Nid yw Pob Gweithiwr Proffesiynol SEO yn cael ei greu yn gyfartal

seo

Tra roeddwn i yn Compendiwm, Roeddwn yn aml yn cael fy wynebu gan weithwyr proffesiynol SEO a oedd yn hoffi herio pob peth bach ar draws y cais. Y mater dan sylw oedd bod y bobl hyn wedi arfer gweithio ar nifer penodol o dudalennau gydag ychydig o eiriau allweddol ac yna cynyddu effaith y tudalennau dethol hynny i'r eithaf. Nid oeddent wedi arfer defnyddio platfform lle gallent dargedu cannoedd o dermau ac ysgrifennu symiau diderfyn o gynnwys da i adeiladu canlyniadau.

Nid yw pob Gweithiwr Proffesiynol SEO yn cael ei greu yn gyfartal. Byddwn i'n dosbarthu fy hun fel SEO jack o bob crefft. Diolch byth, rydw i wedi amgylchynu fy hun gyda gweithwyr proffesiynol SEO eraill sydd wedi gweithio ar amrywiaeth o heriau i gleientiaid. Rwy'n dysgu oddi wrthyn nhw'n gyson.

Nid wyf yn curo unrhyw arbenigwr SEO penodol - ond mae rhai heriau y mae llawer o gleientiaid yn eu hwynebu sy'n gofyn am arbenigedd penodol:

 • Cystadleuol - mae'r safleoedd hyn fel arfer yn safleoedd doler uchel ac yn pwmpio llawer o arian i mewn i gynnwys a gwasanaethau i helpu i gynnal backlinks cryf i'r wefan a gwneud y gorau o bob tudalen sengl gyda phob techneg optimeiddio bosibl.
 • Lleol - mae optimeiddio'ch gwefan ar gyfer SEO lleol yn gofyn am rai technegau gwahanol, gan ymgorffori termau rhanbarthol, ac adeiladu cysylltiadau lleol, perthnasol. Rhaid targedu'r cynnwys yn fawr iawn drwyddo draw!
 • Broad - gall adeiladu ac optimeiddio'ch gwefan ar gyfer amrywiaeth eang o eiriau allweddol, weithiau miloedd, gymryd rhai strwythurau safle unigryw i gynyddu effaith y cynnwys ar y wefan i'r eithaf.
 • Blogiau - mae blogiau yn anifail gwahanol na optimeiddio gwefannau. Y technegau a ddefnyddir i gyhoeddi a darlledu cynnwys, ysgrifennu copi cymhellol i dynnu sylw, ac integreiddio allwedd cyfryngau cymdeithasol. Mae adeiladu ar blatfform sy'n trosoledd offer yn llawn fel pinging, mapiau gwefan, meta data, a themâu sydd wedi'u optimeiddio'n fawr yn sylfaen y mae'n rhaid i chi ei hymgorffori. Hefyd nid yw nifer y tudalennau yn eich cyfyngu.
 • Newydd - mae gwthio parth newydd heb unrhyw awdurdod yn gofyn am strategaeth wahanol iawn na gweithio gyda safle sydd eisoes â thunnell o awdurdod ac sy'n graddio'n dda.
 • Micro-Safleoedd a Tudalennau Glanio - mae angen rheolaeth dynn iawn ar ddosbarthiad allweddair ac adeiladu tudalennau er mwyn adeiladu safleoedd synhwyrol gyda thudalen neu ddwy i dargedu traffig penodol iawn gyda chynnwys statig.
 • Uchel Awdurdod - mae rhai gweithwyr proffesiynol SEO nad ydyn nhw wedi gweithio gyda pharthau sefydledig sydd â safle gwych yn cymryd risgiau diangen. Mae rhai dynion SEO yn hoffi tincer a phlycio nes eu bod nhw wedi torri'r hyn a weithiodd. Ddim yn dda pan fydd gennych chi hanes dibynadwy. Weithiau gall tincer gymryd misoedd i ddringo yn ôl ohono.
 • Real-amser - mae angen gwybodaeth ar sut i gymryd pwnc sy'n tueddu i droi llawer o wefannau technoleg ac enwogion a'i droi'n dunelli o draffig o fewn munudau neu oriau gan ddefnyddio SEO yn effeithiol. Mae'r dynion hyn yn anhygoel ... mae bob amser yn ddiddorol gweld pwy sy'n glanio safle # 1 pan fydd newyddion yn torri.
 • Ffermydd - cynnwys ffermio yn dechrau esgyn wrth i gostau gofod a lled band ostwng yn ddramatig. Os gallaf sefydlu gwefan effeithiol sy'n ychwanegu 500 o erthyglau y dydd ac sy'n mynegeio'r tudalennau hynny, gallaf daflu rhai hysbysebion arnynt ac elw'n sylweddol. Yn enwedig os ydw i'n targedu'r tudalennau ar eiriau allweddol sy'n gyrru cyfraddau clicio drwodd drud a chyfeintiau chwilio uchel.

Wrth i chi siopa am eich gweithiwr proffesiynol SEO nesaf, byddwch yn effro i faint y cleientiaid maen nhw wedi gweithio gyda nhw, y strategaethau roedd yn rhaid iddyn nhw eu defnyddio, ac yn enwedig y canlyniadau roedden nhw'n gallu eu cyflawni. Mae'n ymddangos bod pob asiantaeth allan yna yn ychwanegu SEO at eu rhestr o wasanaethau ... byddwch yn ofalus.

Gofynnwch am dystlythyrau, edrychwch am yr arbenigwyr ar-lein i weld a ydyn nhw mewn gwirionedd rheng, a pheidiwch â synnu pan ddaw dyfyniadau yn ôl ar hyd a lled y map. Mae help SEO gwych yn werth y buddsoddiad a gallai gostio llawer. Mae SEO gwael yn syml yn cael ei wastraffu arian.

Un sylw

 1. 1

  Doug,

  Roedd yna amser pan oedd y “Jack of all Trades” yn ei barth yn beth da. Dim bys yn pwyntio pam nad oedd eich gwaith yn gweithio oherwydd rhywbeth yr oedd rhywun arall i fod i'w wneud. Rwy'n dal i feddwl ei fod ac yn aml fe'm gelwir yn gyffredinolwr ac rwy'n iawn gyda hyn. Maent fel arfer yn newid eu barn pan fyddant yn defnyddio fy ngwasanaethau ;-).

  Mae eich pwyntiau wedi'u cymryd yn dda a gobeithio bod y rhai sydd allan yna sy'n chwilio am “arbenigwyr” SEO, fel unrhyw arbenigwr arall rydych chi'n chwilio amdano, yn deall y pwyntiau rydych chi'n eu gwneud uchod i allu cadarnhau a dilysu lefel yr “arbenigwr” sydd ei angen arnyn nhw neu ei eisiau.

  Blwyddyn Newydd Dda a chadwch y cynnwys gwych i ddod! Rwy'n mwynhau'ch cymhareb signal i sŵn 😉

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.