Mae Uwchraddio SameSite Google yn Atgyfnerthu Pam Mae Angen i Gyhoeddwyr Symud y Tu Hwnt i Gwcis ar gyfer Targedu Cynulleidfa

Cwci Llai Chrome

Lansiad Uwchraddio SameSite Google yn Chrome 80 ar ddydd Mawrth, Chwefror 4 yn arwyddo hoelen arall yn yr arch ar gyfer cwcis porwr trydydd parti. Yn dilyn sodlau Firefox a Safari, sydd eisoes wedi blocio cwcis trydydd parti yn ddiofyn, a rhybudd cwci presennol Chrome, mae'r uwchraddiad SameSite yn clampio ymhellach i lawr ar ddefnyddio cwcis trydydd parti effeithiol ar gyfer targedu cynulleidfaoedd.

Effaith ar Gyhoeddwyr

Bydd y newid yn amlwg yn effeithio ar werthwyr ad-dechnoleg sy'n dibynnu fwyaf ar gwcis trydydd parti, ond bydd cyhoeddwyr nad ydyn nhw'n addasu eu gosodiadau gwefan i gydymffurfio â'r priodoleddau newydd hefyd yn cael eu heffeithio. Bydd nid yn unig yn rhwystro monetization â gwasanaethau rhaglennu trydydd parti, ond bydd methu â chydymffurfio hefyd yn stymie ymdrechion i olrhain ymddygiad defnyddwyr sy'n hynod werthfawr ar gyfer gweini cynnwys perthnasol, wedi'i bersonoli. 

Mae hyn yn arbennig o wir yn achos cyhoeddwyr sydd â sawl safle - nid yw'r un cwmni'n cyfateb i'r un safle. Mae hynny'n golygu, gyda'r uwchraddiad newydd, byddai cwcis a ddefnyddir ar draws sawl eiddo (traws-safle) yn cael eu hystyried yn drydydd parti, ac felly'n cael eu blocio heb y gosodiadau cywir. 

Mae Newid yn Gyrru Arloesedd

Er y bydd yn amlwg yn rhaid i gyhoeddwyr sicrhau bod eu gwefannau yn cael eu diweddaru gyda'r priodoleddau cywir, dylai'r newid syml hwn gan Google hefyd wneud i gyhoeddwyr feddwl ddwywaith am eu dibyniaeth ar dargedu defnyddwyr sy'n seiliedig ar gwcis. Pam? Am ddau reswm:

  1. Mae defnyddwyr yn poeni fwyfwy am sut mae cwmnïau'n defnyddio eu data.
  2. Mae yna ffordd lawer mwy cywir o adeiladu graff adnabod. 

O ran preifatrwydd data, mae cyhoeddwyr yn wynebu cleddyf dwyfin. Mae data newydd yn dangos hynny mae defnyddwyr eisiau cynnwys wedi'i bersonoli ar y cyfan argymhellion y gellir eu cyflwyno dim ond trwy gasglu a dadansoddi eu data ymddygiad. Ac eto, mae defnyddwyr yn hynod amheugar ynghylch rhannu'r data hwnnw. Ond, fel y mae cyhoeddwyr yn gwybod, ni allant ei gael y ddwy ffordd. Am ddim daw cynnwys am gost, ac yn brin o wal dâl, yr unig ffordd i ddefnyddwyr dalu yw gyda'u data. 

Maen nhw'n barod i wneud hynny - Byddai'n well gan 82% weld cynnwys a gefnogir gan hysbyseb na thalu am danysgrifiad. Mae hynny'n golygu bod y cyfrifoldeb ar gyhoeddwyr i fod yn fwy gofalus ac ystyriol o ran sut maen nhw'n trin data defnyddwyr.

Gwell Dewis Amgen: E-bost

Ond, mae'n ymddangos, mae ffordd lawer mwy effeithiol, dibynadwy a chywir o adeiladu graff hunaniaeth defnyddiwr na dibynnu ar gwcis: y cyfeiriad e-bost. Yn hytrach na gollwng cwcis, sy'n rhoi'r argraff i ddefnyddwyr eu bod yn cael eu hysbeilio, mae olrhain defnyddwyr cofrestredig trwy eu cyfeiriad e-bost, a chlymu'r cyfeiriad hwnnw â hunaniaeth benodol, hysbys yn ddull llawer mwy dibynadwy a dibynadwy o ymgysylltu â'r gynulleidfa. Dyma pam:

  1. Mae e-bost yn optio i mewn - Mae defnyddwyr wedi cofrestru i dderbyn eich cylchlythyr neu ohebiaeth arall, gan roi eu caniatâd i chi gyfathrebu'n uniongyrchol â nhw. Maen nhw'n rheoli a gallant optio allan unrhyw bryd. 
  2. Mae e-bost yn fwy cywir - Dim ond syniad bras o'r persona defnyddiwr y gall cwcis ei roi i chi ar sail ymddygiad - oedran bras, lleoliad, chwiliad a chlicio. A gallant hefyd fynd yn hawdd eu cymysgu os yw mwy nag un person yn defnyddio'r porwr. Er enghraifft, os yw'r teulu cyfan yn rhannu'r gliniadur, mae ymddygiad mam, dad ac ymddygiad y plant i gyd yn cael eu cymysgu i mewn i un, sy'n drychineb sy'n targedu. Ond, mae cyfeiriad e-bost wedi'i glymu'n uniongyrchol ag unigolyn penodol, ac mae'n gweithio ar draws dyfeisiau. Os ydych chi'n defnyddio mwy nag un ddyfais, neu'n cael dyfais newydd, mae e-bost yn dal i weithio fel dynodwr parhaus. Mae'r dyfalbarhad hwnnw a'r gallu i gysylltu ymddygiad clicio a chwilio â phroffil defnyddiwr hysbys yn caniatáu i gyhoeddwyr adeiladu darlun cyfoethocach, llawer mwy cywir o ddewisiadau a diddordebau'r defnyddiwr. 
  3. Mae e-bost yn ymddiried ynddo - Pan fydd defnyddiwr yn ymuno â'i gyfeiriad e-bost, mae'n gwneud hynny'n gwbl ymwybodol y bydd yn cael ei ychwanegu at eich rhestr. Mae'n amlwg - maen nhw wedi rhoi caniatâd i chi yn fwriadol, yn wahanol i gwcis sy'n teimlo'n debycach i chi sleifio cip ar eu hymddygiad dros eu hysgwydd. Ac mae astudiaethau'n dangos bod defnyddwyr 2/3 yn fwy tebygol o glicio ar gynnwys - hyd yn oed hysbysebion - sy'n dod gan gyhoeddwr y maen nhw'n ymddiried ynddo. Gall symud i dargedu ar sail e-bost helpu cyhoeddwyr i gynnal yr ymddiriedaeth honno, sy'n hynod werthfawr yn amgylchedd newyddion ffug, amheugar heddiw.
  4. Mae e-bost yn agor y drws ar gyfer sianeli un i un eraill - Ar ôl i chi sefydlu perthynas gref trwy adnabod y defnyddiwr a dangos y byddwch chi'n cyflwyno cynnwys sy'n berthnasol ac wedi'i bersonoli i'w ddiddordebau, mae'n haws eu cynnwys dros sianel newydd, fel hysbysiadau gwthio. Unwaith y bydd defnyddwyr yn ymddiried yn eich cynnwys, diweddeb ac argymhellion, maen nhw'n fwy addas i ehangu eu perthynas â chi, gan ddarparu cyfleoedd newydd ar gyfer ymgysylltu a monetization.

Er y gallai diweddaru gwefannau i gydymffurfio â'r newid SameSite fod yn boen ar hyn o bryd, ac y gallai dorri'n uniongyrchol i refeniw cyhoeddwyr, y gwir yw lleihau dibyniaeth ar gwcis trydydd parti yn beth da. Nid yn unig y maent yn dod yn llai gwerthfawr o ran olrhain dewisiadau defnyddwyr unigol, ond mae defnyddwyr yn tyfu'n fwyfwy amheus. 

Mae trosglwyddo nawr i ddull mwy dibynadwy, dibynadwy fel e-bost i nodi a thargedu defnyddwyr yn darparu datrysiad sy'n barod ar gyfer y dyfodol sy'n rhoi cyhoeddwyr yn rheoli eu perthnasoedd cynulleidfa a thraffig, yn hytrach na dibynnu cymaint ar drydydd partïon.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.