Sut i Wirio Safle Eich Parth yn ôl Allweddair ar Symudol a Penbwrdd

20120418 203913

Semrush.comMae deall yr allweddeiriau y mae ymwelwyr peiriannau chwilio yn eu defnyddio i ddod o hyd i'ch cwmni yn allweddol i strategaeth farchnata peiriannau chwilio lwyddiannus. Byddech chi'n synnu faint o gwmnïau rwy'n siarad â nhw nad ydyn nhw wedi gwneud unrhyw ymchwil allweddair.

Canlyniad peidio â gwneud ymchwil mewn strategaeth farchnata ar-lein yw bod eich cwmni'n dirwyn i ben yn cael ei adnabod am delerau amherthnasol - gan ddenu'r ymwelwyr anghywir i'ch gwefan neu'ch blog. Mae gan Google syml offeryn allweddair wedi'i seilio ar chwilio sy'n dadansoddi'ch gwefan ac yn rhoi adborth i chi ar yr allweddeiriau a'r ymadroddion a ddarganfuwyd ... dechrau da i weld a ydych chi ar y llwybr cywir.

Wrth i chi barhau i fonitro'ch geiriau allweddol a'ch gwefan, Consol Chwilio Google yn darparu hanes o'r termau y daethpwyd o hyd iddynt mewn peiriannau chwilio amdanynt, yn ogystal â'r termau y mae chwilwyr yn clicio drwyddynt i'ch gwefan.

Yn rhyfeddol, serch hynny, nid oes yr un o offer Google yn rhoi’r strategaeth gyfan at ei gilydd mewn set offer gynhwysfawr i gwmnïau ddadansoddi geiriau allweddol, eu cymharu â’r gystadleuaeth, ac olrhain safleoedd wythnosol. Dyna lle Semrush yn dod i mewn i'r llun.

semrush

Semrush yn set offer hynod gadarn ar gyfer dadansoddi Allweddair a Chwilio. Dyma restr fer o'r nodweddion:

 • Darganfyddwch wefannau cystadleuwyr sydd ag allweddeiriau Google cyffredin
 • Sicrhewch restr o eiriau allweddol Google ar gyfer unrhyw wefan
 • Sicrhewch restr o eiriau allweddol AdWords ar gyfer unrhyw wefan
 • Gwiriwch dudalennau glanio eich cystadleuwyr am draffig SE ac AdWords
 • Ymchwilio i eiriau allweddol cynffon hir ar gyfer unrhyw barth
 • Sicrhewch draffig SE ac AdWords amcangyfrifedig ar gyfer unrhyw barth
 • Gweler gwariant gwefannau ar gyfer AdWords
 • Sicrhewch eiriau allweddol cysylltiedig (a chost isel) cudd i wneud y gorau o'ch ymgyrch AdWords
 • Dewch o hyd i hysbysebwyr posib ar gyfer unrhyw wefan
 • Dewch o hyd i werthwyr traffig posib ar gyfer eich gwefan

Ac yn awr gyda lansiad Mae algorithm Google yn newid i sicrhau canlyniadau chwilio symudol dim ond safleoedd symudol sydd wedi'u optimeiddio, Semrush wedi lansio monitro chwilio symudol hefyd!

 1. I wirio cyfeillgarwch symudol gwefan, ewch i Semrush Trosolwg, a nodi enw'r wefan. Ar frig yr adroddiad, byddwch yn sylwi ar ddetholwr sy'n caniatáu ichi newid o ddata bwrdd gwaith i ddata symudol. Cliciwch yr eicon priodol i weld ffôn symudol analytics data ac arddangos gwelededd gwefan ar ddyfeisiau symudol.
 2. Mae'r teclyn Perfformiad Symudol yn dangos cymhareb URLau eich gwefan a ymddangosodd mewn SERPs gyda'r label “symudol-gyfeillgar,” i'r rhai hebddo.
 3. Mae'r graff Perfformiad Chwilio yn dangos nifer yr allweddeiriau y mae gwefan yn eu rhestru yn 20 canlyniad chwilio organig a thâl symudol gorau Google.
 4. Mae'r siart Dosbarthu Swyddi yn dangos dosbarthiad allweddeiriau y mae gwefan yn rhestru ar eu cyfer yn 20 canlyniad chwilio symudol gorau Google.
 5. Mae'r canlyniadau wedi'u grwpio yn ôl symudol-gyfeillgar a symudol-anghyfeillgar meini prawf. Gallwch weld eich prif eiriau allweddol.
 6. Gallwch hefyd weld eich prif gystadleuwyr wrth chwilio symudol.
 7. Gallwch weld data tebyg ar gyfer canlyniadau chwilio taledig.
 8. I weld sut mae gwefan yn cael ei rhestru mewn canlyniadau chwilio organig symudol, ewch i Semrush → Ymchwil Organig → Swyddi. Mae'r adroddiad hwn yn rhestru geiriau allweddol y mae gwefan yn eu rhestru yn 20 canlyniad chwilio symudol gorau Google, a safle'r parth ar gyfer pob un ohonynt.
 9. URLau sydd wedi'u labelu symudol-gyfeillgar mewn canlyniadau chwilio yn cael eu marcio gyda'r eicon ffôn symudol
 10. .

Swyddi Chwilio Organig gyda Symudol

Dylid ystyried y nifer uchel o dudalennau gwe heb yr eicon hwn fel rhybudd, oherwydd gellir cosbi eich gwefan. Er mwyn osgoi cosbi Google a gwella profiad chwilio symudol defnyddwyr ar eich gwefan, dylech wneud y gorau o'ch tudalennau gwe yn unol ag arferion sy'n gyfeillgar i ffonau symudol. Rydym yn argymell dylunio gwe ymatebol.

Trosolwg Parth Chwilio Symudol

Mae cydnabod yr allweddeiriau y mae eich rhagolygon a'ch cleientiaid yn eu defnyddio i ddod o hyd i chi trwy beiriannau chwilio yn hanfodol i'ch llwyddiant. Mae datblygu gwefan hardd, addysgiadol o'r radd flaenaf yn ddiwerth os na ellir dod o hyd iddi gyda chwiliad perthnasol! Mae fy mlog mewn gwirionedd yn enghraifft wych ... Tyfais y wefan yn organig a pharhau i ychwanegu cynnwys gan fy mod yn ei chael yn ddiddorol. Nawr rydw i monitro rheng allweddair yn barhaus!

Canlyniad hyn yw bod llawer o'm traffig perthnasol wedi'i gaffael trwy safleoedd peiriannau chwilio organig. Pe bawn i wedi gweithredu dadansoddiad allweddair cynhwysfawr 1,600 o bostiadau blog yn ôl a sicrhau fy mod i'n defnyddio'r allweddeiriau hynny'n effeithiol, does gen i ddim amheuaeth y byddwn i'n arwain y pecyn ar y mwyafrif o bynciau technoleg marchnata.