Sut Cynyddodd Purio Ein Rhestr Tanysgrifwyr Cynyddodd ein CTR 183.5%

rhestr tanysgrifiwr

Roeddem yn arfer hysbysebu ar ein gwefan a oedd gennym dros 75,000 o danysgrifwyr ar ein rhestr e-bost. Er bod hynny'n wir, roedd gennym fater cyflawni swnllyd lle roeddem yn mynd yn sownd mewn ffolderau sbam lawer. Er bod 75,000 o danysgrifwyr yn edrych yn wych pan rydych chi'n chwilio am noddwyr e-bost, mae'n hollol ofnadwy pan fydd gweithwyr proffesiynol e-bost yn gadael i chi wybod nad oedden nhw'n cael eich e-bost oherwydd ei fod yn mynd yn sownd yn y ffolder sothach.

Mae'n fan rhyfedd i fod ynddo ac roeddwn i'n ei gasáu. Heb sôn am y ffaith bod gennym ddau arbenigwr e-bost gwahanol fel noddwyr - 250ok ac Bythol. Cymerais rai hyd yn oed asennau gan yr arbenigwr Greg Kraios mewn cyfweliad diweddar lle galwodd fi allan fel sbamiwr.

Craidd yn fy nghyfyng-gyngor oedd y ffaith bod hysbysebwyr yn chwilio am restrau mawr. Rhestrau e-bost nid yw noddwyr yn talu yn ôl cyfradd clicio drwodd, maen nhw'n talu yn ôl maint y rhestr. O ganlyniad, roeddwn i'n gwybod pe bawn i'n glanhau fy rhestr, roeddwn i'n mynd i gymryd bath ar refeniw hysbysebu. Ar yr un pryd, er y byddai hyrwyddo rhestr fawr yn denu hysbysebwyr, nid oedd cadw hysbysebwyr a oedd yn disgwyl mwy o ymgysylltu.

Pe bawn i'n dymuno bod yn farchnatwr ac esiampl dda i'm cynulleidfa, roedd hi'n bryd gwneud rhywfaint o waith glanhau ar ein cylchlythyr dyddiol ac wythnosol rhestrau:

  1. Tynnais yr holl gyfeiriadau e-bost oddi ar fy rhestrau a oedd wedi bod ar y rhestr ar eu cyfer mwy na blwyddyn ond byth wedi agor na chlicio ar yr e-bost. Dewisais flwyddyn fel y prawf pe bai rhywfaint o dymhorol lle gallai pobl aros i danysgrifio, ond eu bod yn aros am eu tymor i fonitro'r cylchlythyr am erthyglau perthnasol.
  2. Rhedais y rhestr sy'n weddill trwy Neverbounce i dileu cyfeiriadau e-bost problemus o fy rhestrau - bownsio, tafladwy, a chyfeiriadau e-bost catchall.

Roedd gwybod fy mod i'n mynd i ddymchwel fy nghyfrif tanysgrifiwr yn sylweddol yn frawychus, ond arweiniodd at rai canlyniadau aruthrol ar ôl pythefnos o anfon ein cylchlythyrau:

  • Fe wnaethon ni symud drosodd Tanysgrifwyr e-bost 43,000 ein bod wedi cronni dros y degawd diwethaf ac mae gennym restr o 32,000 yn awr.
  • Ein cyfradd lleoli mewnflwch wedi cynyddu 25.3% syfrdanol! Ni fyddwn erioed wedi dychmygu faint o gyfeiriadau e-bost marw oedd yn ein llusgo i lawr - rwy'n falch bod Greg wedi fy nghlymu dros y pen yn y cyfweliad hwnnw.
  • Oherwydd ein bod bellach yn y blwch derbyn, mae'r cynyddodd cyfradd agored 163.2% ac mae ein cyfradd clicio drwodd 183.5%!

Nawr, cyn i chi ddweud ... wel, Douglas rydych chi newydd ei rannu gan yr enwadur newydd a dyna pam y cawsoch y cynnydd hwnnw. Nope. Hwn oedd y delta rhwng fy hen gyfradd agored a chyfradd agored newydd, a hen CTR yn erbyn CTR newydd. Y broblem gyda'n rhestr oedd y ffaith bod cymaint o danysgrifwyr segur heb unrhyw weithgaredd.

Mae gennym ni gwpl o ISPs problemus o hyd nad ydyn nhw'n ein rhoi ni yn y Blwch Derbyn, ond mae'n flynyddoedd ysgafn cyn ein bod ni ar un adeg! Rydym nawr yn ystyried adeiladu rheol yn ein gwasanaeth e-bost sy'n gwneud y carth hwn yn awtomatig bob nos. Fe wnaethom hefyd ychwanegu baner ddewisol ar gyfer ein rhestrau hadau i sicrhau nad ydyn nhw byth yn cael eu glanhau, gan nad ydyn nhw byth yn agor nac yn clicio ar e-bost.

Datgelu: 250ok ac Bythol ill dau yn noddwyr ein cyhoeddiad Martech.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.