Cloudwords: Marchnata Byd-eang i Gynhyrchu Galw a Gyrru Twf

cymylau

Er mwyn i gwmnïau wneud hynny cynhyrchu galw a thyfu'n fyd-eang, mae angen iddynt siarad 12 iaith i gyfathrebu ag 80% o'u cynulleidfaoedd targed. Gan fod mwy na 50% o'r refeniw ar gyfer cwmnïau'r UD yn dod gan gwsmeriaid byd-eang, mae'r diwydiant cynnwys #localization a #translation $ 39 + biliwn yn rhan annatod o ysgogi ymgysylltiad cwsmeriaid mewn marchnadoedd byd-eang. Fodd bynnag, mae cwmnïau y mae angen iddynt gyfieithu eu deunyddiau marchnata yn gyflym ac ehangu'n rhyngwladol yn wynebu her fawr: mae eu proses leoleiddio bresennol yn waith llaw, yn cymryd llawer o amser, yn aneffeithlon ac yn anodd ei graddio.

Y Bwlch Cynnwys Byd-eang

Mae marchnatwyr yn creu llawer iawn o gynnwys marchnata a gwerthu yn y systemau awtomeiddio marchnata, marchnata cynnwys a Web CMS y maen nhw'n eu defnyddio i ddarparu profiadau ac ymgyrchoedd wedi'u personoli i dargedu cynulleidfaoedd. I gyrraedd cynulleidfaoedd amlieithog yn fyd-eang, yr holl gynnwys hwnnw mae angen ei leoleiddio ar gyfer marchnadoedd rhanbarthol. Fodd bynnag, nid yw darparwyr gwasanaethau cyfieithu yn defnyddio'r systemau hynny, sy'n arwain at broses lleoleiddio aneffeithlon. Er mwyn cwrdd â llinellau amser mynd i'r farchnad, mae'n rhaid i farchnatwyr gyfaddawdu cyfieithu: Oherwydd cyfyngiadau amser a chyllideb, dim ond rhai asedau y gallant eu cyfieithu ar gyfer rhai marchnadoedd, gan adael cyfleoedd ar gyfer refeniw ar y bwrdd.

Mae Cloudwords yn datrys y bwlch cynnwys byd-eang.

DARPARU CLOUDWORDS

Mae Cloudwords yn farchnata byd-eang. Fel yr Hwb Mynd i'r Farchnad Fyd-eang, mae Cloudwords yn awtomeiddio'r llif gwaith lleoleiddio ar gyfer yr holl gynnwys ar draws y fenter i helpu cwmnïau i lansio ymgyrchoedd byd-eang aml-iaith 3-4 gwaith yn gyflymach ac o leiaf 30% o'r gost. Richard Harpham, Prif Swyddog Gweithredol Cloudwords

Yn gwmni technoleg go iawn a adeiladwyd o'r gwaelod i fyny, Cloudwords yw'r platfform awtomeiddio cyfieithu cyntaf wedi'i seilio ar gymylau a ddyluniwyd i ddiwallu anghenion y cwsmer. Mae Cloudwords yn darparu integreiddiad di-dor ar gyfer mwy nag 20 o systemau awtomeiddio marchnata, rheoli cynnwys a systemau CMS Gwe sy'n arwain y diwydiant. Mae'r rhain yn cynnwys Marketo, Adobe, Oracle, HubSpot, WordPress a Drupal, cyflymu marchnata byd-eang ar raddfa, gwneud y mwyaf o ROI o ymdrechion byd-eang ar draws menter, a chynyddu cynhyrchiant a refeniw yn sylweddol.

Nodweddion Allweddol Cloudwords

  • Dadansoddeg ac Adroddiadau Amser Real: Olrhain gwariant, dadansoddi effeithlonrwydd prosesau, a mesur ansawdd a ROI ar lefel fyd-eang a rhanbarthol mewn amser real.
  • Rheoli Ymgyrch Fyd-eang: Cynllunio a gweithredu ymgyrchoedd byd-eang, rhanbarthol a lleol ar y cyd yn fwy strategol a chyflym ar draws adrannau, unedau busnes a daearyddiaethau. Creu prosiectau cyfieithu ac olrhain cynnydd gyda dangosfyrddau pwerus. Uno timau gwasgaredig trwy ganoli cyfathrebu a chydweithio, a derbyn rhybuddion a hysbysiadau awtomataidd.
  • Cloudwords OneReview: Offeryn adolygu a golygu cydweithredol blaenllaw'r diwydiant, mae galluoedd technolegol datblygedig OneReview yn ei gwneud y ffordd hawsaf i adolygu a golygu cynnwys wedi'i gyfieithu.
  • Cloudwords OneTM: Mae cronfa ddata Cof Cyfieithu a gynhelir yn ganolog yn storio geiriau ac ymadrodd cwmni sydd eisoes wedi'i gyfieithu ac yn eu diweddaru yn y gronfa ddata. Mae gan eich cyfieithwyr fynediad i OneTM eich cwmni, gan arbed amser ac arian ar gostau cyfieithu, a chadw negeseuon brand yn gyson ar draws marchnadoedd lluosog ac ieithoedd lluosog.

Straeon Llwyddiant Cwsmer Cloudwords

Mae Cloudwords yn bartner annatod yn y broses lleoleiddio ar gyfer cwmnïau Fortune 500 a Global 2000 ledled y byd, gan gynnwys CA Technologies, Palo Alto Networks, Hach, McDonald's, Siemens, Marketo, Iron Mountain, Fitbit, Patagonia, a Blackboard.

Mae Cloudwords yn datrys angen hanfodol i unrhyw gwsmer sy'n marchnata ar raddfa fyd-eang. Richard Harpham, Prif Swyddog Gweithredol Cloudwords

Mae Cloudwords yn Rhoi Marketo yn Rheoli ei Wefannau Byd-eang

Llwyfan awtomeiddio marchnata Mae Marketo yn enghraifft wych o gwsmer Cloudwords yn cyflwyno gwefannau lleol ar gyfer cynulleidfaoedd byd-eang mewn rhanbarthau targed. Llwyddodd tîm Marketo i gyflymu amseroedd troi ar gyfer cynnwys lleol felly cafodd ei wefannau byd-eang eu diweddaru ar yr un pryd neu o fewn dyddiau i safle'r UD, yn erbyn wythnosau neu fisoedd yn ddiweddarach.  Darllenwch yr astudiaeth achos lawn.

Mae Rhwydweithiau Palo Alto yn Cyrraedd Cynulleidfaoedd Byd-eang yn Gyflymach gyda Cloudwords

Nid oedd y cwmni diogelwch rhwydwaith a menter Palo Alto Networks yn cyfieithu bron cymaint o gynnwys ag sy'n angenrheidiol i gadw i fyny â'u hanghenion rhanbarthol oherwydd bod ganddyn nhw broses leoleiddio a oedd yn llafurddwys, yn gostus ac yn cymryd llawer o amser. Mae Cloudwords yn caniatáu i'r tîm reoli prosiectau lleoleiddio yn hawdd, ac mae'r rhyngwyneb awtomataidd rhwng Adobe Experience Manager a Cloudwords yn cyflymu amser troi cyfieithu, gan eu galluogi i greu a darparu ymgyrchoedd mwy lleol, yn amlach, i yrru galw a refeniw ledled y byd. Darllenwch yr astudiaeth achos lawn.

Darganfyddwch Cloudwords

Wedi'i bencadlys yn San Francisco, mae Cloud Ventures a gweledigaethwyr cyfrifiadura cwmwl fel Marc Benioff, sylfaenydd salesforce.com yn cefnogi Cloudwords. E-bost darganfod@cloudwords.com neu ewch i www.cloudwords.com am ragor o wybodaeth, ac ymuno â'r sgwrs fyd-eang ar Twitter @CloudwordsInc ac ar Facebook.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.