SEO Lleol: Beth yw Dyfyniad? Dyfynnu Adeilad?

Beth yw dyfyniad dyfynnu?

Chwilio lleol yw enaid bron unrhyw sefydliad sy'n gwasanaethu rhanbarth lleol. Nid oes ots a yw'n fasnachfraint genedlaethol sydd â lleoliadau ledled gwahanol ddinasoedd, contractwr toi, neu'ch bwyty cymdogaeth ... mae chwilio am fusnes ar-lein yn dangos bwriad anhygoel bod pryniant yn dod nesaf.

Am gryn amser, yr allwedd i gael mynegeio yn rhanbarthol oedd cael tudalennau datblygedig a oedd yn siarad â dinasoedd penodol, codau post, siroedd, neu farcwyr rhanbarthol eraill a allai nodi bod eich busnes yn lleol. Yr allwedd i gael eich rhestru'n rhanbarthol oedd sicrhau bod cyfeirlyfrau busnes yn eich rhestru fel y gallai ymlusgwyr Google wirio'ch rhanbarth yn gywir.

Wrth i chwiliad lleol esblygu, lansiodd Google Google My Business ac roedd hynny'n galluogi busnesau i gael llawer gwell rheolaeth dros eu canlyniadau chwilio daearyddol trwy dudalen pecyn y peiriant chwilio “pecyn pecyn”. Ynghyd â gweithgaredd ac adolygiadau gwych, gallai eich cwmni skyrocket i frig ei gystadleuwyr trwy gynnal presenoldeb lleol gweithredol.

Ond nid cael presenoldeb cyfeiriadur, cyfrif Google My Business, a chasglu adolygiadau yw'r unig allweddi i chwilio'n lleol. Mae Google wedi dod yn eithaf medrus wrth adeiladu algorithmau a all nodi sôn am gwmni ar-lein heb backlink. Gelwir y rhain yn dyfyniadau.

Beth yw dyfyniad?

Dyfyniad yw'r sôn digidol am nodwedd unigryw o'ch busnes ar-lein. Gall gynnwys enw brand neu linell gynnyrch unigryw, cyfeiriad corfforol, neu rif ffôn. Nid yw'n ddolen.

Er bod llawer o ymgynghorwyr chwilio yn brysur yn ceisio caffael adolygiadau a backlinks, gall eich cwmni lleol hefyd dyfu ei welededd chwilio lleol trwy ddyfyniadau.

Beth yw dyfyniad dyfynnu?

Adeiladu dyfyniadau yw'r strategaeth o sicrhau bod eich brand yn cael ei grybwyll ar-lein trwy wefannau eraill gyda dyfyniadau cyson. Pan fydd peiriannau chwilio yn aml ac yn ddiweddar yn gweld dyfyniad ar-lein sy'n unigryw i'ch busnes, mae'n golygu bod eich busnes yn fwy credadwy a byddant yn parhau i'ch graddio ar gyfer chwiliadau lleol ar-lein.

Mae Citation Building yn bwysicach nag erioed oherwydd ei fod yn adeiladu presenoldeb ar-lein lleol ar gyfer gwefannau. Mewn byd lle mae gan hanner holl chwiliadau Google gyfeirnod lleol, mae hon yn strategaeth hanfodol.

Chwilio Llais a Dyfyniadau

Gyda thwf chwilio llais, mae cael dyfyniadau cyson a chywir yn dod yn fwy beirniadol fyth. Nid yw chwilio llais yn rhoi cyfle i chi gael ymwelydd oni bai mai eich busnes yw'r ateb a bod y data rydych chi'n ei ddarparu peiriannau chwilio yn fanwl gywir.

Mae mwy nag 1 o bob 5 o bobl yn defnyddio chwiliad llais ac mae 48% o ddefnyddwyr chwilio llais wedi chwilio am wybodaeth fusnes leol.

Uberall

Uberall yn blatfform sy'n galluogi rheoli data lleoliad storfa mewn amser real ar draws pob platfform chwilio, system fapio a sianeli cyfryngau sy'n gyrru gwerthiannau. Mae Uberall yn galluogi busnesau i reoli presenoldeb ar-lein, enw da a rhyngweithiadau cwsmeriaid eu busnes mewn amser real ar un platfform y maen nhw'n cyfeirio ato fel yr cwmwl marchnata lleoliad.

Gofynnwch am Demo Uberall

Mae Uberall hefyd wedi lansio Hanfodol Uberall, fersiwn am ddim o'i blatfform wedi'i gynllunio i gefnogi busnesau gofal iechyd lleol, manwerthwyr a bwytai yn ystod y pandemig. Gallant ddefnyddio Uberall Essential i ddiweddaru eu rhestrau am ddim ar draws Google, Apple, Facebook, Bing, Yelp a mwy.

Maen nhw wedi cyhoeddi'r ffeithlun hwn, Adeilad Dyfynnu, sy'n darparu trosolwg o ddyfyniadau, adeiladu dyfyniadau, a buddion y strategaeth.

Infograffig: Beth yw Dyfyniad?

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.