Yr Her o Farchnata Silos a Sut i Torri Nhw

marchnata papur gwyn seilos

Mae Teradata, mewn cydweithrediad â Forbes Insights, wedi rhyddhau a arolwg newydd sy'n ceisio archwilio'r heriau a'r atebion ar gyfer chwalu seilos marchnata. Mae'r arolwg yn rhestru pum Prif Swyddog Meddygol blaenllaw cwmnïau B2B a B2C i rannu eu gwahanol gefndiroedd, safbwyntiau, heriau ac atebion.

Mae'r papur gwyn yn trafod heriau marchnata seilos, gan gynnwys bod gan bob un ei weledigaeth brand ei hun, profiadau cwsmeriaid digyswllt, negeseuon wedi'u camlinio, cymell gwerthiannau tymor byr dros strategaethau brand tymor hir, timau sydd wedi'u hintegreiddio'n wael ac yn anghydweithredol, a diffyg graddfa ar draws twf allweddol. mae meysydd fel digidol fel un seilo yn cystadlu ag un arall.

Mae chwalu seilos marchnata yn gofyn am:

  • Disodli cystadleuaeth ac arwahanrwydd ymhlith seilos â chyfathrebu a chydweithredu.
  • Cydgrynhoi strategaethau marchnata pan fo angen. Yn astudiaeth Teradata, dywed marchnatwyr mai'r ffordd orau i farchnata ddod yn fwy cydgysylltiedig â swyddogaethau eraill yw sefydlu prosesau integredig.
  • Dylai arweinyddiaeth weithredu fel hwyluswyr, sefydlu fframweithiau, annog cydweithredu trwy dimau a hybiau gwybodaeth, ac uwchraddio talent marchnata.
  • Marchnatwyr sy'n meddwl fel ymgynghorwyr, gan greu mewnwelediadau ar draws y cwmni, hyfforddi talent marchnata a chymryd rhan mewn datblygu strategaeth.
  • Mynediad at uwch arweinyddiaeth. Canfu Teradata fod marchnatwyr sydd â chyfrifoldebau gweithredol bron ddwywaith yn fwy tebygol nag eraill o gredu nad oes rhwystrau i integreiddio rhyngadrannol.

Yn bennaf oll - alinio nodau'r mentrau marchnata â'r anghenion y cwsmeriaid a'r cleientiaid yn sicrhau bod pawb yn gweithio i'r un cyfeiriad. Mae yna dunnell yn fwy o fewnwelediad a chyfeiriad yn yr adroddiad, felly gwnewch yn siŵr lawrlwytho a gweithredu ar y papur gwyn pwysig hwn.

Torri i lawr seilos marchnata

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.