Fideos Marchnata a GwerthuGalluogi Gwerthu

ClearSlide: Llwyfan Cyflwyno ar gyfer Galluogi Gwerthu

Yn ôl ymchwil a gynhaliwyd gan Forrester, Mae 62 y cant o arweinwyr gwerthu eisiau mwy o welededd i weithgaredd gwerthu, a dim ond 6 y cant sy'n hyderus eu bod yn derbyn mewnwelediadau cywir. O ganlyniad, mae arweinwyr gwerthu yn ei chael hi'n anodd deall pa gynrychiolwyr, timau a chynnwys sydd mewn gwirionedd yn effeithiol yn y cylch gwerthu - o leiaf nes bod cyfleoedd yn cael eu hennill neu eu colli.

ClirSlide, platfform cyflwyno wedi'i alluogi i werthu, wedi rhyddhau ymgysylltu ac Dilynwch, nodweddion newydd sy'n helpu arweinwyr gwerthu i fonitro, dadansoddi a gweithredu ar ddata perfformiad gwerthu.

Mae arweinwyr gwerthu yn defnyddio ClirSlide Ymgysylltu a Dilyn i fonitro meysydd gwerthu critigol:

  • Gweithgareddau Gwerthu - Gellir hysbysu rheoli gwerthiant pan fydd cynrychiolwyr yn cael cyfarfodydd gwerthu a phan fyddant yn anfon e-byst cwsmeriaid, gyda golwg ar ba ddeunyddiau yr ymdriniwyd â hwy. Gall hyn helpu wrth hyfforddi i reolwyr a chynrychiolwyr a helpu i nodi beth sy'n gweithio a ble maen nhw'n rhwystrau i symud busnes ymlaen.
  • Ymgysylltu â Phrynwyr - Gall rheoli gwerthiant weld sut mae cyfrifon yn ymateb i gynnwys. Pan fyddant yn dilyn cyfrifon, maent yn derbyn hysbysiadau ar unwaith pan agorir cynnwys a faint o amser y mae cwsmeriaid yn ei dreulio yn ymgysylltu. Ar gyfer cyfarfodydd ar-lein, mae ClearSlide yn cyfrifo pa mor ymgysylltu neu dynnu sylw mae pob mynychwr ar lefel sleid-wrth-sleid. Yna caiff y data hwn ei gasglu i mewn i sgôr ymgysylltu â chwsmeriaid cyffredinol, y gellir ei feincnodi ar draws cyfleoedd eraill y mae gwerthwyr yn gweithio.
  • Cynnwys - Gall rheoli gwerthiant weld pa gynnwys gwerthu a marchnata sy'n cydberthyn â'r lefelau uchaf o ymgysylltu. Gallant gyfarwyddo cynrychiolwyr gwerthu i ddefnyddio'r cynnwys gorau a chydlynu â marchnata i wneud y gorau o negeseuon.

Bydd Ymgysylltu a Dilyn yn helpu arweinwyr gwerthu i gyflawni gwelliant parhaus ledled eu sefydliad. Gwnaethom gynllunio'r offeryn hwn i roi'r gwelededd sydd ei angen ar arweinwyr gwerthu i esblygu strategaeth werthu yn seiliedig ar ddata caled. Gan ddefnyddio Ymgysylltu a Dilyn, bydd sefydliadau gwerthu yn gallu gwneud y defnydd gorau posibl o'u hamser ac amser eu cwsmeriaid. Raj Gossain, VP of Product, Clearslide.

Trosolwg Clearslide

Mae platfform ClearSlide yn rhoi mewnwelediad i arweinwyr gwerthu i weithgaredd amser real eu timau ac yn darparu dwfn analytics am y mathau o gynnwys sydd yn y pen draw yn fwyaf effeithiol gyda chwsmeriaid. Ar gyfer gweithwyr gwerthu proffesiynol, mae ClearSlide yn caniatáu cyfathrebu hawdd â chwsmeriaid a rhagolygon, boed ar-lein neu'n bersonol, gan ddefnyddio cymwysiadau ar y we neu symudol ClearSlide.

Douglas Karr

Douglas Karr yw sylfaenydd y Martech Zone ac arbenigwr cydnabyddedig ar drawsnewid digidol. Mae Doug yn a Prif Siaradwr Cyhoeddus a Marchnata. Ef yw VP a cofounder Highbridge, cwmni sy'n arbenigo mewn cynorthwyo cwmnïau menter i drawsnewid yn ddigidol a gwneud y mwyaf o'u buddsoddiad technoleg gan ddefnyddio technolegau Salesforce. Mae wedi datblygu strategaethau marchnata digidol a chynhyrchion ar gyfer Dell Technologies, GoDaddy, Salesforce, Tueddiadau gwe, a SmartFOCUS. Douglas hefyd yw awdur Blogio Corfforaethol ar gyfer Dymis a chyd-awdur Y Llyfr Busnes Gwell.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol