Cheetah Digital: Sut i Ymgysylltu â Chwsmeriaid yn Economi'r Ymddiriedolaeth

Cheetah Digidol

Mae defnyddwyr wedi adeiladu wal i amddiffyn eu hunain rhag actorion gwael, ac wedi codi eu safonau ar gyfer y brandiau maen nhw'n gwario eu harian gyda nhw.

Mae defnyddwyr eisiau prynu oddi wrth frandiau sydd nid yn unig yn dangos cyfrifoldeb cymdeithasol, ond sydd hefyd yn gwrando, yn gofyn am gydsyniad, ac yn cymryd eu preifatrwydd o ddifrif. Dyma beth sy'n cael ei alw'n economi ymddiriedaeth, ac mae'n rhywbeth y dylai pob brand ei gael ar flaen eu strategaeth.

Cyfnewid Gwerth

Gydag unigolion yn agored i fwy na 5,000 o negeseuon marchnata bob dydd, rhaid i frandiau ymdrechu i greu'r foment honno o hud sy'n dal sylw ac yn hwyluso ymgysylltiad uniongyrchol â defnyddwyr. Ond sut y gall brandiau manwerthu dorri trwy'r marchnata sŵn heb fod yn iasol?

Yr ateb yw cynnig cyfnewidfa werth diriaethol. Mae'r cyfnewid gwerth yw lle mae marchnatwyr yn cynnig rhywbeth i ddefnyddwyr yn gyfnewid am eu sylw, eu hymgysylltiad a'u data dewis. Ac nid oes rhaid iddo fod yn wobr disgownt neu lythyren goch bob amser; gall cynnwys unigryw, kudos cymdeithasol, argymhellion wedi'u personoli, a phwyntiau teyrngarwch hefyd fod yn gatalydd ar gyfer casglu data optio-i-mewn a hunan-gofnodedig, sero-blaid. 

Dylai brandiau ildio prynu data amheus, trydydd parti, a chwyrlio ar ddefnyddwyr, ac yn lle hynny ymdrechu am berthnasoedd mwy gonest, uniongyrchol a gwerthfawr i'r ddwy ochr â defnyddwyr. Nid yn unig y mae hyn yn rhoi mantais i frandiau, ond mae darparu cyfnewidfa werth yn gyfnewid am ddata defnyddwyr, ymgysylltu a theyrngarwch yn galluogi brandiau i gysylltu'n uniongyrchol â defnyddwyr a gyrru mentrau mwy personol.

Paradocs Preifatrwydd

Mae unrhyw farchnatwr da yn gwybod bod rhagori yn oes y defnyddiwr yn ymwneud â chreu profiadau brand wedi'u teilwra sy'n siarad yn uniongyrchol ag anghenion cwsmeriaid. Ond er eu bod yn mwynhau'r cyfleustra a'r perthnasedd a ddaw yn sgil yr ymrwymiadau personol hyn, mae defnyddwyr hefyd yn gyflym i ddal eu data personol yn ôl a mynnu mwy o breifatrwydd ar-lein. Daw'r broblem hon hyd yn oed yn fwy cymysg yn sgil sgandalau ymddiriedaeth mawr a thorri data sy'n arwain at gyfreithiau a rheoliadau diogelu data sy'n fwyfwy llym. Ond mae data personol a marchnata wedi'i dargedu yn mynd law yn llaw. 

Felly beth yw marchnatwr i'w wneud? Dyma'r paradocs preifatrwydd. Ar yr un pryd, mae defnyddwyr yn disgwyl preifatrwydd a phrofiadau brand wedi'u teilwra. A yw'n bosibl cyflawni'r ddau? Yr ateb byr yw ie. Gydag agwedd ffres at ddata defnyddwyr, ymrwymiad i ddiogelwch ar bob lefel o'r sefydliad, ac agwedd wyliadwrus, ragweithiol tuag at reoli risg, gall brandiau fodloni disgwyliadau esblygol eu cwsmeriaid o ran tryloywder a rheolaeth, wrth eu swyno o hyd gyda phrofiadau personol wedi'u pweru. yn ôl data.

Cheetah Digidol

Mae Cheetah Digital yn ddarparwr datrysiad ymgysylltu â chwsmeriaid traws-sianel ar gyfer y marchnatwr modern. Mae Cheetah yn deall bod angen atebion ar frandiau heddiw i ddarparu'r diogelwch, galluoedd traws-sianel, mecaneg cyfnewid gwerth, a'r profiadau gwirioneddol bersonol y mae cwsmeriaid yn eu disgwyl.

Yn gynharach eleni, roedd Cheetah Digital yn cael ei gydnabod am ei blatfform teyrngarwch a gweithio gyda Vans. Wedi'i bweru gan Cheetah Loyalty, creodd Vans Vans Family, rhaglen ffyddlondeb ryngweithiol a greddfol a ddyluniwyd i gydnabod, gwobrwyo a dathlu cefnogwyr am bwy ydyn nhw a beth maen nhw'n hoffi ei wneud. Mae'r rhaglen yn hwyluso sgyrsiau dwyffordd gyda defnyddwyr.

Mae aelodau'n cael mynediad at gystadlaethau a phrofiadau unigryw, esgidiau ac ategolion wedi'u haddasu, a rhagolwg o'r datganiadau cynnyrch sydd ar ddod. Yn ogystal, mae aelodau'n ennill pwyntiau am siopa ac ymgysylltu â'r brand. Mewn llai na dwy flynedd, mae Vans wedi denu mwy na 10 miliwn o aelodau i Vans Family yn yr Unol Daleithiau ac mae aelodau'r rhaglen yn gwario 60 y cant yn fwy na'r rhai nad ydyn nhw'n aelodau. 

Ystafell Ymgysylltu â Chwsmeriaid Digidol Cheetah

Mae Ystafell Ymgysylltu â Chwsmeriaid Digidol Cheetah yn creu eiliadau o werth rhwng cwsmeriaid a brandiau. Mae'n cyfuno dyfnder ac ehangder platfform data cadarn â galluoedd gweithredu traws-sianel amser real, mewn un datrysiad unedig. Mae'r Ystafell Ymgysylltu â Chwsmeriaid yn cynnwys:

  • Profiadau CheetahYn darparu profiadau caffael cwsmeriaid digidol rhyngweithiol sy'n galluogi brandiau i gasglu data plaid gyntaf a sero, a sicrhau caniatâd gwerthfawr sydd ei angen i weithredu ymgyrchoedd marchnata traws-sianel sy'n cydymffurfio a llwyddiannus.
  • Negeseuon Cheetah - Yn galluogi marchnatwyr i greu a darparu ymgyrchoedd marchnata perthnasol, wedi'u personoli ar draws pob sianel a phwynt cyffwrdd.
  • Teyrngarwch CheetahYn darparu offer i farchnatwyr greu a darparu rhaglenni teyrngarwch unigryw sy'n cynhyrchu cysylltiad emosiynol rhwng brandiau a'u cwsmeriaid.
  • Llwyfan Data Ymgysylltu Cheetah - Haen data sylfaenol ac injan bersonoli sy'n galluogi marchnatwyr i yrru data o fewnwelediadau deallus i weithredu ar gyflymder a graddfa.

Gyda 3,000 o gwsmeriaid, 1,300 o weithwyr, a phresenoldeb mewn 13 gwlad, mae Cheetah Digital yn helpu marchnatwyr i anfon mwy nag 1 biliwn o negeseuon bob dydd.

Siaradwch ag Arbenigwr Digidol Cheetah

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.