Pam nad yw'ch cwmni wedi gweithredu CMS?

CMS - System Rheoli Cynnwys

Mae yna lawer o drafod ar y blog hwn am optimeiddio, optimeiddio trosi, marchnata i mewn, optimeiddio peiriannau chwilio ... hyd yn oed profion aml-amrywedd ac optimeiddio tudalennau glanio. Weithiau rydyn ni'n anghofio bod llawer o wefannau yn dal i fod yn y 1990au ac yn dudalennau HTML â chod caled yn eistedd yn ddigyfnewid ar weinydd!

Mae CMS yn a System Rheoli Cynnwys. Mae'n caniatáu i ddefnyddwyr annhechnegol nad ydyn nhw'n gwybod HTML, FTP, JavaScript neu'r cannoedd o dechnolegau eraill adeiladu, cynnal a diweddaru eu gwefan. Yr wythnos diwethaf, cefais alwad wyllt gan elusen yr wyf yn ei chynnal heb unrhyw gost yn gofyn a allwn ddiweddaru eu tudalen digwyddiadau ers eu boi gwe ddim ar gael.

Fe wnes i fewngofnodi trwy FTP, lawrlwytho'r ffeil a gwneud y golygiadau angenrheidiol trwy Dreamweaver. Yna darlithiais iddynt fod yr holl waith hwn yn ddiangen mewn gwirionedd. Roedd cwsmer diweddar arall wedi anfon ei farchnatwr i hyfforddiant HTML er mwyn iddynt allu diweddaru eu gwefan. Roedd hyn hefyd yn ddiangen. Er bod gwybodaeth am dechnolegau gwe yn ddefnyddiol, gall system rheoli cynnwys dda roi'r holl offer sydd eu hangen ar eich cwmni i ddiweddaru'ch gwefan yn ddyddiol wrth gael gwared ar y rhwystrau addysg a thechnegol.

papur-lite.png

Am gost y dosbarthiadau neu'r taliadau parhaus i y boi gwe, gallai'r cwmnïau hyn fod wedi gweithredu system rheoli cynnwys gadarn y gallent ei rheoli.

Ar gyfer un cwsmer o'r fath, Papur-Lite, a darparwr system rheoli dogfennau, gwnaethom ddefnyddio WordPress. Mae yna nifer o atebion rheoli cynnwys galluog eraill ar y farchnad, ond roedd gan yr un hwn yr holl glychau a chwibanau ac roedd yn hawdd ei addasu i ofynion y cwsmer.

Erbyn hyn, mae bron pob cofrestrydd parth yn cynnig ei system rheoli cynnwys ei hun neu mae ganddo systemau rheoli cynnwys eraill yn awtomatig. Fy unig gyngor fyddai cadw at blatfform sydd â mabwysiadu eang a chymuned ddatblygu fawr ag ef.

Cadwch mewn cof nad yw gosod CMS am ddim, fodd bynnag. Mae uwchraddio cynhaliaeth yn hanfodol! Mae bod yn fachgen mawr ar y bloc CMS am ddim hefyd yn addas ar gyfer mwy o droseddwyr sy'n ceisio darnia'ch platfform. Ni fydd CMS am ddim sy'n cael ei gynnal ar blatfform cynnal rhad hefyd yn gwrthsefyll tunnell o draffig - sy'n gofyn i chi wneud hynny cig eidion i fyny'ch seilwaith.

Mae'r buddion yn gorbwyso'r risgiau os oes gennych ddyn defnyddiol da i gadw'ch CMS yn iach, serch hynny. Ynghyd â gosod a ffurfweddu'r CMS:

Yn bwysicaf oll efallai, rydym yn parhau i helpu'r cwmni i fabwysiadu i'r platfform newydd a'i ddefnyddio'n effeithiol. Gall CMS fel WordPress fod ychydig yn frawychus ar y dechrau. Gallaf eich sicrhau ei bod yn llawer haws nag esbonio FTP a HTML, serch hynny!

Yn olaf, er bod WordPress yn blatfform blogio teilwng, credaf yn onest ei fod yn system rheoli cynnwys gwefan llawer gwell. Mae meddalwedd fel atebion gwasanaeth fel Llwybr y Farchnad sy'n cynnig rheolaeth safle, blogio, a hyd yn oed e-fasnach.

Un sylw

 1. 1

  Wel, meddai Doug.

  Er fy mod wedi cael profiadau tebyg gyda llawer o berchnogion busnes yn ei wneud fel y cafodd ei wneud y ganrif ddiwethaf, mae hyn hefyd yn wir:

  "Gall CMS fel WordPress fod ychydig yn frawychus ar y dechrau."

  Mae perchnogion busnesau bach, yn enwedig, yn dod o hyd i CMS gormod o waith. Mae yna ormod i'w gofio os ydych chi'n brysur yn rhedeg eich busnes ac yn postio rhywbeth newydd bob hyn a hyn. Erbyn i chi symud o gwmpas i ddefnyddio'r CMS eto, rydych chi wedi anghofio sut i wneud hynny. A phwy sydd eisiau darllen llawlyfr?

  Mae WordPress yn sicr yn llawer gwell na Joomla neu Drupal o ran defnyddioldeb gweinyddol cyffredinol. Mae'r llif gwaith yn fwy greddfol o'i gymharu â'r ddau arall.

  Beth fu'ch profiad gyda CMSs ar gyfer perchnogion busnesau bach? Ydych chi wedi rhoi cynnig ar ddewisiadau amgen "symlach"?

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.