CircuPress: Mae e-bost ar gyfer WordPress O'r diwedd Yma!

baner circupress

Tua thair blynedd yn ôl, roedd Adam Small a minnau yn eistedd yn ein hoff siop goffi ac roedd yn sôn am ba mor anodd oedd darparwyr gwasanaeth e-bost i integreiddio â nhw. Roeddwn i wedi gweithio yn ExactTarget fel ymgynghorydd integreiddio felly roeddwn i'n hollol ymwybodol o'r heriau. Sefydlodd Adam a'i wraig Saws Asiant, platfform marchnata eiddo tiriog a oedd wedi tyfu ac a oedd yn anfon degau o filoedd o negeseuon e-bost yr wythnos. Y broblem oedd ei bod yn ymddangos bod darparwyr gwasanaeth e-bost (ESPs) bob amser yn adeiladu eu nodweddion integreiddio ar alw neu fel ôl-ystyriaeth i'w rhyngwyneb defnyddiwr.

Dechreuon ni gloddio a gwneud rhywfaint o ymchwil a chanfod bod yna sawl darparwr e-bost swmp allan yna, roedd hyd yn oed Amazon wedi dechrau un, ond yn syml, nid oedd y pris na'r cymhlethdod yn werth chweil. Gan fod marchnata e-bost yn dod yn flaenoriaeth gan y defnyddwyr a oedd gan Adam, roedd yn dod yn fwy a mwy dibynnol, yn gwario mwy, ac yn digalonni mwy. Felly penderfynodd ddechrau adeiladu ei hun! Tua blwyddyn yn ddiweddarach, roedd platfform Adam yn anfon ei MTA ei hun (Asiant Trosglwyddo Post). Adeiladodd Adam ei reolaeth bownsio ei hun a chlicio olrhain ar ei ben hefyd! Ac roedd ei gyflawniad yn cyfateb i'r holl lwyfannau yr oedd wedi gweithio gyda nhw o'r blaen.

Ar y pwynt hwnnw, dechreuon ni daflu syniadau ar sut y gallem ddefnyddio'r seilwaith yr oedd wedi'i ddylunio at ddefnydd ehangach. Gyda Martech ZoneTwf tanysgrifiwr yn tyfu i 100,000 o danysgrifwyr, roeddem yn gwario cryn dipyn o arian ar ein gwerthwr e-bost ac nid oeddem yn rhy hapus, chwaith. Roedd yn rhaid i ni reoli dwy system, un ar gyfer ysgrifennu cynnwys ac un ar gyfer rheoli tanysgrifwyr a chynnwys. Pam na allem ni redeg y cyfan o WordPress?

Fe allen ni… ac roedd WordPress wedi dod yn bell yn y blynyddoedd hynny. Yr allwedd i'r cyfle oedd ychwanegu mathau post arferol. Fe wnaeth mathau post penodol ein galluogi i wneud math o'r enw e-bost a defnyddio'r system rheoli cynnwys a thempledi diofyn i adeiladu'r e-bost. Cymerodd Adam ei seilwaith a oedd bellach wedi'i optimeiddio ar gyfer scalability, ac aethom i weithio ar yr ategyn! Felly, gallai'r defnyddiwr ddefnyddio'r ategyn i greu a rheoli'r cynnwys, a gallai CircuPress reoli'r anfon, olrhain, rheoli bownsio, rheoli tanysgrifiadau, a thasgau eraill.

Ers i'r ddau ohonom gael swyddi dydd, cymerodd yr ategyn ei doll. Gweithiodd Adam arno, gweithiais arno, ailysgrifennodd Stephen ef, a gwnaethom brofi, profi, profi a phrofi fwy a mwy. Fe wnaethon ni gyflwyno'r ategyn i WordPress yr wythnos diwethaf ac fe wnaethant ddarparu cyngor gwych. Yr wythnos diwethaf, ailysgrifennodd Adam rai dognau allweddol o'r templedi a gwnaethom gyflwyno eto ddydd Gwener. Ni chymerodd lawer o amser cyn i ni gael y newyddion yr oeddem eu heisiau ... Cymeradwyodd WordPress CircuPress. Credwn mai ni yw'r unig ddarparwr gwasanaeth e-bost a adeiladwyd yn benodol ar gyfer WordPress!

Rydyn ni wedi ychwanegu rhai nodweddion unigryw iawn. Mae gan yr ategyn widgets ffurflen tanysgrifio integredig, codau byr a swyddogaethau. Mae'r ategyn yn cyhoeddi'ch e-byst yn awtomatig ar eich gwefan - felly mae eich barn ar-lein yn iawn ar eich gwefan eich hun! Mae e-byst dyddiol ac wythnosol yn awtomataidd ac yn mynd allan pryd bynnag y bydd gennych gynnwys newydd. Nodwedd hynod o cŵl yw bod sgrinluniau a botymau chwarae yn disodli fideos sydd wedi'u hymgorffori felly mae hanner y cleientiaid e-bost nad ydyn nhw'n chwarae delweddau yn dal i ganiatáu i'r darllenydd glicio ar y fideo i'w chwarae. Mae mwy o nodweddion yn dod rownd y gornel ar gyfer hynny!

Wedi blino llanast gyda gwerthwyr e-bost drud ac eisiau trosoli'ch cynnwys yn wirioneddol? Cofrestrwch ar gyfer CircuPress heddiw! Rydyn ni eisoes yn trosi tanysgrifwyr ar y blog hwn i CircuPress ... gwnewch yn siŵr eich bod yn tanysgrifio a byddwch chi'n gweld pa mor wych maen nhw'n edrych.

5 Sylwadau

  1. 1
  2. 2

    Helo Douglas,

    Llongyfarchiadau. Mae'n edrych yn demtasiwn iawn, iawn ... Ond beth fydd yn digwydd i'm sylfaen AWeber go iawn? A allwn i ei symud i'ch platfform?

    Gyda llaw. Ar dudalen flaen CircuPress mae bos testun o'r enw “CircuPress Named the Must-Have Business WordPress Plugin for Email!” ac yno mae'n dweud “Mae WordPress wedi'i enwi yn y 6 uchaf o ategion WordPress y mae'n rhaid eu cael”. Rwy'n gues eich bod chi eisiau dweud “Mae CircuPress wedi cael ei enwi…”

    Pob lwc gyda'ch prosiect!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.