Clipcentric: Cyfryngau Cyfoethog a Fideo Rheoli Creadigol

Cynhyrchu Hysbysebu Cyfryngau a Clipcentric Rich

Clipcentric yn darparu dewis eang o offer a thempledi i'w ddefnyddwyr gan roi rheolaeth lwyr dros bob cam o'r broses gynhyrchu gan arwain at hysbysebion cyfryngau cyfoethog ymatebol traws-blatfform. Gall timau hysbysebu ddylunio a datblygu hysbysebion HTML5 deinamig sy'n rhedeg yn ddi-dor mewn unrhyw amgylchedd.

  • Gweithfan Llusgo a Gollwng - Yn reddfol llusgo a gollwng cydrannau ad i mewn i weithleoedd sy'n benodol i ddyfais er mwyn cael rheolaeth lwyr, a lle mai'r hyn a welwch yw'r hyn a gewch.
  • Awduro HTML5 cadarn - Cynhyrchu soffistigedig HTML5 animeiddiadau gan ddefnyddio llinellau amser a keyframes, ynghyd â gweithredoedd, mannau problemus, a rhyngweithio â chydrannau ad eraill.
  • Creadigol Rhaglennol - Rheoli dienyddiadau creadigol yn y fan a'r lle gan ddefnyddio rheolau data cleientiaid a nodwyd yn ystod yr hysbyseb adeiladu neu fel y'u diffinnir gan borthwyr data mewnol neu allanol amser real.
  • Hyblygrwydd Cyflawn - Adeiladu unrhyw fformat hysbyseb, o fformatau sylfaenol wedi'u templedi i Sêr sy'n Codi IAB i'ch fformatau y tu allan i'r bocs eich hun, ac mae gennych hyder eu bod yn barod i wasanaethu'n gyfrifol ar draws pob dyfais.

Mae'r fformatau'n cynnwys hysbysebion mewn-faner, y gellir eu hehangu, fel y bo'r angen, a phapur wal wedi'u hadeiladu ar gyfer llwyfannau symudol, llechen, bwrdd gwaith, mewn-app, HTML5 a fideo.

Mae Clipcentric yn cael gwared ar y rhwystrau cost a chymhlethdod sy'n gysylltiedig yn nodweddiadol â chynhyrchu hysbysebion cyfryngau a fideo cyfoethog, gan ganiatáu i'n cleientiaid gynhyrchu hysbysebion arddangos cyfoethog deinamig a chymhellol yn fewnol yn gyflym, wedi'u cefnogi gan offer masnachu ac adrodd cadarn.

Mae stiwdio VideoAd wedi'i gyfarparu â golygydd llinell amser llusgo a gollwng sy'n rhoi hyblygrwydd i ddefnyddwyr reoli pob agwedd ar hysbyseb fideo. Llwythwch gynnwys fideo i fyny ac addaswch yr hysbyseb gyda graffeg cynnig, effeithiau sain a cherddoriaeth. Creu hysbyseb o'r dechrau gan ddefnyddio eu cronfa ddata o glipiau fideo ar gyfer busnesau bach i ganolig.
Cynhyrchu Ad Fideo Clipcentric

Nodweddion VideoAd

  • Golygydd Llinell Amser clip-ganolog Cynhyrchu fideo yn hawdd ac yn hawdd gyda rhyngwyneb wedi'i ddylunio ar gyfer adeiladu hysbysebion. Yn syml, llusgwch eich cynnwys i'r llinell amser ac yna mireiniwch yr edrychiad a'r teimlad.
  • Cronfa Ddata Cynnwys Cyfryngau - Cyrchwch ein llyfrgell o glipiau fideo, traciau cerddoriaeth, effeithiau sain, a graffeg symud i gynhyrchu fideos gwerth cynhyrchu uchel heb y gost cynhyrchu.
  • Allbwn Hyblyg - Ymgorfforwch eich fideos yn ddi-dor yn eich hysbysebion cyfryngau cyfoethog, eu gwasanaethu yn unol â chwaraewyr fideo sy'n cydymffurfio â VAST neu draffig i orsafoedd teledu.