“Pa” sy'n Gweithio'r Gorau i Gau Arweinwyr?

cynnwys vs bwriad

Roeddwn yn darllen mewn fforwm diwydiant lle gofynnodd ymwelydd “Pa” gyfrwng a weithiodd orau i gau arweinydd nad oedd yn cau ar unwaith. Dyna gwestiwn hynod iawn o ystyried bod cymaint o newidynnau yn y gwaith. Beth yw'r diwydiant? Gwerth y contract? Demograffig neu gadarnograffeg y darpar gwmni? A ydyn nhw mewn maes lle mae'r rhagolygon yn frwd ar y Rhyngrwyd? A yw'n fusnes rhanbarthol neu'n fusnes cenedlaethol?

Sut ydych chi'n pennu dadansoddiad pen wrth ben rhwng cyfryngau? Mae hysbyseb chwilio â thâl wedi'i hysgrifennu'n wahanol nag, er enghraifft, teitl tudalen a meta disgrifiad. A yw'r naill yn well na'r llall? Ni fyddwch yn gwybod nes i chi roi cynnig manwl ar bob un ar gyfer yr ymgyrch rydych chi'n ei gweithredu. Mae hynny'n cymryd cryn dipyn o brofion.

Yn ogystal, mae 1 + 1 weithiau'n cyfateb i 3 neu fwy o ran cyfryngau. Efallai yr hoffech chi wneud hysbyseb Facebook sy'n gyrru yn arwain at bost blog, sy'n gwthio defnyddwyr i glicio ar alwad i weithredu a chofrestru am e-bost. Yna ... efallai y byddwch chi'n diferu ymgyrch 6 mis i'r gobaith ac yn cael ymateb gwych 3 mis yn ddiweddarach. “Pa” gyfrwng a wnaeth y gwaith yma mewn gwirionedd?

Mae gan ddefnyddwyr a rhagolygon busnes wahanol hefyd bwriad wrth ddefnyddio pob math o gyfrwng. Gall post blog a geir mewn chwiliad organig, er enghraifft, fwydo chwilfrydedd darparwr a'u gyrru i danysgrifio neu lawrlwytho papur gwyn. Fodd bynnag, efallai nad prynu mewn gwirionedd yw eu bwriad ... dim ond edrych. Dyma pam mae'n hanfodol casglu eu gwybodaeth a'u cynnwys o bryd i'w gilydd. Mae hefyd yn syniad gwych cysylltu â nhw trwy'r cyfryngau cymdeithasol. Pan fyddant yn yn barod i brynu ... byddwch chi ar frig eich meddwl.

cynnwys vs bwriad

Rydym yn gweithredu gweithrediadau marchnata traws-sianel ar gyfer ein holl gleientiaid. Weithiau byddwn yn adeiladu cymwysiadau sy'n gyrru sylw ac awdurdod ... ar adegau eraill efallai y byddwn hyd yn oed yn eu cyfeirio at gyfryngau traddodiadol fel post uniongyrchol. Yr hyn rydyn ni'n gweithio'n galed yn ei wneud yw sicrhau nad ydyn ni'n chwythu'r gyllideb mewn un cyfrwng, ac rydyn ni'n ceisio cael pob cyfrwng i gefnogi ein gilydd.

Mae sylfaen eich gobaith wedi'i segmentu'n fawr rhwng yr holl gyfryngau hyn - symudol, fideo, cymdeithasol, chwilio, traddodiadol, daearyddol, e-bost, blogio, hysbysebu â thâl, nawdd, datganiadau i'r wasg, ffeithluniau, ac ati. Yn lle dewis un dros un arall, dechreuwch â yr un lle rydych chi wedi cael rhywfaint o brofiad, ei feistroli, ac yna dechrau ychwanegu ato un cyfrwng ar y tro.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.