Systemau Cobia: Cyfryngau Cymdeithasol a Syndicetiad Awtomataidd Llawn

systemau cobia

Mae'r byd marchnata wedi newid yn helaeth gydag oes adnoddau digidol a chyfryngau cymdeithasol. Gyda'r dilyw o atebion ar gael heddiw, mae'r adnoddau i weithwyr proffesiynol haeru mwy o ddylanwad ar eu huchaf erioed. Mae llawer o offer yn cynnig adnoddau a gwasanaethau ar gyfer busnes, ond yr un peth nad ydyn nhw'n ei gynnig yw system sy'n eich helpu chi i ddod o hyd i'ch cwsmeriaid yr eiliad maen nhw'n nodi angen.

Systemau Cobia wedi datblygu system gyda'r nod o newid y gêm o sut mae busnesau'n cyrraedd cwsmeriaid. Ar ôl ymuno, bydd eich busnes yn derbyn tudalen lanio ddeniadol, a bydd yn cael ei rhestru yn eu cyfeirlyfr yn ogystal â Google Places.

Monitro Cymdeithasol Systemau Cobia

Yn uniongyrchol ar dudalen flaen eich dangosfwrdd, rhoddir yr offer i berchnogion busnes asesu sgyrsiau eu rhwydwaith, gan gynnwys darpar gwsmeriaid yr eiliad y maent yn ceisio cymorth. Mae eu system yn dibynnu ar wybodaeth gan yr arbenigwr - perchennog y busnes - i dargedu ymadroddion sy'n berthnasol i'w fusnes. Ar ôl mewnbynnu geiriau allweddol, mae hyn yn gosod System Cobia mewn gêr ar gyfer y fframwaith marchnata llawn.

Dychmygwch gwsmer yn trydar am ba mor araf yw llinell yn eich man busnes, ac yna gallu ymateb ar unwaith gyda chwpon ac ymddiheuriad i helpu gyda'i anghyfleustra. Oni fyddai'r posibiliadau'n agor i'ch busnes?

Gall deliwr ceir nodi un o'r termau mwyaf poblogaidd ar gyfryngau cymdeithasol, Dw i eisiau car, gydag ymateb yn cael ei ddarparu i'r cwsmer yn seiliedig ar ei ddemograffeg - ymgysylltiad personol yw hwn wedi'i deilwra i'ch cynulleidfa darged. Mae cael rheolaeth dros yr hyn y mae pobl yn ei ddweud amdanoch chi a'ch busnes wrth wraidd rheoli enw da, y mae eu system yn ei annog trwy allgymorth trwy ateb swydd defnyddiwr yn unig.

Systemau Cobia - Enghraifft Toyota Twitter

Syndicet Erthygl Systemau Cobia

Rhan annatod o gyfathrebu â'ch cwsmeriaid yw trwy gynnal pynciau sgwrsio cyfoes. Adeiladwyd nodwedd syndiceiddio erthygl Cobia gyda'ch amser mewn golwg trwy chwilio'r we am y straeon mwyaf perthnasol yn seiliedig ar eich geiriau allweddol perthnasol.

Fel ychwanegiad awtomataidd i gynnwys gwreiddiol eich cwmni, bydd yr erthyglau hyn yn ciwio i mewn ar gyfer eich hidlo arferiad, ac yna byddant yn eu postio ar eich wal Facebook neu Twitter o fewn chwe awr. Yna bydd rhwydwaith eich cwsmer yn gweld gweithgaredd ar yr erthyglau poblogaidd hyn, a sgriniwyd gennych chi, yn organig yn gynyddol yn cyrraedd eich cwmni.

Mae hysbysebu a chydnabod brand yn ffactorau pendant wrth ddenu busnes newydd ac wrth gadw cleientiaid cyfredol. Mae dyfalbarhad yn arwain at ganlyniadau, yn enwedig pan fydd cwsmeriaid yn gwybod bod bargen ynghlwm. Mae hysbysebu ill dau yn denu cwsmeriaid newydd yn ogystal ag ail-gipio hen gleientiaid.

Ymgyrchoedd Systemau Cobia

gyda Systemau Cobia'nodwedd ymgyrch, ni fydd eich cwsmeriaid byth yn colli curiad gan eich cwmni. O fewn eu fframwaith, gallwch greu ymgyrchoedd marchnata ar raddfa lawn gan gynnwys disgrifiad a galw i weithredu fel cod hyrwyddo. Chi fydd yn rheoli hyd eich ymgyrch a phwy sy'n derbyn eich chwyth i'r pellter mwyaf penodol. Yn Cobia, mae gan eu defnyddwyr gwelwyd cynnydd o 100% i 3,400% yn y dilynwyr i'w tudalennau busnes gan ddefnyddio eu nodwedd ymgyrchoedd.

Mae Cobia Systems yn cynnig yr offer i chi feddwl yn greadigol, yn symleiddio'ch tasgau marchnata dyddiol i un platfform, ac yn rhoi canlyniadau diderfyn wedi'u targedu i chi i wella'ch allgymorth. Pam ddylai eich cwsmeriaid chwilio amdanoch chi? Fe ddylech chi fod yn dod o hyd iddyn nhw. Devan Sharma - Prif Swyddog Gweithredol a Sylfaenydd Cobia Systems

Bydd gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant marchnata yn monitro'r hyn y mae pobl yn ei ddweud am eich brand ar y farchnad ddigidol yn ogystal â gwylio tueddiadau a newidiadau mewn cystadleuaeth er mwyn sicrhau bod eich brand yn cael y wybodaeth ddiweddaraf ac yn cwrdd â'r holl faterion gwasanaeth cwsmeriaid. Bydd hysbysebu yn caniatáu ichi estyn i mewn i'ch brand a thynnu anghenion cyfredol cleientiaid i'ch strategaeth marchnad o ddydd i ddydd ar gyfer gwerthu. Mae angen eich creadigrwydd a'ch offer i reoli'ch enw da ar-lein i oresgyn y cynnwys hen ac undonog mewn bomio cynyddol o ymgyrchoedd hysbysebu.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.