Mae'r 5 Brand Rheswm Uchaf yn ei chael hi'n anodd Meintioli ROI Cymdeithasol

Heriau ROI Cyfryngau Cymdeithasol

Fe wnaethon ni rannu ffeithlun anhygoel sy'n manylu ar sut y gall busnes mesur eu dychweliad cyfryngau cymdeithasol ar fuddsoddiad. Fodd bynnag, nid yw mesur ROI ar gyfryngau cymdeithasol heb ei heriau. Mewn gwirionedd, mae'r diffyg gallu i fesur effaith cyfryngau cymdeithasol wedi arwain - yn anffodus - at lawer o gwmnïau'n cefnu ar gyfryngau cymdeithasol yn gyfan gwbl.

A yw'ch Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol yn Effeithiol?

Mae mesur yr enillion ar fuddsoddiad (ROI) ar gyfer ymdrechion cyfryngau cymdeithasol wedi bod yn bwnc dadleuol gyda marchnatwyr. Mae mwy o fusnesau nag erioed yn neilltuo nifer cynyddol o adnoddau i farchnata cyfryngau cymdeithasol, ac eto mae llawer yn dal i fethu â phenderfynu a yw'r ymdrechion hynny'n llwyddiannus. Dyma rai o'r prif dueddiadau a heriau y mae brandiau yn eu hwynebu wrth fesur ROI cymdeithasol. Trwy MDG

Mae'r 5 Brand Rheswm Uchaf yn ei chael hi'n anodd Meintioli ROI Cymdeithasol:

  1. Ni allant glymu cyfryngau cymdeithasol â chanlyniadau busnes - Er gwaethaf olrhain metrigau ymgysylltu, ni all brandiau weld sut mae swyddi cymdeithasol a chyfranddaliadau yn effeithio ar refeniw cyffredinol.
  2. Nid oes ganddynt arbenigedd ac adnoddau dadansoddeg - Mae llawer o farchnatwyr yn newydd i gyfryngau cymdeithasol ac offer dadansoddeg. Efallai y bydd cromlin ddysgu wrth i farchnatwyr addasu i lwyfannau newydd a dechrau dyrannu adnoddau tuag at fesur ROI cymdeithasol.
  3. Maent yn defnyddio offer a llwyfannau mesur annigonol - Er bod llawer o offer olrhain cyfryngau cymdeithasol ar gael heddiw, ni fydd pob platfform yn darparu anghenion y marchnatwyr data.
  4. Maent yn defnyddio dulliau dadansoddol anghyson - Ni all rhai marchnatwyr dderbyn darlun clir o lwyddiant eu swyddi oherwydd adroddiadau anghyson.
  5. Maent yn dibynnu ar ddata gwael neu annibynadwy -Mae ansawdd y data cymdeithasol a dderbynnir hefyd yn bwysig. Er enghraifft, mae llwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn frith o gyfrifon ffug a dyblyg. Weithiau gall gweithgaredd o'r cyfrifon hyn effeithio ar gywirdeb eich data.

Er bod hyn yn tynnu sylw at y dechnoleg cryn dipyn, byddwn yn dadlau efallai nad yw llawer o farchnatwyr yn trosoli cyfryngau cymdeithasol am yr hyn y mae'n wirioneddol wych ar ei gyfer. Er enghraifft, ymchwil ar gyfer lleoli a marchnata cynnyrch. Gallwch ymchwilio a dod o hyd i gyfoeth o wybodaeth am eich cwsmer delfrydol, cynulleidfa darged, daearyddiaeth darged, eu cymhellion, eu cwynion, eu heriau, a mwy. Gan ddefnyddio'r data hwnnw, gallwch wneud y gorau o'ch strategaeth a'ch offrymau cynnyrch er mwyn gwahaniaethu'ch hun yn well a marchnata'ch hun. Sut ydych chi'n meintioli hynny? Mae'n eithaf anodd llunio'r llinell doredig, ond rydyn ni'n gwybod ei bod hi'n werth chweil.

Enghraifft arall, llai poblogaidd. Mae cwsmer yn rhedeg i broblem gyda'ch cynhyrchion neu wasanaethau ac yn rhannu eu rhwystredigaeth trwy'r cyfryngau cymdeithasol. Mae hwn yn darparu fforwm cyhoeddus i arddangos sut rydych chi'n cefnogi'ch cwsmeriaid. Mae rhai cwmnïau hyd yn oed yn blaenoriaethu'r mater ar sail dylanwad y cwsmer ... ond rydyn ni wedi gwylio wrth i bobl fwy dylanwadol godi a chwyddo'r mater. Nawr mae'r cwsmer rhwystredig hwnnw, y dylanwadwr, a'u cefnogwyr a'u dilynwyr i gyd yn gwylio.

Yn dibynnu a ydych chi'n taro homerun neu'n tynnu allan, beth yw'r effaith fesuradwy ar eich busnes? Mae hynny'n eithaf anodd dweud. Fel y dywed MDG Advertising gyda rhyddhau eu ffeithlun diweddaraf, mae'r ROI y Cyfryngau Cymdeithasol:

Bydd dod o hyd i'r dull cywir yn cymryd amser ac ymdrech, ond bydd gwybod sut i olrhain effaith cyfryngau cymdeithasol ar eich llinell waelod yn gwneud y buddsoddiad yn werth chweil.

Dyma'r ffeithlun llawn sy'n dangos sut mae busnesau'n cael trafferth, yr hyn y gallant ei fesur, lle mae marchnatwyr yn gweld cyfle, a'r heriau sy'n gysylltiedig.

Heriau Cyfryngau Cymdeithasol ROI

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.