Beth os yw'ch marchnata'n gweithio?

newidiodd charlie sheen ennill 600

Fel hyfforddwr gwerthu rwy'n gweithio gyda chwmnïau mewn ystod eang o ddiwydiannau. Ac mae bron pob cwmni rydw i'n gweithio gyda nhw yn gwario mwy eleni na'r llynedd ar farchnata sy'n canolbwyntio ar y rhyngrwyd, gan gynnwys cyfryngau cymdeithasol.

Yn anffodus i lawer o'r cwmnïau hyn, mae eu marchnata rhyngrwyd yn dechrau gweithio ac maen nhw'n cael galwadau a negeseuon e-bost gan brynwyr cymhelliant sydd wedi dod o hyd iddyn nhw a'u dilyn ar y rhyngrwyd. Ond maen nhw'n sylwi ar duedd drafferthus, gall marchnata greu arweinyddion ond mae timau gwerthu yn cael mwy o drafferth nag erioed yn cau.

Y broblem

Nid rhagolygon rhyngrwyd yw'r bobl yr oeddech chi'n eu gwerthu i 3 blynedd yn ôl. Ychydig iawn y gwyddai'r bobl hynny 3 blynedd yn ôl amdanoch chi nad oeddent yn gwybod yn iawn beth wnaethoch chi ei werthu na sut gwnaethoch chi ei werthu. Doedd ganddyn nhw ddim syniad beth oeddech chi wedi'i wneud yn iawn nac unrhyw syniad am yr hyn y gallech fod wedi'i wneud yn wael. Mewn gwirionedd, 3 blynedd yn ôl pan gawsoch ymholiad y cais mwyaf cyffredin gan obaith oedd 'dywedwch wrthyf am yr hyn rydych chi'n ei wneud a sut rydych chi'n ei wneud.? Nid yw gobaith heddiw eisiau gwybod beth rydych chi'n ei wneud a sut rydych chi'n ei wneud. Ac mae hynny'n achosi datgysylltiad difrifol rhwng prynwyr a gwerthwyr ar hyn o bryd.

Mae'r gobaith heddiw wedi eich googlo, ymweld â'ch tudalen facebook, eich dilyn ar twitter a darllen adolygiadau amdanoch chi ar yelp. Maen nhw'n gwybod beth rydych chi'n ei wneud, sut rydych chi'n ei wneud a holl fanylion sordid y camgymeriadau rydych chi wedi'u gwneud dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae ganddyn nhw reswm i gysylltu â chi ac nid yw cael darllen pamffled iddyn nhw.

Nid yw'r gobaith newydd eisiau dysgu amdanoch chi-gennych chi. Maen nhw'n gwybod y rhan fwyaf o hynny cyn i chi eu cyrraedd. Os yw'ch marchnata'n creu arweinyddion ac na all eich tîm gwerthu eu cau, y broblem yn nodweddiadol nid ansawdd eich arweinyddion. Y broblem yn nodweddiadol yw ansawdd y broses werthu rydych chi'n gadael i'ch tîm gwerthu ei defnyddio.

Os yw'ch proses werthu wedi'i chynllunio i ddweud wrth bobl amdanoch chi mae'n ddiffygiol ac mae angen i chi newid.

Yr Ateb

Sicrhewch fod gan eich busnes broses systematig i'w darganfod pam mae'r gobaith wedi cysylltu â chi. Pan fyddwch chi'n deall anghenion y gobaith, yna rydych chi wir yn rhoi eich busnes mewn lle i lwyddo gyda phrynwyr heddiw.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.