Rowndiau Terfynol I-Wobr Cisco!

cisco

Gyrrodd fy nhîm o ffrindiau da, Jason, Bill, Carla a minnau i Cincinnati ddoe ar gyfer ein cyflwyniad I-Gwobr olaf gyda Cisco. Mae cyfleuster Carmel yn llawer agosach ond roedd angen i Cisco ein symud i alluogi eu tîm Arloesi llawn i fod yn bresennol.

Y Rowndiau Terfynol!

Gyda dros 1100 o gynigion rhyngwladol i'r gystadleuaeth, cawsom ein dewis a gwneud y 32 rownd gynderfynol. Nawr roeddem yn un o'r 12 syniad olaf a gyflwynodd o flaen yr union fwrdd a gychwynnodd yr ornest. Dim pwysau, huh?

Rydyn ni yn y Rowndiau Terfynol I-Gwobr!

Ni allwn feddwl am well cymysgedd o ffrindiau tîm i weithio gyda nhw ar y prosiect hwn. Yr eironi, wrth gwrs, yw pan fyddwch chi'n dewis tîm o weithwyr caled ... mae gan bob un ohonom swyddi heriol yn barod. Ychwanegodd yr I-Wobr yn fawr at ein llwyth gwaith ac rwy'n ddiolchgar bod gen i ffrindiau a fyddai'n camu i fyny pan na allwn i wneud hynny. Fe allech chi weld y straen yn gadael ein cyrff a'r gwenau'n dychwelyd ar ôl i ni orffen y cyflwyniad.

Y Profiad Telepresence

img 0140 2

Sampl fideo o Telepresence ar Youtube ond nid yw'n darparu'r profiad llawn mewn gwirionedd.

Mae'r ystafell yn fwrdd hirgrwn rhannol sy'n wynebu 3 sgrin enfawr gyda chamerâu fideo adeiledig yn uniongyrchol. Pan fyddwch chi'n ategyn eich gliniadur i wneud eich cyflwyniad, caiff ei daflunio'n lleol o dan y sgriniau yn ogystal ag o bell o dan y sgrin fel y gall pob aelod ei weld.
img 0144

Cawsom bartïon mewn 3 lleoliad telepresence corfforol yn ein cyfarfod yn ogystal â galwr arall a ddeialodd i mewn yn syml. Mae'r system yn fflipio'r ddelwedd yn awtomatig yn seiliedig ar ba leoliad sy'n siarad. Ond nid yw'n fflipio pob un o'r sgriniau - dim ond fflipio i'r sgrin y mae rhywun yn siarad arni. Dyma lun gwych lle roedd technegydd yn gweithio i'r chwith o grŵp San Jose - gallwch weld hanner ohoni.
img 0145

O fewn ychydig funudau i ddefnyddio'r system, rydych chi wir yn anghofio eich bod chi mewn dau ben arall i'r wlad. mae'n brofiad rhyfeddol o gyffyrddus. Gwnaethpwyd argraff arnom yn bendant.

Tîm Cisco

Gyda chalonnau'n curo a chymaint o swyddogion gweithredol o Cisco, ceisiais ysgrifennu enwau pawb i lawr ond colli trac yn syml. Roedd yn wefr cael bod wyneb yn wyneb â hi Cwrw Marthin De, ond! Roedd tîm Cisco yn westeion achlysurol, graslon, gwahoddgar a chefnogol. Fe wnaeth unrhyw ofnau am Randy, Paula a Simon anweddu'n gyflym gyda'r tîm arweinyddiaeth oedd gennym o'n blaenau!
img 0146

Digon! Sut aeth y Cyflwyniad?

Mae ceisio gwerthu syniad biliwn o ddoleri mewn 60 munud yn bendant yn brofiad newydd. Bill oedd ein llefarydd a’r boi a gadwodd dempo’r cyfarfod. Fe wnes i gyd-fynd â chymaint o ddata a phrofiad diwydiant y gallwn i. Roeddem yn gwybod mai'r rhwystr anoddaf oedd cael y tîm i gydnabod yr ateb a'r cyfle mewn gwirionedd. Darluniodd Carla ein dec sleidiau i ddal y twmpathau o ddata a wnaethom eu pacio i mewn i bob sleid.

POS? Mewn gwirionedd?

Pan fyddwch chi'n dweud system “Pwynt Gwerthu”, mae pobl yn meddwl ar unwaith am sganiwr cod bar, cronfa ddata rhestr eiddo, a'r gallu i argraffu derbynneb a chodi cerdyn credyd. Dyna'r patrwm y bu'n rhaid i ni ei symud yn ystod y 30 munud cyntaf!

We Roedd gan i gael y tîm i gydnabod bod gan y POS lawer mwy o botensial i fod yn ganolbwynt cyfan y busnes gyda chyfle i integreiddio i'r holl brosesau busnes eraill - rheoli rhestr eiddo, cyflenwad bwyd, cyflogaeth, cyfrifyddu, marchnata, gwobrau, archebu ar-lein, ciosg archebu, archebu diwifr, adrodd, rheoli menter, ac ati.

Y rheswm pam mae pobl yn gweld POS fel 'cofrestr arian gogoneddus' yw mai dyma'n union yw'r 50 mlynedd diwethaf heb fawr o newid. Craidd ein syniad ar gyfer y rowndiau terfynol yw gwneud y POS yn HUB y bwyty, gyda rhwydwaith diogel a dibynadwy i gefnogi unrhyw gyfathrebu.

Efallai mai rhan orau'r cyflwyniad oedd y gallem, wrth inni siarad, weld yr ymadroddion ar eu hwynebau yn newid yn gorfforol a'r bylbiau golau yn troi ymlaen. Newidiodd cwestiynau o 'pwy, beth, faint' i 'beth am, ydych chi'n llun, pam lai'. Gyda diwydiant $ 17B, rhagolygon sy'n siomedig â'r offrymau cyfredol, a dim gwerthwr yn camu i'r plât - mae'r cwmni bwytai yn ceisio aflonyddu gan gwmni ag adnoddau Cisco.

Beth sydd nesaf?

Erbyn diwedd y cyfarfod, cawsom sôn am gleientiaid rhwyd ​​denau a oedd â syniadau am y “Bwyty mewn Blwch” a chynghreiriau â chleientiaid caledwedd POS agnostig gwerthwr. Ie !!!! Dyna'r llun yr oeddem am ei baentio ar ei hyd. Cawsom ymatebion cadarnhaol iawn gan y tîm, rhywfaint o gemeg dda drwyddi draw, a chawsom y cyfarfod. Fe wnaeth Jason sgleinio oddi ar y cyfarfod gan adael i'r tîm wybod pam y byddai system wedi bod mor hanfodol i'w lwyddiant fel perchennog bwyty.

Nid wyf yn credu y gallai fod wedi mynd yn well! Mae dadansoddiad cost / budd ychwanegol y gellid ei gyflawni ac rydym ni nodi'r adnoddau i gael y wybodaeth honno i fireinio ein hachos busnes. Byddai angen sgwrio dadansoddwr da i ychydig filoedd o ddoleri mewn adroddiadau diwydiant er mwyn llunio amcangyfrif cywir.

Nawr rydyn ni'n aros! Caeodd Marthin y cyfarfod gyda datganiad o ba mor ddiddorol oedd clywed canfyddiadau eraill o'r hyn oedd Cisco 'neu' a wnaeth '. Gobeithiwn y gallant ddelweddu eu hunain i'r gofod hwn. Byddai hyn yn solidoli Cisco fel asgwrn cefn data masnach, yn gyntaf yn y segment gwasanaeth bwyd, a thu hwnt i'r diwydiant manwerthu cyfan.

Daeth y tîm â'r alwad ffôn i ben a gwnaethant sesiwn ôl-drafod 30 munud. Arhoswn tan fis Mehefin i glywed y canlyniadau! Ticiwch… ticiwch… ticiwch…

Os nad yw Cisco yn ein dewis ni, rydyn ni eisoes wedi trafod y syniad gyda rhai entrepreneuriaid, buddsoddwyr angylion a chyfalafwyr menter yma yn rhanbarthol. Heb rwydwaith a chyrhaeddiad Cisco, gallai hyn fod yn syniad anodd ei werthu. Hynny yw, oni bai ein bod ni'n cael y cyllid ac yn dod yn gwsmer iddyn nhw!

Un sylw

  1. 1

    Roeddem yn ffodus iawn ein bod wedi gallu cyflwyno i grŵp mawr o swyddogion gweithredol Cisco a Geoffrey Moore. (Awdur “Croesi'r Chasm: Marchnata a Gwerthu Cynhyrchion Uwch-dechnoleg i Gwsmeriaid Prif Ffrwd” a pherchennog y Chasm Group.)

    Roedd yn brofiadau unigryw, ac rwy'n falch o'r gwaith a greodd ein tîm. Diolch, Carla, Doug a Jason !!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.