CleverTap: Dadansoddeg Marchnata Symudol a Llwyfan Segmentu

Gwreiddio HTML ddim ar gael.

Mae CleverTap yn galluogi marchnatwyr symudol i ddadansoddi, segmentu, ymgysylltu a mesur eu hymdrechion marchnata symudol. Mae'r platfform marchnata symudol yn cyfuno mewnwelediadau cwsmeriaid amser real, peiriant segmentu datblygedig, ac offer ymgysylltu pwerus i mewn i un platfform marchnata deallus, gan ei gwneud hi'n hawdd casglu, dadansoddi a gweithredu ar fewnwelediadau cwsmeriaid mewn milieiliadau.

Mae pum rhan o'r platfform CleverTap:

 • dangosfwrdd lle gallwch chi segmentu'ch defnyddwyr yn seiliedig ar eu gweithredoedd a'u priodweddau proffil, rhedeg ymgyrchoedd wedi'u targedu i'r segmentau hyn, a dadansoddi perfformiad pob ymgyrch.
 • SDKs sy'n caniatáu ichi olrhain gweithredoedd defnyddwyr yn eich apiau a'ch gwefannau symudol. Mae ein SDKs hefyd yn eich galluogi i bersonoli'ch app trwy roi mynediad i chi i ddata proffil defnyddiwr.
 • APIs sy'n gadael i chi wthio data proffil defnyddiwr neu ddigwyddiad o unrhyw ffynhonnell i CleverTap. Mae ein APIs hefyd yn eich galluogi i allforio'ch data o CleverTap i'w ddadansoddi mewn offer BI a chyfoethogi gwybodaeth i gwsmeriaid mewn CRMs.
 • integrations gyda llwyfannau cyfathrebu fel SendGrid a Twilio, darparwyr priodoleddau fel Branch and Tune, a llwyfannau ail-argraffu fel Rhwydwaith Cynulleidfaoedd Facebook.
 • Webhooks sy'n gadael i chi sbarduno llifoedd gwaith yn eich systemau ôl-bac cyn gynted ag y bydd digwyddiadau cymwys yn digwydd.

CleverTap Deeplinking

Nodweddion Llwyfan Marchnata Symudol CleverTap:

 • Twneli - Pinpoint yn union lle mae defnyddwyr yn gollwng.
 • Carfannau Cadw - Mesur faint o'ch defnyddwyr newydd sy'n dod yn ôl.
 • Llifau - Delweddu Sut mae Defnyddwyr yn Llywio Trwy Eich Ap
 • Pivots - Nodwedd diwydiant-gyntaf ar gyfer delweddu data gwell a mewnwelediadau cwsmeriaid.
 • Proffiliau Defnyddwyr Cyfoethog - Proffiliau defnyddwyr cyfoethog i ddeall defnyddwyr yn well
 • Dadosodiadau - Tracio a dadansoddi dadosodiadau ap.
 • Croesfannau Dyfeisiau - Sicrhewch un olwg ar ddefnyddwyr wrth iddynt symud o ffôn symudol i lechen i ben-desg.
 • Ymgysylltu â Defnyddwyr ar y Sianeli sy'n Eu Dewis - Dylanwadu ar gwsmeriaid trwy greu ymgyrchoedd ymgysylltu wedi'u personoli sy'n cysylltu ar draws pob sianel.
 • Teithiau - Adeiladu a darparu ymgyrchoedd omnichannel yn weledol yn seiliedig ar ymddygiad, lleoliad a chylch bywyd eich defnyddwyr.
 • Ymgyrchoedd Clyfar - Rhedeg ymgyrchoedd wedi'u diffinio ymlaen llaw i gadw defnyddwyr, ysgogi ymgysylltiad a lleihau corddi.
 • Ymgyrchoedd Sbardun ac Rhestredig - Trefnu ymgyrchoedd un-amser, cylchol a sbardun yn seiliedig ar ymddygiad a phroffil y defnyddiwr.
 • Personoli - Anfon negeseuon wedi'u personoli gan ddefnyddio enw, lleoliad ac ymddygiad yn y gorffennol i ysgogi ymgysylltiad.
 • Profi A / B - Cymharwch gopi, asedau creadigol, neu alwadau i weithredu am negeseuon mwy effeithiol.
 • Segmentu Defnyddiwr - Defnyddwyr grŵp yn seiliedig ar eu gweithgaredd, eu lleoliad, a'u gwybodaeth broffil i'w cynnwys mewn amser real.
 • Hysbysiadau Push - Anfon negeseuon personol, amserol yn uniongyrchol i ddyfais symudol defnyddiwr.
 • Negeseuon E-bost - Ymgysylltu â defnyddwyr y tu allan i'ch cais gyda negeseuon e-bost wedi'u targedu.
 • Hysbysiadau Mewn-App - Anfon hysbysiadau mewn-app perthnasol yn seiliedig ar hunaniaeth ac ymddygiadau defnyddiwr.
 • Hysbysiadau SMS - Cyflwyno gwybodaeth sy'n sensitif i amser i ddefnyddwyr sydd â neges destun wedi'i phersonoli.
 • Hysbysiadau Gwthio Gwe - Cyrraedd defnyddwyr yn iawn yn eu porwr gwe hyd yn oed pan nad ydyn nhw ar eich gwefan.
 • Hysbysebu Hysbysebu - Ail-gyflogi defnyddwyr penodol trwy dargedu Hysbysebion Facebook at y grŵp hwnnw o ddefnyddwyr.

Ymgysylltiad CleverTap