Chris Brogan Rocked BlogIndiana

Chris Brogan

ymddiriedaeth-asiantau.png“Nawr rwy’n gwybod pam eich bod chi eisiau fy nghasáu i!”, Canodd Chris (ala Limp Bizkit) ar un adeg mewn trafodaeth banel. Roedd y cwestiwn yn cyfeirio at yr hyn sy'n dod â'r casinebwyr allan ym myd y cyfryngau cymdeithasol. Y gwir yw, wrth i bersonasau ar-lein adeiladu eu brand eu hunain a datblygu eu llais a'u harbenigedd eu hunain yn y diwydiannau ... bydd rhai pobl yn eu casáu amdano. Rwy'n amau ​​a oes unrhyw un yn casáu Chris Brogan mewn gwirionedd ... ond os gwnaethant hynny mae oherwydd ei ddawn wych.

Chris Brogan BlogIndiana Rocked.

Cafodd Chris ddec sleidiau gwych a chyflwyniad personol - gan gynnwys cyfeiriadau diwylliant pop wacky gwych (gan gynnwys Fergy!), Rhyngweithio gyda'r dorf (gan ein curo am gael dim ond cwpl o redwyr yn yr ystafell!), A chyflwyniad caboledig. Mae yna dalent anhygoel rydw i'n ei gweld mewn siaradwyr fel Chris a welaf yn Malcolm Gladwell, Seth Godin ac eraill ... y gallu i gymryd mater anodd a chymhleth iawn a'i egluro'n syml.

Gwnaeth Brogan hyn gyda'i gontinwwm o frandio modern a sut mae cyfryngau cymdeithasol yn ffitio, o Ymwybyddiaeth o Gamau Estynedig. Darllenwch drwodd ar y post am fanylion, dyma fy nghrynodeb:

 1. Ymwybyddiaeth - Defnyddio marchnata effeithiol i'ch cyflwyno chi, eich cynnyrch neu'ch gwasanaeth.
 2. Sylw - Defnyddio cyfryngau cymdeithasol i roi modd i bobl gymryd rhan.
 3. ymgysylltu - Rhyngweithio parhaus rhyngoch chi a'ch cymuned.
 4. Gweithredu - Y trawsnewidiad ... y dadlwytho, y cofrestriad, y pryniant, ac ati.
 5. Estyniad - Y cyfle ar ôl y dienyddiad i hyrwyddo'r digwyddiad a'r canlyniadau.

Gwnaeth Chris y gwaith dyfeisgar ac anodd yma o ddiffinio'r broses, felly byddaf yn ychwanegu fy 2 sent. (Mae'n gas gen i wneud hyn ... yn gwneud i mi swnio fel mai dim ond piggybacking ydw i ... mae'n debyg fy mod i!) Er mwyn troi hyn o gontinwwm i gylch, byddwn i'n ychwanegu Dadansoddi.

brogan-continuum.png

Rwy'n credu bod Dadansoddiad yn allweddol ... ar ddechrau ac ar ddiwedd y broses fel y gall y busnes neidio i fyny'r broses gyda llawer mwy o marchnerth - yn ogystal â mireinio a gwella'r broses bob tro. Mae mesur canlyniadau yn hanfodol fel bod busnesau'n deall ble i wneud y gorau o'u hadnoddau cyfyngedig i gael yr effaith fwyaf.

Heb ddarllen llyfr Chris 'a Julian eto - rwy'n edrych ymlaen at ei godi a gweld sut mae datblygu a mesur y strategaeth yn chwarae yn y continwwm.

4 Sylwadau

 1. 1

  Yn garedig iawn ohonoch chi i ddweud, Doug. Cefais heck o amser, ac roeddwn yn ddiolchgar o gael chi yn yr ystafell, fel un o'r archfarchnadoedd lleol. Rwy'n gobeithio ei fod yn ddefnyddiol, ac edrychaf ymlaen at eich gweld eto yn fuan. :)

 2. 3

  Hei Doug, rwy'n cytuno bod ychwanegu Dadansoddiad yn gam pwysig, ond rwy'n credu eich bod wedi ei roi yn y man anghywir. Byddwn yn gwneud Dadansoddiad ar ôl Cyflawni a chyn Estyniad, gan mai man cychwyn yw Estyniad mewn gwirionedd, nid pwynt gorffen.

  • 4

   Rydw i gyda chi, Tim. Mewn gwirionedd, mi wnes i ymdrechu i beidio â mewnosod dadansoddiad rhwng pob cam! Rwy'n geek llwyr am fesur a monitro. Mae'r mwyafrif ohonom mor brysur yn dienyddio fel nad ydym yn aml yn cymryd yr amser.

   Roedd yn wych treulio amser gyda chi yr wythnos hon, Tim! Os hoffech chi wneud blogbost gwestai - estynwch allan!

   Doug

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.