5 Ystyriaethau Wrth Ddewis Storio Cwmwl I Gwneud y mwyaf o Gydweithrediad a Chynhyrchiant

Ystyriaethau Storio Cwmwl pCloud

Mae'r gallu i storio ffeiliau gwerthfawr fel ffotograffau, fideos a cherddoriaeth yn ddi-dor yn y cwmwl yn obaith hudolus, yn enwedig gyda'r cof paltry (cymharol) mewn dyfeisiau symudol a chost uchel cof ychwanegol.

Ond beth ddylech chi edrych amdano wrth ddewis datrysiad storio cwmwl a rhannu ffeiliau? Yma, rydym yn dadansoddi'r pum peth y dylai pawb eu hystyried cyn penderfynu ble i roi eu data.

  1. Rheoli - Ydw i'n rheoli? Un o'r anfanteision i ymddiried yn eich atgofion mwyaf gwerthfawr i drydydd parti yw eich bod chi'n colli rheolaeth ar ble mae pethau'n cael eu storio. Efallai nad yw'n rhywbeth y mae pawb yn ei ystyried, ond mae deddfau data yn yr UD yn wahanol iawn i Ewrop, er enghraifft. Nid yn unig hynny, ond gall y gallu i ddarparwyr storio cwmwl gynaeafu eich gwybodaeth at ddibenion masnachol fod yn fasnach anhysbys a digroeso.
  2. diogelwch - A yw fy data yn ddiogel? Ni fyddai unrhyw ddarparwr storio cwmwl yn nodi ei fod yn agored i niwed, ond bu llawer o achosion proffil uchel lle mae cwmnïau technoleg mawr wedi mynd yn aflan o ymosodiadau seiber. Rydym yn arwain y ffordd yn y maes hwn trwy weithredu i safonau gradd milwrol. Ymhellach, rydym yn cynnig amgryptio ar ochr cleientiaid, sy'n golygu bod y data wedi'i amgryptio cyn iddo gyrraedd ein gweinyddwyr. Gan adeiladu ar y thema hon o reolaeth, mae'n golygu na allwn gynaeafu'ch data er budd masnachol.
  3. Cost - Faint ydw i'n ei dalu? Un o'r atyniadau cychwynnol i ddarparwyr storio cwmwl yw'r gost mynediad gymharol rad, yn enwedig wrth ei rannu'n fisol. Y drafferth yw pa mor gyflym y mae defnyddwyr yn llosgi trwy'r swm bach hwn o storio - ac yn gyflym iawn maent yn dibynnu ar y darparwr ac yn talu symiau sy'n cynyddu o hyd.
  4. Rhwyddineb Defnyddio - Mae'n hawdd ei ddefnyddio? Yn arbennig i'r rhai sy'n cymryd eu camau cyntaf yn y farchnad storio cwmwl, mae potensial i fynd ar goll ymhlith y jargon. Rydym yn ymfalchïo yn ein hwylustod i'w ddefnyddio p'un ai trwy ein ap neu ar ben-desg. Yn syml, rydyn ni'n ei gwneud hi'n hawdd rhannu ffeiliau gyda theulu, ffrindiau a chydweithwyr.
  5. Adfer Data - A allaf adfer ffeiliau? Yn anffodus, mae ymosodiadau seiber yn fygythiad cynyddol, sy'n rhoi ffeiliau mewn perygl o lygredd. Rydym yn cynnig y gallu i ddefnyddwyr gyrchu fersiynau blaenorol o ffeiliau, sy'n golygu nad oes angen i bethau fel ransomware ddinistrio atgofion blaenorol a storiwyd ar y platfform.

Gyda chloeon lleol, cenedlaethol a rhyngwladol hyd yn oed yn gwahanu pobl fel erioed o'r blaen, ni fu'r ddibyniaeth ar lwyfannau storio cwmwl a rhannu ffeiliau erioed yn fwy. Credwn, trwy edrych ar y cwestiynau allweddol hyn, y bydd gan ddefnyddwyr bopeth sydd ei angen arnynt i gadw cysylltiad trwy'r amseroedd mwyaf heriol.

pCloud: Storio Cwmwl

pCloud yn darparu datrysiad storio cwmwl cynhwysfawr, hawdd ei ddefnyddio ar gyfer unigolion a busnesau fel ei gilydd. Mae ein dull yn ymgorffori'r safbwynt technegol gyda'r defnyddiwr terfynol mewn golwg. Mae gwasanaethau cwmwl eraill naill ai'n rhy dechnegol ac nid ydyn nhw'n hawdd eu defnyddio, neu nid ydyn nhw'n ddigon cynhwysfawr i ddefnyddwyr gael popeth maen nhw ei eisiau allan o storio cwmwl.

ENNILL iPhone 13 Pro neu Samsung S21 Ultra + 2TB o storfa oes ar gyfer hyn BLACK Dydd Gwener. I gystadlu, ewch yma:

Cymerwch ran yn y Gystadleuaeth Nawr!