Expo CMS: Gem Ymhlith Cynadleddau Marchnata a Thechnoleg yn y Midwest

cms expo

Cefais y pleser o siarad yn y Expo CMS yr wythnos diwethaf yn Chicago. Hwn oedd y tro cyntaf imi fynychu'r gynhadledd hon, nid oeddwn yn siŵr beth i'w ddisgwyl. Cefais fy synnu ar yr ochr orau pa mor wych ydoedd.

Cynhadledd ddysgu a busnes yw'r Expo CMS wedi'i neilltuo ar gyfer Systemau Rheoli Cynnwys a gwasanaethau gwefan. Mae'n cynnwys nifer o draciau sy'n canolbwyntio ar themâu busnes a thechnoleg. Y pum trac yn y gynhadledd eleni oedd Joomla, WordPress, Drupal, Plone, a Business. Rwy'n dal i weithio ar eu cael i ymddangos fy hoff CMS tro nesaf. Roedd y pedwar trac cyntaf yn canolbwyntio'n benodol ar y CMS dan sylw tra bod y trac busnes yn ymdrin â marchnata, ymchwil, arferion gorau, cyfryngau cymdeithasol a phynciau eraill sy'n benodol i fusnes.

Rhoddais ddau gyflwyniad ar gyfer y trac busnes: “7 Arfer Gwefannau Hynod Effeithiol” a “Twitter ar gyfer Busnes”. Aeth y ddau yn dda iawn a chael adborth gwych. Roedd yn dorf fawr a chefais lawer o gwestiynau a thrafodaeth ragorol.

Dyma beth hoffais i am yr Expo CMS:

  • Roedd pawb yn hynod gyfeillgar ac allblyg
  • Roedd y siaradwyr yn wych
  • Roedd gwefan y gynhadledd yn ddefnyddiol iawn ac wedi'i gwneud yn dda
  • Y cyfleuster (Gwesty Orrington) yn ardderchog
  • Fe wnaeth y trefnwyr gynnal digwyddiad gwych gyda llawer o rwydweithio
  • Mae'n ddrud, sy'n golygu bod busnesau o ansawdd uwch yn bresennol (ie, roeddwn i'n hoffi hyn)

Yr unig beth nad oeddwn yn ei hoffi cymaint oedd y ffaith bod popeth yn tueddu i redeg yn hwyr felly roedd yn rhaid i mi dorri'r ddwy sesiwn ychydig yn fyrrach ond roedd hwn yn fater eithaf bach.

Mynychais rai sesiynau gwych ar Google Analytics ac ymchwil i'r farchnad a chefais amser gwych yn cwrdd â phobl newydd. Byddai'r rhai sydd â mwy o ddiddordeb mewn traciau technegol, yn enwedig mewn perthynas ag un o'r CMSs ffynhonnell agored nodwedd, yn gweld y deunydd yn werthfawr iawn. Rhoddais fy mhen i mewn i ychydig o'r sesiynau hyn a sylwais hefyd ar lawer o sgwrsio Twitter cadarnhaol am y traciau hyn. Roedd llawer o'r siaradwyr yn yr CMS Expo yn sylfaenwyr gwreiddiol ac yn ddatblygwyr rhai o'r CMSs a gynrychiolwyd.

Roedd presenoldeb yn Expo CMS 2010 oddeutu 400 ac roedd hefyd yn cynnwys grŵp llawn o arddangoswyr gwych a wnaeth waith gwych o farchnata eu hunain a chyfrannu at yr amgylchedd. Roeddent hyd yn oed yn rhoi iPads i ffwrdd! Roedd gen i ddiddordeb hefyd gweld cymaint o siaradwyr a mynychwyr o lefydd pell, gan gynnwys Ffrainc, a Norwy.

Roedd hinsawdd y gynhadledd yn bendant yn un o hwyl, dysgu a helpu eraill ac roedd yn bleser cael bod yn rhan ohoni. Gwnaeth John a Linda Coonen (sylfaenwyr CMS Expo) waith rhyfeddol ac edrychaf ymlaen at ddigwyddiad y flwyddyn nesaf.

Os ydych chi'n gweithio ym maes marchnata a / neu dechnoleg, ystyriwch fynychu CMS Expo y flwyddyn nesaf. Bydd yn werth eich amser.