Cariad a Phriodas - Fersiwn yr Asiantaeth

Perthynas Cleient Asiantaeth

Ein hasiantaeth, Highbridge, wedi bod o gwmpas ers dros 5 mlynedd bellach ac yn ddiweddar cyhoeddodd newid taflwybr. Y llynedd, fe wnaethon ni rampio i fyny ein staff ac yn dilyn hynny fe wnaethon ni gyflogi llawer o gleientiaid anodd a arweiniodd bron at ein tranc.

Rydyn ni wedi meithrin perthnasoedd anhygoel gyda chleientiaid anhygoel - mae'r mwyafrif ohonyn nhw wedi bod gyda ni ers sawl blwyddyn. Rydyn ni'n eu caru nhw a gobeithio eu bod yn ein caru ni - nid gwiriad cyflog yn unig mohono, ein hangerdd ni. Nid oes unrhyw beth yn ein gwneud yn hapusach na gweld ein cleientiaid yn llwyddo, ac nid oes dim yn fwy rhwystredig na phan fydd y berthynas yn mynd o chwith.

Rwy'n treulio llawer mwy o amser nawr yn gweithio gyda rhagolygon i sicrhau ein bod ni'n dau wedi ymrwymo i wych priodas ac mae'r ddau yn ceisio perthynas gariadus. Rwyf am osgoi mynd i berthynas gythryblus ar bob cyfrif - waeth beth yw maint yr ymgysylltu. Nid yw perthnasau drwg yn brifo'r cleient dan sylw yn unig - gall gael effaith wanychol ar eich holl gleientiaid gan fod eich amser a'ch egni wedi blino'n lân wrth geisio achub yr ymgysylltiad cythryblus. Os gallwn nodi rhai o nodweddion cythryblus cleientiaid yn y broses werthu, gall arbed llawer o dorcalon i ni i gyd i lawr y ffordd.

Roeddem am gael ychydig o hwyl a rhoi rhywfaint o olau ar yr amseroedd tywyll hyn ... felly mae'r ffeithlun hwn yn rhestru rhai enghreifftiau o'r mathau o berthnasoedd yr ydym, yn anffodus, wedi gorfod cerdded i ffwrdd ohonynt! Cyflwyno Cariad a Phriodas - Fersiwn yr Asiantaeth.

Priodas DK-New-Media-Agency-Agency

5 Sylwadau

  1. 1
  2. 2
  3. 4

    yn anffodus yn rhy wir! Da iawn, nawr does dim ond angen i chi adeiladu cwis y gall darpar gleientiaid ei gymryd i'w hidlo'n slei bach!

  4. 5

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.