3 Maes Newid ar gyfer Llwyfannau Ochr y Galw yn 2017

platfform ochr galw 1

Mae'n ddiogel dweud bod 2016 wedi dod yn oes ymholiadau post yr eiliad (QPS) ar gyfer Llwyfannau Ochr y Galw (DSP) ac atebion prynu cyfryngau traws-sianel. P'un a all DSP yrru gwelededd o 500,000 o argraffiadau / eiliad neu 3 miliwn argraffiad / eiliad, daeth yr argaeledd i'w brynu yn llai o wahaniaethydd cystadleuol ar draws pob platfform prynu cyfryngau traws-sianel.

Heddiw, mae'r rhan fwyaf o frandiau'n tybio y dylid integreiddio'r DSPs yn awtomatig gyda'r holl brif ad-gyfnewidfeydd wrth ddarparu cyrhaeddiad traws-sianel gydag o leiaf 1 miliwn o QPS. Ar yr un pryd, os yw platfform yn brin o integreiddiadau ad-gyfnewid, bydd cwmnïau'n gwneud iawn trwy integreiddio BidSwitch a thapio i'r cyflenwad coll.

Felly, o ran targedu defnyddwyr traws-ddyfais a thraws-sianel, beth yw rhai o'r gwahaniaethwyr sydd ar ddod y mae DSPs yn mynd i'w trosoli yn 2017? Faint o effaith fydd yn fawr Fortune 1000 brandiau hysbysebu wedi ail-lunio swyddogaethau DSP newydd?

Beth i Edrych amdano yn 2017:

  1. Data Parti Cyntaf

Nid yw data plaid gyntaf, dysgu peiriannau, cynigwyr pwrpasol ar gyfer arddangos rhaglenni, algorithmau perchnogol, a gwell integreiddio â staciau technoleg marchnata - fel IBM Unica ac Adobe Neolane - hyd yn oed yn crafu wyneb datblygiadau posibl ar gyfer DSPs. Dyma rai o'r themâu sydd â'r gallu i ddod yn wahaniaethwyr ar gyfer cwmnïau AdTech.

Heddiw, data plaid gyntaf yw un o'r asedau mwyaf y gall unrhyw sefydliad fod yn berchen arno. Mae mwy o frandiau yn dechrau deall gwerth data parti cyntaf trwy reoli segmentau, modelu tebyg i edrych, a gwthio data cynulleidfaoedd i DSPs i yrru caffaeliadau cwsmeriaid amser real neu ymgyrchoedd chwilio. Fodd bynnag, mae ei reoli, ei ysgogi, a'i weithredu mewn amser real i yrru marchnata traws-sianel bob amser yn her.

Yn nodweddiadol, mae'r rhan fwyaf o frandiau'n deall pwysigrwydd data parti cyntaf. Mae'r rhan hon ac wedi bod yn symud ymlaen trwy'r gofod hwn yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Mae hefyd yn brawf o ba mor hanfodol yw hyn Llwyfannau Rheoli Data (DMP), offer cynulleidfa a ffynonellau data a ysgogwyd gan y mwyafrif o frandiau (2 i 3 fesul brand manwerthu mawr).

Yn fy marn i, mae'r cam nesaf ym myd data parti cyntaf yn cynnwys awtomeiddio wedi'i bweru gan ddysgu peiriannau ac optimeiddio amser real yn seiliedig ar borthwyr data o sawl ffynhonnell. Bydd DSPs sydd â galluoedd DMP mewnol a rheoli cynulleidfa yn sefyll allan yn fwy o gymharu â'r rhai sydd â datrysiad tebyg i gynigydd. Byddwn yn gweld cwmnïau mawr Fortune 1000 yn dod yn fwy soffistigedig wrth raglennu ac yn dechrau addasu eu DSPs gydag offeryn dysgu peiriant perchnogol sy'n cael ei addasu i amlyncu amrywiaeth o ddata parti cyntaf.

  1. Cipio Data

Mae brandiau Fortune 1000 hefyd yn dechrau aeddfedu yn y ffordd maen nhw'n cipio data mawr - gan weithredu meddalwedd fel Hadoop ac Kafka i gaffael cymaint â phosib. Mae'r brandiau Fortune 1000 hyn hefyd yn ystyried trosoledd y data hwn mewn ffyrdd sy'n eu helpu i ddeall eu cwsmeriaid yn well, yn ogystal â gwella eu marchnata traws-sianel “sbardun” amser real neu wedi'i yrru gan ddigwyddiadau. Mae llawer o frandiau mawr yn dechrau gweld dysgu peiriant perchnogol fel gwahaniaethydd ac o bosibl yn fantais sylweddol.

Boed yn awtomeiddio marchnata neu'n prynu cyfryngau, mae dysgu â pheiriant yn cynnig digonedd o bosibiliadau. Yn anffodus, mae gen i dag pris uchel o hyd a llawer iawn o amser yn ofynnol i gael prosiect o'r natur hwn ar lawr gwlad.

  1. Uno â DSPs

Wrth i AdTechs ddechrau uno mwy â DSPs, maent fel arfer yn eu cael eu hunain mewn sefyllfaoedd lle mae angen iddynt wella cyfathrebu eu data ymgyrchu. Ar ben hynny, bydd angen iddynt ddechrau cydamseru eu cynulleidfa cyrraedd gwybodaeth gydag ecosystemau datrysiad a ddefnyddir gan frandiau dosbarth ffortiwn mawr.

Yn ogystal, mae'n debyg y byddwn yn gweld mwy o arddull UBX API Pyrth yn pontio llwyfannau math cwmwl marchnata mawr o'r llwyfannau maint IBM, Adobe, a SAS gyda pherchnogol neu 3rd DSPs plaid a llwyfannau data cynulleidfa. Yn seiliedig ar y duedd hon, mae'n debyg bod mwy o gaffaeliadau yn arddull Adobe yn aros i ddigwydd yn 2017. Mae cwmnïau'n mynd i fynd trwy gaffaeliadau - fel pryniant Adobe o DemDex a TubeMogul i ychwanegu DSP a DMP i'w blwch offer.

Felly, beth mae hyn i gyd yn ei olygu?

Mae'n ymddangos fel blwyddyn heriol arall o'n blaenau ar gyfer DSPs gan fod argraff QPS yn dylanwadu ar dargedu traws-ddyfais, adrodd, gwelededd a meysydd ymarferoldeb eraill ac maent yn dechrau dod yn nodweddion safonol. Mae yna feysydd o AdTech lle bydd brandiau mawr yn cael llais sylweddol ar sut y bydd y don nesaf o ymarferoldeb DSP yn siapio. Fel marchnatwr, mae gen i ddiddordeb gweld beth sydd nesaf.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.