Rôl Newydd y Prif Swyddog Technoleg Marchnata

prif swyddog technoleg marchnata

Yn aml rydw i wedi gwirioni ar syniad Prif Swyddog Refeniw a oedd yn alinio marchnata a gwerthu yn un adran gydlynol. Er fy mod yn credu bod rhinwedd o hyd, mae'r Prif Swyddog Technoleg Marchnata yn bosibilrwydd diddorol hefyd. Wrth i ni weithio gyda llawer o gwmnïau mawr, mae cydberthynas uniongyrchol rhwng anallu'r cwmni i fabwysiadu methodolegau newydd yn gyflym a chynnal ystwythder a'u hadran dechnoleg. Mae'r camliniad rhwng risg a gwobr. Mae adrannau TG yn rheoli risg. Mae adrannau marchnata yn rheoli gwobr.

Rôl hon Prif Swyddog Technoleg Marchnata ei gorlannu gan Kai Glas. Er nad wyf yn siŵr a oes rhywun â'r teitl go iawn, mae yna lawer o swyddogion gweithredol marchnata sy'n gwisgo'r ddwy het. Trwy sicrhau bod person sengl yn gyfrifol am risg a gwobr, mae gennych rywun sy'n symud cyn gynted â phosibl wrth sicrhau bod y dechnoleg yn ddiogel ac yn ddibynadwy.

Yr allwedd i bersbectif yr infograffig yw hynny awtomeiddio marchnata yn cyfrif am gyfran fwy o wariant ar TG ac yn gyfrifol am gyfranddaliadau refeniw mwy a mwy. Oherwydd hyn, mae angen adnodd penodol sy'n deall sut i ddewis technoleg farchnata.

Swyddogaeth Newydd Prif Swyddog Technoleg Marchnata 50364ceff2443

3 Sylwadau

 1. 1

  Rwy'n credu eich bod chi'n iawn ar yr arian, Douglas. Rydym weithiau'n anghofio bod y rhan “wybodaeth” o “Technoleg Gwybodaeth” at ddibenion marchnata - er mwyn sicrhau effeithlonrwydd ac, yn y pen draw, gwerthu mwy o gynhyrchion a gwasanaethau. Mae'r llinellau yn aneglur ac mae angen i ni i gyd gyd-dynnu. 😉

 2. 2

  Mae'n ymddangos bod CMTO yn debyg i haciwr twf gyda chyfrifoldebau ehangach ar frandio, negeseuon a rheolaeth (gan dybio mai twf yw prif ffocws marchnata). Rwy'n chwilfrydig ynghylch pa mor gyflym y mae CMTO yn symud ac a ydyn nhw'n gwneud penderfyniadau sy'n cael eu gyrru gan ddata. Rwyf wedi dod ar draws llawer o CMOs gwych sy'n honni marchnata sy'n cael ei yrru gan ddata ond sy'n dal i ganolbwyntio ar fetrigau gwagedd ac nad ydyn nhw'n adnabod eu hunig ysgogydd twf allweddol.

 3. 3

  Coach
  Allfa,

  Mae bagiau llaw sy'n cael eu creu gan ddylunwyr enwog yn demtasiwn mawr iddynt
  menywod y dyddiau hyn.

  Allfa Hyfforddwyr
  Ar-lein,

  Mae bod yn berchen ar fag y mae enwogion enwog yn sicr o wneud i fenyw deimlo
  hyderus.

  Coach
  Allfa 2012,

  Mae menywod yn ei chael hi'n anorchfygol edrych yn chwaethus a rhywiol.

  Coach
  Allfa,

  Maent yn adnabyddus am ddyluniadau cain.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.