Dyfyniadau a Chyd-ddyfyniadau ar gyfer SEO Lleol

map stryd

Cafodd yr algorithm pagerank ei gamio i raddau helaeth oherwydd y cyfan yr oedd ei angen oedd person SEO het ddu yn adeiladu cysylltiadau llawn allweddair yn ôl i safle. Dros amser, ni waeth ble yr adeiladwyd y cysylltiadau, byddai'r safle'n codi mewn rheng. Roedd Google yn gwybod bod canlyniadau eu peiriannau chwilio yn cael eu galw ac wedi hynny cryfhau eu algorithmau i godi ciwiau ansawdd eraill. Roedd ansawdd y safle cysylltu a pherthnasedd y cynnwys yn chwarae rôl yn ogystal â pha mor boblogaidd oedd y safleoedd cysylltu a'r safleoedd cyrchfan o fewn y cyfryngau cymdeithasol.

Beth yw dyfyniadau? Cyd-ddyfyniadau?

O ran canlyniadau peiriannau chwilio lleol a graddio ar gyfer eich busnes, nid backlinks a crybwyll yw'r unig gêm. Mae dyfyniadau yn parhau i dyfu mewn poblogrwydd gan Google ar gyfer pennu dilysrwydd ac awdurdod busnes mewn canlyniad chwilio lleol. Nid dolenni yw dyfyniadau, maen nhw'n destun y gellir ei wahaniaethu ymhlith y testun arall ar dudalen. Un enghraifft yw cyfeiriad llawn a rhif ffôn eich busnes.

Heb unrhyw gysylltiadau, gall Google bennu poblogrwydd eich busnes lleol yn ôl faint mae gwefannau o ansawdd uchel yn rhestru cyfeiriad eich busnes a / neu rif ffôn. Gelwir y rhain yn ddyfyniadau. Ac mae gwefannau eraill sy'n rhestru dyfyniadau tebyg sy'n cysylltu trwy wefannau yn gyd-ddyfyniadau. Meddyliwch amdano ... gall cyfeiriad a restrir ar unrhyw wefan gynhyrchu'r cysylltiad sydd ei angen ar Google i bennu perthynas rhwng y cynnwys a'r busnes lleol.

Gall rhestru eich cyfeiriad busnes a'ch rhif ffôn ar dudalen sydd ag allweddeiriau sy'n berthnasol i'ch busnes nawr gael eich rhestru ar gyfer y cyfuniad allweddair hwnnw mewn canlyniad chwilio lleol.

A yw hyn yn golygu y dylech fynd allan a phrynu pecyn cyflwyno cyfeiriadur ar gyfer eich busnes? Yn hollol ddim. Mae Google yn dechrau gwahaniaethu yn erbyn cyfeirlyfrau o ansawdd isel sydd ddim ond yn ffermydd cyswllt i fusnesau. Fodd bynnag, maent yn talu mwy o sylw i ddyfyniadau ar wefannau o'r ansawdd uchaf sy'n rhestru eich gwybodaeth fusnes. Eich swydd chi yw sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn gyfredol ac yn gywir!

Beth allwch chi ei wneud i helpu?

  • Gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys eich enw busnes, cyfeiriad a rhif ffôn ledled eich gwefan. Sicrhewch fod eich gwybodaeth restredig yn gyson ar draws pob gwefan. Rydym yn argymell bod ein cleientiaid yn cyhoeddi'r wybodaeth hon yn glir ar bob tudalen.
  • Rhestrwch a chynnal eich busnes gyda Google a Bing.
  • Defnyddiwch pytiau cyfoethog ar gyfer busnesau lleol o fewn eich gwefan fel y gall peiriannau chwilio gaffael y wybodaeth ddaearyddol angenrheidiol.
  • Pan fydd cyfle i'ch busnes gael ei grybwyll mewn erthygl, datganiad i'r wasg neu bost blog - gwnewch yn siŵr cynnwys eich cyfeiriad postio llawn a'ch rhif ffôn. Mae'r dyfyniadau hyn yng nghynnwys yr allweddeiriau yr ydych yn dymuno bod yn berthnasol amdanynt yn ddefnyddiol iawn.

Sut allwch chi ddod o hyd i wefannau Dyfynnu?

darganfyddwr lleol-dyfynnu

Mae gan Whitespark ddarganfyddwr dyfynnu lleol. Mae'r offeryn yn caniatáu ichi nodi allweddeiriau a nodi amrywiadau eraill o'r cyfnodau allweddol. Mae'r offeryn yn cynhyrchu'r rhestrau safleoedd dyfynnu ar gyfer y safleoedd uchaf. Yn ogystal, mae'r system yn caniatáu ichi olrhain pa ddyfyniadau sydd gennych eisoes fel nad ydych chi'n gwastraffu'ch amser.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.