Pam fod Infograffeg Mor Boblogaidd? Awgrym: Cynnwys, Chwilio, Cymdeithasol, a Throsi!

Amser Darllen: 3 Cofnodion Mae llawer ohonoch yn ymweld â'n blog oherwydd yr ymdrech gyson a roddais i rannu ffeithluniau marchnata. Yn syml, dwi'n eu caru ac maen nhw'n hynod boblogaidd. Mae yna sawl rheswm pam mae ffeithluniau'n gweithio cystal i strategaethau marchnata digidol busnesau: Gweledol - Mae hanner ein hymennydd wedi'u neilltuo i weledigaeth ac mae 90% o'r wybodaeth rydyn ni'n ei chadw yn weledol. Mae lluniau, graffiau a lluniau i gyd yn gyfryngau hanfodol i gyfathrebu â'ch prynwr. 65%

Myth SEO: A ddylech chi erioed ddiweddaru tudalen sydd â sgôr uchel?

Amser Darllen: 3 Cofnodion Cysylltodd cydweithiwr â mi a oedd yn defnyddio safle newydd ar gyfer eu cleient a gofyn fy nghyngor. Dywedodd fod ymgynghorydd SEO a oedd yn gweithio gyda'r cwmni wedi eu cynghori i sicrhau na fyddai'r tudalennau yr oeddent yn eu rhestru yn cael eu newid fel arall y gallent golli eu safle. Mae hyn yn nonsens. Am y degawd diwethaf rydw i wedi bod yn helpu rhai o frandiau mwyaf y byd i fudo, defnyddio ac adeiladu strategaethau cynnwys hynny

Bydi SEO: Eich Rhestr Wirio SEO a'ch Canllawiau i Gynyddu Eich Gwelededd Safle Organig

Amser Darllen: 2 Cofnodion Rhestr Wirio SEO gan SEO Buddy yw eich map ffordd i bob cam SEO pwysig y mae'n rhaid i chi ei gymryd i optimeiddio'ch gwefan a chael mwy o draffig organig. Mae hwn yn becyn cynhwysfawr, yn wahanol i unrhyw beth rydw i wedi'i weld ar-lein, yn hynod ddefnyddiol i'r busnes cyffredin i'w helpu i optimeiddio eu gwefannau yn barhaus a gwneud y mwyaf o'u gwelededd wrth chwilio. Mae'r Rhestr Wirio SEO yn cynnwys Rhestr Wirio SEO 102-Pwynt Google Sheet Y Rhestr Wirio SEO 102-Pwynt Cais Gwe Y 62 Tudalen

Sut Mae Marchnata Digidol yn Bwydo'ch Twnnel Gwerthu

Amser Darllen: 4 Cofnodion Pan fydd busnesau'n dadansoddi eu twmffat gwerthu, yr hyn maen nhw'n ceisio ei wneud yw deall pob cam yn nhaith eu prynwyr yn well i nodi pa strategaethau y gallant eu cyflawni dau beth: Maint - Os gall marchnata ddenu mwy o ragolygon yna mae'n gredadwy bod y cyfleoedd bydd tyfu eu busnes yn cynyddu o ystyried bod cyfraddau trosi yn aros yn gyson. Hynny yw, os ydw i'n denu 1,000 yn fwy o ragolygon gyda hysbyseb ac mae gen i drosiad o 5%

Sut i Olrhain Gwallau 404 Tudalen Heb eu Darganfod yn Google Analytics

Amser Darllen: 3 Cofnodion Mae gennym gleient ar hyn o bryd y cymerodd ei safle gryn dipyn yn ddiweddar. Wrth i ni barhau i'w helpu i drwsio gwallau sydd wedi'u dogfennu yn Google Search Console, un o'r materion amlwg yw gwallau 404 Tudalen Heb eu Darganfod. Wrth i gwmnïau fudo gwefannau, lawer gwaith maen nhw'n rhoi strwythurau URL newydd yn eu lle ac nid yw hen dudalennau a arferai fodoli yn bodoli mwyach. Mae hon yn broblem enfawr o ran optimeiddio peiriannau chwilio. Eich awdurdod

TrueReview: Casglu Adolygiadau yn Hawdd A Thyfu Enw Da ac Gwelededd Eich Busnes

Amser Darllen: 3 Cofnodion Bore 'ma, roeddwn i'n cwrdd â chleient sydd â sawl lleoliad ar gyfer eu busnes. Er bod eu gwelededd organig yn erchyll ar gyfer eu gwefan, roedd eu lleoliad yn adran pecyn Google Map yn wych. Mae'n naws nad yw llawer o fusnesau yn ei ddeall yn llawn. Mae tair prif ran i dudalennau canlyniadau peiriannau chwilio rhanbarthol: Chwilio â Thâl - wedi'i ddynodi gan destun bach sy'n nodi Ad, mae'r hysbysebion fel arfer yn amlwg ar frig y dudalen. Y smotiau hyn

Sut i Gynyddu Safleoedd Chwilio Trwy Ganfod, Monitro, ac Ailgyfeirio 404 Gwall yn WordPress

Amser Darllen: 5 Cofnodion Rydym yn helpu cleient menter ar hyn o bryd i weithredu safle WordPress newydd. Maent yn fusnes aml-leoliad, aml-iaith ac wedi cael rhai canlyniadau gwael o ran chwilio dros y blynyddoedd diwethaf. Pan oeddem yn cynllunio eu gwefan newydd, gwnaethom nodi ychydig o faterion: Archifau - roedd ganddynt sawl safle yn ystod y degawd diwethaf gyda gwahaniaeth amlwg yn strwythur URL eu gwefan. Pan wnaethon ni brofi dolenni hen dudalen, roedden nhw'n 404'd ar eu gwefan ddiweddaraf.

Sut I Nodi Cyfleoedd SEO Ar Eich Safle I Wella Safle Mewn Canlyniadau Chwilio gan ddefnyddio Semrush

Amser Darllen: 7 Cofnodion Dros y blynyddoedd, rwyf wedi cynorthwyo cannoedd o sefydliadau i adeiladu eu strategaethau cynnwys a gwella eu gwelededd peiriannau chwilio yn gyffredinol. Mae'r broses yn weddol syml: Perfformiad - Sicrhewch fod eu gwefan yn perfformio'n dda o ran cyflymder. Dyfais - Sicrhewch fod eu profiad safle yn well ar benbwrdd ac yn arbennig symudol. Brandio - Sicrhewch fod eu gwefan yn ddeniadol, yn hawdd ei defnyddio, a'i bod yn cael ei brandio'n gyson â'u buddion a'u gwahaniaethu. Cynnwys - Sicrhewch fod ganddyn nhw gynnwys