Mae Rhoi Eich Prif Swyddog Meddygol â Gofal Technoleg Marchnata yn Talu i ffwrdd!

technoleg marchnata

A astudiaeth newydd gan Gyngor y Prif Swyddog Marchnata (CMO) ac Tealiwm yn dangos bod gwelliannau perfformiad busnes a marchnata yn uniongyrchol gysylltiedig â chael map ffordd ffurfiol ar gyfer rheoli technolegau marchnata digidol ac integreiddio'r data a gynhyrchir o luosi pwyntiau cyffwrdd cwsmeriaid.

O dan y teitl Meintiolwch Pa mor dda rydych chi'n uno, mae'r adroddiad newydd yn archwilio i ba raddau y mae prif farchnatwyr yn pensaernïaeth strategaethau technoleg marchnata digidol ac yn uno ac yn tynnu gwerth o luosi ffynonellau data cwsmeriaid. Ymhlith yr uchafbwyntiau, datgelodd yr astudiaeth:

 • 42% o CMOs sydd yn berchen ar eu strategaeth technoleg marchnata cael mwy o effaith ar fusnes na'r rhai sy'n dirprwyo.
 • Y Prif Swyddogion Meddygol hynny sydd â strategaeth dechnoleg farchnata ffurfiol cyfrannu mwy at y refeniw cyffredinol a chreu gwerth.
 • Mae hanner y Prif Swyddogion Meddygol sydd â strategaeth dechnoleg farchnata ffurfiol yn gallu cyflawni ymrwymiadau cwsmeriaid mwy targededig, effeithlon a pherthnasol.
 • 39% o Prif Swyddogion Meddygol sydd â strategaeth dechnoleg farchnata ffurfiol sicrhau mwy o enillion ac atebolrwydd o wariant marchnata.
 • Mae 30% o'r Prif Swyddogion Meddygol sy'n rheoli ac yn integreiddio technoleg yn dda iawn neu'n eithaf da gweld gwerth busnes diriaethol, gyda 51 y cant o'r rheini cyflawni mwy o gyfraniadau refeniw.

marchnata-uno-adroddiad

Mae mae adroddiad llawn ar gael i'w lawrlwytho heddiw am $ 99. Gellir dod o hyd i grynodeb gweithredol canmoliaethus hefyd.

2 Sylwadau

 1. 1

  Mae'r CIO vs CMO a'r dechnoleg sy'n berchen ar CMTO yn cael llawer o airplay, fel y dylai. Ychydig iawn o CMOau rwy'n eu gweld sydd â'r sgil strategaeth neu'r wybodaeth dechnegol angenrheidiol i reoli eu pentwr yn llwyddiannus. Yn union fel y nodwch, un o'r materion mwyaf yw integreiddio. Y llall yw rheoli data. Hefyd, rwy'n gweld llawer o dechnoleg taflu CMO at broblem / cyfle heb fapio'r broses, yr effaith ar gwsmeriaid, setiau sgiliau mewnol, na gofynion cynnwys. Mae diffyg adnoddau pobl medrus yn her enfawr ar hyn o bryd.

  Rwy'n credu y gall CIO wasanaethu fel partner amhrisiadwy trwy'r broses hon. partneru gyda'r Prif Swyddog Meddygol i ddarparu argymhellion ac arweiniad sut i lwyddo. Nid yw'n fater tiriogaethol, yn fy llyfr. Mae'r busnes yn ennill yn y diwedd, a bydd y ddwy rôl yn elwa.

  Infograffig braf a stats!

  Cheers,
  Brian

  • 2

   Rwy'n cytuno rhywfaint, Brian. Rwy'n credu mai'r lle rwy'n wahanol yw bod angen i Brif Swyddog Meddygol feddu ar y wybodaeth dechnegol honno. Er enghraifft, nid oes angen i reolwr dosbarthu ddeall sut i atgyweirio tryc ond gall redeg logisteg a sicrhau bod y staff cywir ar waith ar gyfer cyflawni'r gwaith. Yr allwedd yma, yn fy marn i, yw nad yw ffocws a nodau'r CIO bob amser yn cyd-fynd â'r Prif Swyddog Meddygol. Yn fy mhrofiad i, mae'r technolegwyr rydyn ni wedi gweithio gyda nhw wedi rhewi cynnydd mewn llawer o sefydliadau oherwydd eu nod oedd sefydlogrwydd a diogelwch. Er bod y rheini'n bwysig i sefydliad, gellir eu cyflawni wrth fynd ar drywydd marchnata twf a rhagoriaeth gwerthu. Yn aml mae'n dibynnu ar y cwestiwn a yw eich tîm technoleg yn gallu gwneud tîm… neu a methu gwneud tîm. Un ffordd arall o gywiro hyn yw cael hierarchaeth sy'n canolbwyntio ar wasanaeth cwsmeriaid yn eich sefydliad ... lle mae'r Prif Swyddog Meddygol yn gwsmer i'r CIO ac mae ganddo fewnbwn ar sgôr llwyddiant y CIO.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.