Celf Cleientiaid Syrthio Mewn Cariad

cwmni cariad

Ddoe, ar y ffordd i'r gwaith, roeddwn i'n gwrando Dave Ramsey siarad â Joe Beam, awdur Y Gelfyddyd o Syrthio mewn Cariad. Dywedodd Joe fod yna 3 elfen allweddol i syrthio mewn cariad… ymrwymiad, agosatrwydd ac angerdd. Fe wnaeth y sgwrs lynu gyda mi mewn gwirionedd - cymaint felly nes i mi wneud memo llais am yr hyn a glywais i ysgrifennu post yn ddiweddarach.

Roeddwn hefyd yn ei drafod gyda Troy Burk, cyd-sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Right On Interactive. Mae Troy yn angerddol am awtomeiddio marchnata ond mae'n anghytuno â llawer yn y diwydiant sy'n cuddio eu systemau cynhyrchu plwm fel awtomeiddio marchnata. Mae'n credu bod y meithrin a'r cyfathrebu sydd angen digwydd gyda'ch cleientiaid presennol yn fwy felly na gydag arweinwyr nad ydyn nhw wedi ymrwymo i'ch brand. Waw.

Ymrwymiad, agosatrwydd a angerdd

  • ymrwymiad - mae cwsmeriaid yn gwneud buddsoddiad ariannol yn eich cwmni ar gyfer eich cynhyrchion a'ch gwasanaethau. Mae bob amser yn fy synnu faint o gwmnïau sydd wedi ymrwymo mwy i'r arian y mae eu cwsmeriaid yn dod â nhw na'r cwsmeriaid eu hunain. Os ydych chi'n cyflawni fesul y contract ond nid yw'ch cwsmer yn llwyddiannus, mae'r ddau ohonoch chi'n colli. Mae angen i chi fod yn ymrwymedig i lwyddiant ein cleientiaid, waeth beth yw'r cyllid sy'n angenrheidiol. Mae angen i'ch cleientiaid fod yn ymrwymedig i'ch llwyddiant, gan sicrhau nad yw cyllid hefyd yn llwyddo. Rydyn ni wedi'n bendithio â chwsmeriaid sydd wedi ymrwymo i ni ac i'r gwrthwyneb.
  • Cyfrinachedd - peidiwch â chamgymryd agosatrwydd am hoffter personol. Mae agosatrwydd hefyd yn cymryd yr amser i ddeall eich cwsmeriaid ac iddyn nhw eich deall chi. Rydym yn rhannu ein gwendidau gyda'n cwsmeriaid, yn dysgu beth yw eu gwendidau, ac yn sicrhau ein bod yn bwriadu sicrhau ein bod ni'n dau wedi ymdrin. Rydym hefyd yn dysgu cymaint ag y gallwn am ein cwsmeriaid ac yn rhannu gyda nhw ymhell y tu hwnt i'n contractau. Rydyn ni'n eu cyflwyno i'n cysylltiadau, rydyn ni'n dod o hyd i adnoddau eraill iddyn nhw, rydyn ni'n eu hargymell ar-lein ac oddi ar-lein. Nid ydym ychwaith yn llofnodi cytundebau â chwmnïau oni bai ein bod yn defnyddio eu cynhyrchion lle bo hynny'n bosibl. Rydym yn ceisio eu hadnabod mor dda fel y gallwn werthu eu cynhyrchion yn effeithiol.
  • Passion - mae un o'r cwmnïau rydyn ni wedi siarad arno ac i ffwrdd ag ef yn ei chael hi'n anodd. Wrth i ni geisio darganfod sut y gallwn eu helpu (nid ydynt yn gleient), ni allwch ddod o hyd i sengl person ar ei staff sy'n angerddol yn ei gylch beth maen nhw'n ei wneud. Maen nhw wedi bod yn llogi llefarwyr adnabyddus eraill yma ac acw i ymuno â nhw ar gyfer gweminarau a digwyddiadau ... ond nid yw'r llefarwyr hynny yn defnyddio mewn gwirionedd y cynnyrch. Sut y gallant fod yn angerddol os nad ydynt hyd yn oed yn ymrwymo i ddefnyddio'r cynnyrch? Y llinell waelod yw na allant. Dyma pam maen nhw'n cael trafferth.

Ydych chi wedi ymrwymo i'ch cleientiaid? Ydych chi'n agos atoch nhw, eu diwydiant, eu safle, a'u heriau? Ydych chi'n angerddol am eu cynhyrchion neu wasanaethau? Os atebwch na i unrhyw un o'r cwestiynau hyn, peidiwch â disgwyl cwympo mewn cariad â'i gilydd byth. Rydyn ni'n caru ein cleientiaid ac yn falch o ddweud bod ein cleientiaid yn ein caru'n ôl. Nid yw wedi bod felly erioed, ond mae ein perthnasoedd â nhw yn parhau i flodeuo.

Y peth olaf ... gan ein bod ni'n gwneud rhywbeth rydyn ni'n ei garu, nid yw'n gweithio o gwbl. Dyna le anhygoel i fod ynddo!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.