CloudCherry: Llwyfan Cyflawn ar gyfer Mapio Teithiau Cwsmer

Mapio Taith Cwsmer

Nid yw siwrneiau cwsmeriaid mor syml ag yr hoffem iddynt fod. Gyda llu o sianeli digidol a thraddodiadol, mae ein rhagolygon yn symud ac yn bownsio rhwng ffynonellau i ddod o hyd i gynhyrchion a gwasanaethau newydd, yna ymchwilio ac ystyried eu pryniant. Mae hynny'n ei gwneud yn ofynnol i farchnatwyr drosoli atebion aml-sianel i blotio, mesur a gwneud y gorau o'r siwrneiau hynny i gynyddu gwerthiant, cadw ac eiriolaeth. Mae un offeryn mapio siwrnai cwsmer allan yna Cherry Chwmwl.

Mae mapio siwrneiau cwsmeriaid yn galluogi cwmnïau i ddefnyddio strategaeth i:

  1. Nodwch y pwyntiau cyffwrdd a ganiateir gan eich cwsmeriaid.
  2. Nodwch fylchau yn eich ymdrechion marchnata cyfredol a fydd yn cynyddu effeithiolrwydd eich ymdrechion gwerthu a marchnata.
  3. Yn eich galluogi i ddod o hyd i gynulleidfaoedd amgen i'w caffael.
  4. Adeiladu strategaethau cadw rhagweithiol i gadw cwsmeriaid a chynyddu eu gwerth cyffredinol i gwsmeriaid.
  5. Dewch o hyd i ffyrdd o harneisio'ch eiriolwyr cwsmeriaid i ymhelaethu ar eich ymdrechion marchnata a chynyddu gwerthiant cyffredinol.

Mae Nodweddion Mapio Teithiau Cwsmer CloudCherry yn cynnwys y gallu i:

  • Nodi pwyntiau cyffwrdd a chamau allweddol - Sut mae cwsmeriaid yn ymgysylltu â'ch brand? A yw'r rhyngweithio'n digwydd ar-lein yn bennaf? Yn ogystal â'ch helpu chi i nodi'r camau a'r pwyntiau cyffwrdd, rydyn ni'n eich helpu chi i'w mapio fel bod gennych chi fframwaith siwrnai o'r dechrau i'r diwedd cadarn i ddechrau.
  • Mapio metrigau allweddol gyda phwyntiau cyffwrdd a chamau - Ydych chi'n edrych i olrhain Sgôr Hyrwyddwr Net yn eich siop a'ch Sgôr Ymdrech Cwsmer yn eich canolfan gyswllt? Mapiwch y metrigau hyn i'r pwyntiau cyffwrdd a'r camau fel bod gennych eglurder llwyr ar yr hyn rydych chi'n ei olrhain ar ba bwynt o daith y cwsmer.
  • Gweithredu Journey Analytics - Ennill mewnwelediadau gweithredadwy ar bob cam o'r daith gydag argymhellion ar hoff bethau a chas bethau cwsmeriaid, sut i wella metrigau teyrngarwch fel NPS, ac agweddau hanfodol eraill ar brofiad y cwsmer. Trosoledd mewnwelediadau rhagfynegol i wneud y gorau o deithiau a blaenoriaethu buddsoddiadau ar draws pwyntiau cyffwrdd.

Mae CloudCherry yn cynnig mewnwelediadau dwfn i ryngweithio cwsmeriaid a phwyntiau poen ar hyd y daith. Gall busnesau drosoli eu platfform dadansoddeg i nodi a mynd i’r afael â bylchau ym mhrofiad y cwsmer ar draws sianeli fel gwefan, apiau symudol, siop, canolfannau cyswllt, a mwy, er mwyn creu taith esmwythach i gwsmeriaid.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.