Adroddiad Ymwelwyr Wythnosol Clearbit: Gwybod Pwy Sy'n Ymweld â'ch Gwefan, Trosi'r Rhai Sy'n Bwysig

Clearbit - Adroddiad Ymwelwyr B2B Wythnosol

Mae cael dealltwriaeth fanwl, ansoddol o draffig eich gwefan yn hanfodol i adeiladu ymgyrchoedd marchnata B2B effeithiol sy'n cael eu gyrru gan ddata. Mae gwybod pwy yw eich ymwelwyr, ble maen nhw ar daith yr ymgyrch, a pha mor debygol ydyn nhw o brynu yn ei gwneud hi'n bosibl darparu profiadau mwy personol - a chynyddu trosiadau yn y pen draw. 

Fodd bynnag, ni fydd darpar gwsmeriaid bob amser yn codi eu dwylo pan fyddant yn ymweld â'ch gwefan. Yn wir, ni fydd y rhan fwyaf ohonynt.

Mae llai na hanner yr ymwelwyr (ac weithiau cyn lleied ag 1%) yn llenwi ffurflen.

Zuko, Ffurflen Data Meincnodi

Mae mwyafrif llethol yr ymwelwyr (75%) yn gadael ar ôl edrych ar un dudalen yn unig.

Meincnodau Dadansoddeg Ddigidol, Sgwâr Cynnwys

Ar gyfer busnes-i-fusnes (B2B) cwmnïau sy'n dibynnu ar eu gwefan am gen plwm, mae'r rheini'n rhai ystadegau brawychus. Yn ffodus, mae yna ffordd brofedig i helpu ymwelwyr i helpu eu hunain a rhoi hwb i'ch cyfradd trosi yn y broses: gydag offeryn olrhain ymwelwyr gwefan. 

Adroddiad Ymwelwyr Wythnosol Clearbit

Clearbit yn Adroddiad Ymwelwyr Wythnosol (wedi ei bweru gan Clearbit Datgelu) yn un offeryn o'r fath. Mae'n dad-enwi traffig gwefan ac yn caniatáu ichi weld pwy sy'n ymweld â'ch gwefan hyd yn oed os nad ydynt wedi llenwi ffurflen neu wedi nodi eu hunain fel arall. 

Mae'n mynd ymhell y tu hwnt i offer chwilio IP gwrthdro traddodiadol, gan ddefnyddio dysgu peiriant i ddadansoddi miliynau o bwyntiau data (fel geoleoliad a phatrymau traffig) yn ogystal â mapio cyfeiriadau IP perchnogol i ddarparu gwybodaeth gywir am ymwelwyr - hyd yn oed y rhai sy'n gweithio gartref neu yn rhywle arall (ac nad yw'n gysylltiedig). gyda chyfeiriadau IP corfforaethol). Mae'r Adroddiad Ymwelwyr Wythnosol yn darparu data cadarnograffeg a thechnolegol ychwanegol fel nifer gweithwyr y cwmni a diwydiant, sy'n eich galluogi i wneud y gorau o'ch gwariant ymgyrchu ac ymdrechion i sicrhau eich bod yn cynhyrchu'r math cywir o draffig. 

Adroddiad Ymwelwyr Wythnosol Clearbit

Yn benodol, mae'n caniatáu i'ch timau marchnata, twf a chynhyrchu galw i: 

  • Blaenoriaethwch ymdrechion allanol yn seiliedig ar ba gwmnïau sy'n ymweld â'ch gwefan
  • Rhowch wybod i gynrychiolwyr gwerthu pan fydd cyfrifon allweddol ar eich gwefan
  • Gweld pa gwmnïau y mae eich ymgyrchoedd yn atseinio gyda nhw
  • Deall pa gynnwys sydd o bwys i'ch ICP

Ddim yn ddrwg i offeryn sy'n rhad ac am ddim (ac yn hawdd ei osod). 

Mae Adroddiad Ymwelwyr Wythnosol Clearbit yn fy helpu i nodi cwmnïau â blaenoriaeth uchel i'm tîm Gwerthu eu dilyn, am ddim.

Henry Brown, Rheolwr Marchnata Digidol, Rewind

3b7ba6beb64c466c821851be84990a24 1654168884358 with play
Cliciwch i Chwarae Fideo Mewn Ffenest Newydd

Ond yr iteriad diweddaraf o'r Adroddiad Ymwelwyr Wythnosol yn gwneud hyd yn oed mwy. Nawr, gyda fersiwn 2.0, gallwch nid yn unig weld pwy sy'n ymweld â'ch gwefan ond hefyd gael darlun cliriach o'u bwriad. Gall hynny eich helpu i flaenoriaethu a phersonoli'ch allgymorth yn well i gyfrifon targed. 

Ein nod gwreiddiol oedd dileu'r teimlad hwnnw o wybod bod cwmnïau sydd â diddordeb yn eich atebion ac sy'n ffitio'n dda i'ch busnes bob dydd yn ymweld â'ch gwefan, ond na fyddant byth yn llenwi ffurflen nac yn nodi eu hunain. Rydyn ni'n galw'r biblinell honno'n FOMO. Ond ar ôl siarad â llawer o'n defnyddwyr, fe wnaethom sylweddoli rhywbeth. Nid yw'n ddigon nodi cwmnïau sy'n ymweld â'ch gwefan yn unig. Cael gwared ar y biblinell FOMO hefyd yn gofyn am wybod pa rai o'r cwmnïau hynny sy'n barod i'w prynu nawr! Felly rydym wedi ychwanegu data bwriad i'r Adroddiad Ymwelwyr Wythnosol.

Er enghraifft, nawr gallwch chi:

  • Traciwch pa gwmnïau sy'n rhyngweithio â thudalennau bwriad uchel fel prisiau neu arddangosiadau fel y gall eich timau gwerthu ddilyn i fyny gydag allgymorth amserol a pherthnasol
  • Gweld data cwmni mwy manwl (fel refeniw, technolegau a ddefnyddir a model busnes)
  • Tagiwch, olrhain a rhannu cwmnïau targed yn hawdd i'ch timau gwerthu eu dilyn
  • Gweler manylion cadarnograffeg eich traffig fesul sianel i ddilysu eich gwariant a'ch ymdrechion marchnata yn well
  • Cynyddwch eich ffocws trwy ddefnyddio hidlwyr i ddidoli neu guddio er bwriad, cwsmeriaid, cystadleuwyr, partneriaid, ac ati. 

Ac mae'n dal yn rhad ac am ddim. 

Mae'r holl alluoedd hyn yn hynod ddefnyddiol i farchnatwyr sydd am gyrraedd cwmnïau sy'n cyd-fynd â'u proffil cwsmer delfrydol (PCI). A dylai hynny fod yn brif flaenoriaeth i bob marchnatwyr sy'n cael eu gyrru gan ddata. Pam? Oherwydd nid yw holl ragolygon cwsmeriaid yn cael eu creu yn gyfartal. Gall rhai cyfleoedd caeedig - gyda chwmnïau nad ydynt yn ffitio'n dda - arwain yn y pen draw at fwy o gorddi, costau cymorth uwch a llai o foddhad cwsmeriaid. Gall deialu eich ymdrechion gwerthu a marchnata i ddenu cwsmeriaid sy'n ffitio'ch ICP yn well arwain at ganlyniadau cyffredinol gwell. 

Mae'r adroddiad hwn (ymwelydd wythnosol) o'r diwedd yn dangos pwy sydd ar fy ngwefan, wedi'i ddadansoddi yn ôl cyfrif a'r ddemograffeg sy'n bwysig i mi. Pethau fel ystod gweithwyr a diwydiant. Rwyf hyd yn oed yn cael gweld pa dudalennau penodol y mae'r cyfrifon hynny wedi'u gweld.

Dylan Yip-Chuck, Sr Arbenigwr Cynhyrchu Galw, Dylanwadol

Mae dyddiau twf ar bob cyfrif ar ben. Mae angen i farchnatwyr a thimau gwerthu actifadu data ar draws taith gyfan y cwsmer i ddod o hyd i'w data gorau cwsmeriaid, troi gwifrau ar y gweill, ac adeiladu refeniw ar gyfer y tymor hir. Mae Adroddiad Ymwelwyr Wythnosol Clearbit wedi'i gynllunio i'w helpu i wneud hynny.

Rhowch gynnig ar Offeryn Adroddiad Ymwelwyr Wythnosol Clearbit Gweld Sampl o Adroddiad Ymwelydd Wythnosol A Clearbit

Datgelu: Martech Zone wedi mewnosod dolen gyswllt ar gyfer Rewind yn yr erthygl hon.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.