CMO-on-the-Go: Sut y gall Gweithwyr Gig fod o fudd i'ch Adran Farchnata

Prif Swyddog Marchnata

Mae deiliadaeth CMO ar gyfartaledd ychydig dros 4 blynedd- Y byrraf yn y C-suite. Pam? Gyda'r pwysau i gyrraedd nodau refeniw, mae llosgi allan yn dod yn nesaf at anochel. Dyna lle mae gwaith gig yn dod i mewn. Mae bod yn CMO-on-the-Go yn caniatáu i Brif Farchnatwyr osod eu hamserlen eu hunain a chymryd dim ond yr hyn maen nhw'n gwybod y gallant ei drin, gan arwain at waith o ansawdd uwch a chanlyniadau gwell i'r llinell waelod.

Ac eto, mae cwmnïau'n parhau i wneud penderfyniadau strategol beirniadol heb fudd persbectif Prif Swyddog Meddygol, er gwaethaf yr arbenigedd mewn tyfu refeniw cwmnïau y maent yn dod ag ef i'r bwrdd. Dyna lle mae gweithwyr gig ar lefel weithredol yn dod i mewn i chwarae. Gallant wasanaethu fel Prif Swyddog Meddygol ar gyfer brandiau yn rhan-amser, gan arbed cost llogi Prif Swyddog Meddygol a fydd yn debygol o fod o gwmpas am ychydig flynyddoedd yn unig.

Mae gig ffracsiynol CMO yn wahanol i fod yn ymgynghorydd; mae'n golygu rhyngweithio â'r C-suite a'r byrddau fel rhan o'r tîm, gan integreiddio'n ddwfn i weithrediadau dyddiol. Fel Prif Swyddog Meddygol sy'n cymryd rhan yn yr economi gig, mae gen i gyfrifoldebau sy'n adlewyrchu cyfrifoldebau Prif Swyddog Meddygol amser llawn. Rwy'n arwain timau marchnata i gyflawni nodau strategol ac adrodd i'r Prif Swyddog Gweithredol. Rwy'n gwneud hyn ar sail ffracsiynol. Fel llawer o weithwyr economi gig, rwyf wedi dod o hyd i swyddi trwy'r rhwydwaith o gysylltiadau a ddatblygais pan oeddwn ar lwybr gwaith mwy traddodiadol, gan gynnwys bod y Prif Swyddog Meddygol ffracsiynol ar gyfer Abuelo, yr Adran Cwcis ac eraill.

Pam Gweithwyr Gig?

Un o'r cwestiynau a ofynnir amlaf yw: Beth mae gweithwyr gig yn ei ddwyn i adrannau marchnata? Un budd enfawr yw bod gweithiwr gig yn darparu mewnwelediadau newydd pan fydd yn ymuno â thîm o weithwyr tymor hir. Mae'r trefniant hwn yn cyflwyno'r gorau o ddau fyd - “llygaid ffres” gan y newydd-ddyfodiad a gwybodaeth sefydliadol gan y tîm amser llawn.

Yn ôl PayScale, y cyflog canolrif ar gyfer Prif Swyddog Meddygol yw $ 168,700. Ni all llawer o gwmnïau, busnesau cychwynnol yn arbennig, fforddio cyflogi rhywun ar y cyflog hwnnw amser llawn, ond gall CMO gig ddod â'r un blynyddoedd o brofiad ac arweinyddiaeth am gost lawer is. Os yw'r tîm marchnata parhaol yn gwrthsefyll y demtasiwn i drin y gig CMO fel rhywun o'r tu allan ac yn cynnwys y rhan-amserydd ym mhob penderfyniad perthnasol, bydd y cwmni'n cael budd llawn gweithiwr proffesiynol profiadol a medrus heb y tag pris uchel.

Mantais arall yw y gall trefniant gig ganiatáu i gwmnïau a swyddogion gweithredol brofi perthynas fwy parhaol. Er bod llawer o weithwyr gig (fel fi) yn berffaith fodlon gweithio ar sail contract ac yn gwerthfawrogi'r hyblygrwydd a'r amrywiaeth, byddai eraill yn debygol o ddifyrru dod ar fwrdd amser llawn ar gyfer y swydd iawn. Mae trefniant gig yn caniatáu i'r ddau barti archwilio hynny cyn gwneud ymrwymiad.

Awgrymiadau ar gyfer Prif Swyddogion Meddygol sy'n Edrych i Wneud y Pontio

Os ydych chi'n Brif Swyddog Meddygol ac yn dechrau teimlo eich bod wedi llosgi allan, efallai ei bod hi'n bryd archwilio sut y gallwch chi ddod â'ch arbenigedd marchnata i gwmnïau ar sail contract. Estyn allan i gyn-gydweithwyr a rhoi gwybod iddyn nhw fod gennych chi ddiddordeb mewn gwaith gig. Peidiwch ag anghofio cynnwys gwerthwyr yn eich allgymorth - fel rheol mae ganddyn nhw olwg fewnol ar sawl sefydliad a gallant ddarparu arweinwyr pan fydd allanfeydd gweithredol yn arwain at sedd agored.

Un o'r prif rwystrau a nodwyd mewn gwaith llawrydd yw anrhagweladwyedd incwm. Cyn mentro, gwnewch yn siŵr eich bod yn barod am yr ebbs ariannol a'r llifau sy'n digwydd yn anochel mewn gwaith llawrydd. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n barod yn ariannol ac yn emosiynol i fwrw ymlaen yn ystod amseroedd main. Pan fydd gweithiwr marchnata proffesiynol yn mynd i mewn i'r economi gig gyda'i lygaid yn agored, gall fod yn fywyd hynod foddhaus a gwerth chweil.

Pan fydd sefydliadau'n cofleidio manteision llogi swyddogion gweithredol marchnata ar eu liwt eu hunain, gall y berthynas fod o fudd i'r ddwy ochr. Gall Prif Swyddogion Meddygol Gig ddarparu mewnwelediadau newydd, arbenigedd fforddiadwy ac effeithiau cadarnhaol i'r llinell waelod. Yn ei dro, mae gan y gweithiwr gig hyblygrwydd, gwaith gwerth chweil a llai o losgi.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.