ar hynny?

Mae angen i chi ddarparu ROI ar gyfer eich doleri marchnata, yn gywir? Mae gennych chi 10 blog ar eich gwefan gorfforaethol, gan dreulio oriau o 10 o swyddogion gweithredol bob wythnos i'w hysgrifennu a staff TG i'w cefnogi. Dyna lawer o arian ar yr eitem linell honno, ynte? Ac ar ôl blwyddyn, beth sy'n rhaid i chi ei ddangos amdano? Oes gennych chi fwy o fusnes? Oes gennych chi fwy o elw?

Dyma lle mae'r broblem yn codi ei phen hyll. Mae'r cylch cyllidebu ar gyfer y flwyddyn wedi dod i ben ac nid oes gennych unrhyw beth i'w ddangos amdano. Ni ellir tynnu sylw at un o'ch cleientiaid newydd fel un sy'n dod o'ch blog. Nid yw'r pethau hyn yn gweithio yn unig! Mae'r cyfan yn hype Web 2.0! Nid ydym yn blogio ac rydym yn cael mwy o gwsmeriaid. Rydyn ni'n prynu hysbysebion baner ac maen nhw'n gwneud yn well na'n blog.

Cadarn eu bod yn gwneud.

Y broblem gyda'r hysbysebion yw nad ydyn nhw'n adeiladu'ch enw da. Nid ydynt yn caniatáu i'ch rhagolygon na'ch cwsmeriaid gael sgwrs gyda chi. Nid ydynt yn cynorthwyo i optimeiddio peiriannau chwilio. Nid ydynt yn arwain at farchnata ar lafar gwlad. Nid ydynt yn cynorthwyo i gadw cwsmeriaid.

Felly yn hytrach na thrin eich perthnasoedd a'ch adferiad â gofal dros y tymor hir, mae'n rhaid i chi wneud y dewis i'w daflu yn y carchar. Mae eich rhaglen farchnata yn dod yn ddrws cylchdroi carchar ... hysbysebion a brynwyd, canlyniadau cyffredin, hysbysebion a brynwyd, canlyniadau cyffredin, ymlaen ac ymlaen ac ymlaen.

Mae i fyny i chi. Mae'r mater yn wirioneddol strategol. Os ydych chi'n barod i roi amser ac adnoddau o'r neilltu i adeiladu eich presenoldeb a'ch awdurdod ar-lein (ac mae gennych chi'r ddawn i'w dynnu i ffwrdd), fe welwch y canlyniadau. Bydd eich brand yn cryfhau, bydd eich ffôn yn canu, ac fe welwch eich hun wedi'i amgylchynu gan rwydwaith unigryw o gwsmeriaid, darllenwyr, cefnogwyr, ffrindiau ac adnoddau. Fe welwch fod eich gwefannau yn cael llawer mwy o sylw.

Dywedodd cydweithiwr i mi sy'n cychwyn eu busnes eu hunain ar-lein yn gweithredu technolegau blogio wrthyf amser cinio, “Ymhobman rydyn ni'n edrych am wybodaeth ar flogio, rydyn ni'n gweld eich enw Doug!”. Nid yw'n wir o gwbl. Dwi yn Nodyn blogiwr A-Rhestr ac nid yw fy enw i ym mhobman. Fodd bynnag, mae'n sefyll allan pan fyddant yn ei weld oherwydd eu bod yn fy adnabod.

Felly beth yw eich enillion ar fuddsoddiad, Doug?

Rydw i wedi bod yn blogio am lai na blwyddyn ac wedi cael hanner dwsin yn fwy o ymrwymiadau gyda gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant, rydw i wedi cael cwpl A-listers yn ymweld â'm safle ac yn rhoi sylwadau arno, rydw i wedi cael golygydd yn darllen llyfr I ' m ysgrifennu (rhoddodd gyngor gwych i mi!), rydw i wedi cael fy nghyfweld ar deledu a newyddion lleol, rydw i wedi cael cynnig partneriaeth mewn busnes, ac rydw i wedi gwneud ffrindiau dirifedi. Oes gen i fwy o arian yn fy mhoced? Mae'n debyg nad ... ond mae'n dod.

Byddwn yn barod i weithio ar hyn 9 mlynedd arall, ond ymddiried ynof, ni fydd yn rhaid i mi wneud hynny. Bydd y canlyniadau yma cyn bo hir. Ychydig wythnosau yn ôl, cefais ginio hyfryd gyda Phrif Swyddog Gweithredol Datrysiadau Bitwise a gofynnodd y cwestiwn imi, "Ble mae'r ROI?"

Mae'r ROI yn dod, dywedais. Fe wnes i gymharu fy ymgysylltiad blogio â mynd i'r coleg. Pan fyddwch chi'n dechrau coleg ac yn buddsoddi cannoedd o filoedd o ddoleri mewn addysg, nid ydych chi'n stopio bob chwarter neu flwyddyn a gofyn ble mae'r ROI. Rydych chi'n gwybod ei fod yn dod oherwydd eich bod chi'n adeiladu'ch awdurdod, hygrededd, profiad ac addysg.

Rwy'n edrych ymlaen at fy ngraddio. Nid wyf yn gwybod pryd mae'n dod, ond bydd yma cyn i chi ei wybod.

4 Sylwadau

  1. 1
  2. 3
  3. 4

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.