Gwneud y mwyaf o Lwyddiant i Wella Canlyniadau

newid coch

NewidBlog a chylchlythyrau Tripp Babbitt ymlaen Meddwl Systemau Newydd wedi bod yn tyfu arnaf i mewn gwirionedd.

Ers cwrdd â Tripp mewn digwyddiad siarad rhanbarthol, mae wedi rhannu tunnell o'i wybodaeth a'i brofiad gyda mi yn uniongyrchol, yn ei gylchlythyr, ac ar ei flog.

Un o'r rhesymau rwy'n credu fy mod i'n mwynhau ei ysgrifennu a'i wersi gymaint yw bod Tripp yn dadansoddi busnesau yn ffyrnig ac yn aml yn canfod nad yw'r mesuriadau a'r nodau byth yn cyd-fynd â'r problemau gwirioneddol.

Roedd Case in point yn gwmni sy'n mesur nifer y galwadau cymorth i gwsmeriaid ac yn gwobrwyo ei dimau cwsmeriaid yn seiliedig ar nifer y galwadau y gallant eu cwblhau. Fel yr eglura Tripp, ni ddadansoddodd y cwmni pam eu bod yn cael y galwadau a beth oedd cost tîm gwasanaeth cwsmeriaid o gymharu â chywiro'r problemau gwreiddiau achosodd hynny'r galwadau yn y lle cyntaf.

Rhennir y broblem a'r symptom rhwng dwy adran nad ydynt byth yn gweithio gyda'i gilydd ac nad oes ganddynt nodau cyffredin. Nid oes unrhyw fudd i ddatrys y mater gwreiddiol gan fod y problemau y mae'n eu hachosi yn cael eu trosglwyddo i'r adran nesaf.

Am gryn amser rwyf wedi bod yn eiriolwr dros dod o hyd i'r hyn sy'n gweithio a'i fireinio, yn hytrach na chanolbwyntio ar yr hyn nad yw'n gweithio.

Mae llawer o arweinwyr enwog a systemau busnes sy'n credu i'r gwrthwyneb ... byddant yn dweud wrthych, os ydych chi'n 99% yn llwyddiannus, dylech fod yn gweithio i wella'r 1% olaf hwnnw. Mae'n broses anfeidrol rhwystredig ac yn gadael trywydd gweithwyr cyflogedig a rhwystredig.

Rwy'n credu bod arweinwyr, cwmnïau a strategaethau llwyddiannus yn sicrhau'r llwyddiant mwyaf yn hytrach na cheisio lleihau methiant:

 • Yn y cyfryngau cymdeithasol, rydw i wedi bod yn eiriolwr dros galluogi a grymuso cwmnïau i ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol yn hytrach na chymhwyso rheolau a ffiniau.
 • Wrth flogio, rwy'n ceisio sicrhau bod y cynnwys rwy'n ei ysgrifennu yn ymwneud yn llwyr annog darllenwyr i roi cynnig ar dechnolegau newydd yn hytrach na'u hosgoi.
 • Fel arweinydd, rwy'n credu yn paru talent gweithwyr ag anghenion y sefydliad yn hytrach na cheisio gorfodi gweithwyr i swyddi o fethiant sicr. Os oes gennych wrench, peidiwch â dweud wrtho nad yw'n forthwyl da. Ewch i gael morthwyl os mai dyna sydd ei angen arnoch chi.
 • Mewn marchnata ar-lein, mae'n hanfodol eich bod yn parhau i newid yr hyn sy'n gweithio gyda'ch marchnata ar-lein yn hytrach na cheisio datrys yr hyn na weithiodd erioed. Wrth gwrs dylech arbrofi pan fydd cyfleoedd yn codi, ond gwthiwch eich cynulleidfa i gyfeiriad llwyddiant yn hytrach na cheisio osgoi methiant yn unig.
 • Hyd yn oed fel rhiant, rwyf wedi gweld y dull hwn yn un llawer iachach. Os oedd fy mhlant yn caru Math (maen nhw'n ei wneud) ond ddim yn hoffi Astudiaethau Cymdeithasol, wnes i ddim gwneud iddyn nhw ddarllen llyfrau hanes bob nos ... roeddwn i'n eu hannog yn fwy mewn Mathemateg. (Fe wnes i fynnu graddau gweddus ar draws pob pwnc, serch hynny). Mae gan y ddau fy mhlentyn raddau gwych ... ac mae fy mab bellach yn fyfyriwr anrhydedd yn IUPUI, mewn Mathemateg a Ffiseg.

Roeddwn hyd yn oed yn darllen drosodd yn Sparkpeople, safle i'r rhai ohonom sydd dros bwysau ac yn edrych i fod yn iach, bod astudiaethau diweddar wedi dangos bod pobl yn ymarfer corff am 10 munud y dydd cael mwy o lwyddiant na'r rhai sy'n gweithio allan y 90 munud rhagnodedig. Mae'r ymarfer byrrach yn darparu teimlad o gyflawniad (yn hytrach nag ofid) ac roedd pobl yn fwy tebygol o gadw at y drefn.

2 Sylwadau

 1. 1

  Doug,

  Yn ddoniol ichi ysgrifennu am hyn heddiw, oherwydd ddoe yn unig y cyfarfûm â Carla ac Anna o Ignite HR Consulting a buont yn trafod rhaglen hyfforddi y maent yn ei gweinyddu o'r enw “Cryfderau” sy'n swnio'n ganmoliaethus i'r swydd hon. Fy siop tecawê oedd bod y rhaglen Cryfderau - yn hytrach na cheisio dod o hyd i wendidau - yn helpu pob unigolyn i nodi ei gryfderau, hy yr hyn y maent yn dda yn ei wneud a'r hyn y maent yn angerddol amdano, fel y gallant wneud mwy o hynny er budd y sefydliad. a'u lles eu hunain.

  Yn yr un modd, gydag oedran rwyf wedi ceisio rhoi mwy o fy egni i'r pethau hynny yr wyf yn dda yn eu gwneud ac yn eu mwynhau, oherwydd: a) dim ond cymaint o oriau sydd yn y dydd (ac mewn bywyd), felly beth am geisio gwneud gwell yr hyn a allaf; b) mae'n rhaid i mi wneud mwy na digon yr wyf yn ddrwg yn ei wneud neu ddim yn ei fwynhau; ac c) mae'n grymuso adeiladu llwyddiant ar lwyddiant (ni waeth a ydyn nhw'n lwyddiannau mawr neu fach, oherwydd rydw i'n cymryd yr hyn y gallaf ei gael. :)).

  Cael diwrnod gwych, fy ffrind.

  Curt

 2. 2

  Gan ganolbwyntio ar y pethau cadarnhaol a'r hyn rydych chi'n angerddol amdano. Nid wyf yn ddylunydd gwe ac er fy mod yn ceisio ni fyddaf byth yn ceisio ei feistroli. Mae yna rai eraill allan yna a fydd i lawr y ffordd yn gwneud gwaith gwell na fi ac yn ei wneud gyda llai o rwystredigaeth. Mae angen i mi ganolbwyntio ar yr hyn sy'n gweithio i mi a'r hyn rwy'n dda arno a gwella ar y pethau hynny hyd yn oed.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.