Ydych chi'n Agored i System Rheoli Cynnwys Newydd?

cms

Ychydig flynyddoedd yn ôl, defnyddiodd 100% o'n cleientiaid WordPress fel eu system rheoli cynnwys. Ddwy flynedd yn ddiweddarach ac mae'r nifer honno wedi gostwng tua thraean. Ers i mi fod yn datblygu a dylunio gwefannau yn WordPress ers degawd bellach, rwy'n aml yn edrych at y CMS hwnnw oherwydd ychydig o resymau.

Pam Rydym yn Defnyddio WordPress

 • Rhyfeddol Thema amrywiaeth a chefnogaeth. Safleoedd fel Themeforest yn ffefryn i mi lle gallaf ddod o hyd i'r templedi mwyaf anhygoel am gost isel y gallwn eu gweithredu ac adeiladu arnynt ar gyfer ein cleientiaid. Nid ydym hyd yn oed yn cynnig themâu arfer mwyach oherwydd gallwn adeiladu ar a thema plentyn a chymryd yn ganiataol holl nodweddion anhygoel y thema rhiant. Gellir adeiladu safleoedd anghyffredin mewn ffracsiwn o'r amser.
 • Ategyn ac integreiddio amrywiaeth a chefnogaeth. Oherwydd bod cymaint o wefannau yn rhedeg WordPress, mae'n hanfodol i bron unrhyw gwmni sy'n dymuno integreiddio â system rheoli cynnwys. O werthwyr e-bost, CRM, datrysiadau tudalennau glanio, ac ati ... mae bron yn anodd dod o hyd i gwmni nad yw wedi integreiddio.
 • Defnydd ym mhobman, felly mae dod o hyd i weithwyr a gweinyddwyr sy'n defnyddio WordPress yn weddol gyffredin. Gall rampio CMS newydd ofyn am amser hyfforddi ychwanegol yn fewnol i gwmni, felly gall defnyddio un poblogaidd wneud pethau'n llawer llai poenus yn fewnol.
 • WordPress Llwyfannau Lletya a Reolir fel Flywheel, WPEngine, Pantheon, LiquidWeb, A hyd yn oed GoDaddy, ac mae mwy yn dod yn beth cyffredin. Nid oedd cwmnïau cynnal hŷn byth yn cefnogi WordPress er gwaethaf ei fod mor boblogaidd felly roedd cwmnïau yn aml mewn brwydr rhwng y gwesteiwr a'r datblygwr ar yr hyn a allai fod yn anghywir â'r wefan. Mae'r gwasanaethau hyn yn cynnig diogelwch, copïau wrth gefn adeiledig, rhwydweithiau cyflwyno cynnwys, tystysgrifau SSL, monitro, llwyfannu, a llu o offer eraill i wneud eich gwefan yn gyflym ac yn sefydlog.

Os oedd hynny'n swnio fel fi'n gwerthu WordPress, cadwch gyda mi. Mae materion wedi codi sy'n dechrau gwneud inni argymell cleientiaid i Systemau Rheoli Cynnwys eraill.

Pam nad ydym yn defnyddio WordPress

 • Sales - Arferai WordPress fod yn bullish ar unrhyw wasanaeth, thema neu ategyn sy'n gysylltiedig â gwerthiant. Yn aml byddent yn rhwystro unrhyw un rhag cyhoeddi offer yn eu system a oedd yn cynnig tag pris arno. Ond nawr, os ydych chi'n integreiddio Jetpack, rydych chi'n cwrdd â negeseuon nag i brynu gwasanaethau wrth gefn Automattic. Felly, yn sydyn iawn mae'r eiriolwyr ffynhonnell agored bellach yn gwerthu eu gwasanaethau eu hunain. Dydw i ddim yn anhapus eu bod yn gwneud hyn, dim ond ei fod yn arfer gwgu arno.
 • diogelwch - Oherwydd ei boblogrwydd, mae WordPress hefyd wedi dod yn darged i hacwyr. Efallai y bydd safle cyffredin gyda thema wedi'i gynhyrchu'n dda a dwsin o ategion yn gadael twll ar agor i hacwyr felly mae'n rhaid i berchnogion safleoedd, gweinyddwyr a gwesteiwyr fod yn wyliadwrus ychwanegol i ymosodiadau ac aros ar ben diweddariadau thema ac ategyn.
 • Datblygu - Mae gen i gleient sydd â safle a set nodweddiadol o ategion ar hyn o bryd sydd â thua 8 cyfeiriad ato Google Bedyddfeini yn eu pennawd oherwydd bod eu thema a nifer o ategion dylunio i gyd yn ei gynnig fel gwasanaeth. Er gwaethaf y ffaith bod methodoleg ar gael i sicrhau na chaiff gwasanaeth ei alw fwy nag unwaith, anwybyddodd datblygwyr ef a dim ond ychwanegu eu cyfeiriadau eu hunain. Mae hyn yn brifo'r wefan am gyflymder a safle ... ac nid yw'n rhywbeth y byddai'r defnyddiwr cyffredin yn ei wybod heb ddatrys problemau. Arferion gwael yn WordPress API mae integreiddio'n dod yn fwy a mwy cyffredin. Mae gen i ddwsinau o docynnau ar agor gyda datblygwyr i gywiro'r materion hyn. Mae'r mwyafrif yn ymatebol, mae llawer ddim.
 • Cymhlethdod - Efallai y bydd gan dudalen gartref nodweddiadol yn WordPress nodweddion wedi'u tynnu o widgets, bwydlenni, gosodiadau gwefan, gosodiadau thema, a gosodiadau ategyn. Weithiau i olygu un eitem ar dudalen, rwy'n treulio 30 munud yn ceisio dod o hyd i'r lleoliad! Mae'n destun pryder nad yw WordPress wedi adeiladu arfer gorau i sicrhau bod datblygwyr yn rhoi eu gosodiadau lle mae'n hawdd dod o hyd iddynt a'u diweddaru.

Felly, pa systemau rheoli cynnwys eraill rydyn ni wedi'u rhoi ar waith? Er ein bod yn parhau i geisio pwyso ar WordPress am ei gallu i optimeiddio peiriant chwilio, rydym yn gweld rhai canlyniadau anhygoel gyda systemau rheoli cynnwys eraill:

 • Sitecore - rydym wedi cynorthwyo cryn dipyn o gleientiaid menter sy'n defnyddio technolegau Microsoft trwy gydol eu cwmnïau ac wedi gweithredu Sitecore. Mae'n CMS gwych gyda chefnogaeth helaeth yn y gofod Menter. Ni fyddem yn oedi cyn ei argymell.
 • Squarespace - ar gyfer y do-it-yourselfer annhechnegol, nid wyf yn siŵr bod CMS gwell ar gael na Squarespace. Mae gen i un cleient a lwyddodd i adeiladu ei wefan mewn cwpl o wythnosau heb unrhyw brofiad o gwbl ac roedd y canlyniad yn hyfryd. Fe wnaethon ni helpu i drydar a thiwnio'r wefan, ond ni fyddai gweithrediad WordPress erioed wedi'i weithredu yn yr un faint o amser. Y wefan flaenorol oedd WordPress ac roedd y weinyddiaeth ychydig yn rhy anodd i'r cleient lywio a diweddaru. Roeddent yn rhwystredig o'r blaen, ac yn hapus nawr! Ac mae Squarespace yn cynnig nodweddion e-fasnach hefyd.
 • CMS Crefft - rydyn ni'n cynorthwyo cleient, Canvas, gyda optimeiddio eu gwefan ar Craft CMS ac rwyf eisoes mewn cariad â'i symlrwydd a'i rhwyddineb ei ddefnyddio. Mae yna hefyd rwydwaith eang o ategion â chefnogaeth dda ar gyfer CMS Crefft hefyd - gan ei gwneud hi'n hawdd i ni ychwanegu gwelliannau i'r wefan er mwyn optimeiddio chwilio a throsi.
 • Weebly - platfform DIY arall sy'n parhau i ddatblygu a synnu ein nodweddion cyfoethog, gan gynnwys eFasnach. Nid ydym wedi rheoli cleient yma eto, ond mae amrywiaeth integreiddiadau (apiau) Weebly yn eithaf helaeth ac mae'n ymddangos bod ganddo bopeth sydd ei angen.

Mae yna rai eraill allan yna fel Wix neu rai systemau CMS perchnogol. Roedd gan Wix rai problemau gyda Google yn mynegeio eu gwefannau ond mae wedi gweithio'n galed i wneud eu gwefannau yn fwy cyfeillgar i beiriannau chwilio ac mae eu gwefannau wedi'u mynegeio yn ogystal ag unrhyw rai eraill sydd ar gael. Nid wyf wedi cael unrhyw brofiad gyda Wix yn ystod y blynyddoedd diwethaf felly nid wyf yn mynd i'w farnu yma.

Pa Nodweddion CMS sydd eu hangen arnoch y flwyddyn nesaf?

Ar wahân i alluoedd peiriannau chwilio a chyfryngau cymdeithasol, rydyn ni wir yn edrych at ein cleientiaid i weld beth sydd ei angen arnyn nhw mewn system rheoli cynnwys. Gall cynnal archwiliad cyflym o’u systemau eraill - yn enwedig eu CRM - wneud inni eu gwthio i un cyfeiriad neu’r llall oherwydd pa mor hawdd yw eu gweithredu a’u cefnogi ar gyfer integreiddiadau trydydd parti. Mae gwefannau yn llawer mwy na thaflen ddigidol y dyddiau hyn - felly deall sut mae'r CMS yn mynd i ffitio i mewn i'ch taith marchnata a gwerthu yn hollbwysig yn eich dewis platfform.

Ydych chi'n sownd â'ch CMS?

Rydym hefyd yn edrych ar ddibyniaethau. Os nad oes gan CMS alluoedd allforion neu fewnforion gyda mecanwaith tryloyw, gall fod yn destun pryder. Dychmygwch eich cwmni'n gweithio ar CMS am sawl blwyddyn, yn adeiladu awdurdod gyda pheiriannau chwilio, ac yn gyrru tunnell o drawsnewidiadau dim ond i ddarganfod eich bod yn gweithredu CRM newydd nad yw'n cael ei gefnogi trwy unrhyw integreiddio. Mae eich tîm yn penderfynu ei fod am fudo ond nid yw'r CMS yn cynnig unrhyw offer i wneud hynny.

Rydym wedi gweld hyn sawl gwaith - lle mae cwmni wedi'i glymu a'i gloi i'w werthwr. Mae'n rhwystredig ac mae'n ddiangen. Bydd darparwr CMS gwych sy'n hyderus ynddo'i hun bob amser yn cynnig modd i fudo arno neu oddi arno yn lle ceisio cloi ei gwsmeriaid i mewn.

Datgeliad: Gwnaethom ddefnyddio cysylltiadau cyswllt yn y swydd hon.