A yw ChaCha yn Doethach na Google?

Fel llawer o bobl, tanamcangyfrifais bŵer ChaCha. Roedd llawer o bobl o'r farn bod ChaCha wedi bod yn arbrawf gwallgof. Mae pobl wedi cellwair am ganllawiau ChaCha gan edrych ar bethau ar Google ac ymateb ag ef.

Mae gweithio’n agos gyda Scott Jones a ChaCha wedi bod yn gyflym, yn heriol, yn hwyl… ac yn werth chweil. Mae ChaCha yn troi cornel… a mae pobl yn dechrau cymryd sylw. Bydd y mis nesaf yn ChaCha hyd yn oed yn fwy cyffrous na'r olaf ... hwn rwy'n addo ichi!

Yr hyn y mae ChaCha wedi'i gasglu yw un o'r cronfeydd data cwestiynau ac atebion cyflymaf a mwyaf cyflawn ar y Rhyngrwyd. Gofynnwyd rhai cwestiynau gannoedd neu filoedd o weithiau ... ac nid oes rhaid i ChaCha wirio'r cais mwyach, gallant ei ddarparu yn syml.

Mae'r niferoedd yn eithaf anhygoel ... roedd dros filiwn o geisiadau'n cael eu hateb y dydd. Mae dros 4.5 miliwn o geisiadau jôc Chuck Norris yn unig! Nid yw'n hwyl ac yn gemau i gyd, serch hynny. Mae gan ChaCha atebion amser real ar beth sy'n digwydd yn Haiti, Sut mawr yw'r bydysawd, neu atebion ymarferol fel sut i gael gwm allan o'ch gwallt neu'r cyfeiriad neu rif ffôn cwmni.

ChaCha.com yn parhau i dyfu mewn traffig hefyd - nid yn unig o geisiadau uniongyrchol ond gan y peiriannau chwilio eu hunain. Mae hyd yn oed Google wedi sylwi pa mor dda yw atebion ChaCha - mae twf peiriannau chwilio yn parhau i godi. Y wefan bellach yw gwefan fwyaf Indiana ar gyfer traffig ac mae ganddi rhagorodd ar lawer o ddarllediadau cyfryngau cymdeithasol yn Silicon Valley.

Gofynnwch gwestiwn dibwys i ChaCha ac mae'n debyg y cewch chi ymateb eithaf da hefyd! Rhowch gynnig arni'ch hun trwy anfon neges destun at 242242 neu ffonio 1-800-224-2242 (mae 242242 yn sillafu ChaCha). Neu gallwch brofi teclyn newydd a godais yn fy bar ochr. (Sylwch: Mae rhywfaint o waith glanhau i'w wneud o hyd - fel darganfod pam nad yw IE weithiau'n ei hoffi!).

tueddiadau chachaTra bod Google wedi casglu cronfa ddata wedi'i mynegeio'n dda o ble i ddod o hyd i atebion ar y we, Mae ChaCha wedi dod o hyd i'r atebion mewn gwirionedd. Nid yw hynny'n hawdd. Wrth i'r gronfa ddata gynyddu ac wrth i nifer defnyddwyr y system dyfu, fe sylwch fod ansawdd yr ymatebion yn tyfu hefyd. Nid yw'n berffaith - ond mae ChaCha yn offeryn a all, o'i ddefnyddio'n gywir, fod yn dipyn o ased i'w gael!

Mae gan ChaCha fewnwelediad i dueddiadau hefyd (i'r chwith mae dangosfwrdd rydw i wedi'i adeiladu hefyd). Tueddiadau Twitter yw'r hyn y mae pobl yn siarad amdano, tueddiadau Google yw'r hyn y mae pobl yn ceisio dod o hyd iddo ... ac mae gan ChaCha yr union gwestiynau y mae pobl yn eu gofyn. Mae hynny'n wybodaeth eithaf gwerthfawr - rhywbeth y mae ChaCha hefyd yn dechrau ei sylweddoli. Wrth gwrs mae'n debyg ei fod yn rhywbeth yr oedd Jones et Investors yn ei ddeall ar hyd a lled.

Datgeliad llawn: Mae ChaCha yn gleient allweddol i mi.

4 Sylwadau

 1. 1

  Yn bendant, tanamcangyfrifais Cha-Cha pan ddechreuon nhw gyntaf. Fodd bynnag, o ddweud hynny, mae ganddyn nhw ffordd i fynd. Rwy'n deall bod ganddyn nhw # enfawr o gwestiynau y gofynnwyd iddyn nhw dynnu ohonyn nhw, ond y broblem rydw i wedi dod ar ei thraws weithiau yw nid dyna'r ateb cywir ac nid yw'n sgwrs gyda pherson go iawn mwyach. Maen nhw'n rhoi i chi'r hyn maen nhw'n meddwl yw'r ateb gorau er nad dyna'r hyn y gwnaethoch chi ei ofyn.

  enghraifft:
  C: A yw mwy o law yn taro'ch gwynt os ydych chi'n gyrru'n gyflymach neu'n arafach:
  A o ChaCha: Byddai gyrru'n gyflymach yn cynyddu cyflymder y defnynnau glaw yn erbyn eich cerbyd a byddai ganddo fwy o rym i gael gwared â baw.

  Nid yn union yr hyn a ofynnais, ac nid yw'n ymddangos ei fod yn cadw unrhyw gyd-destun o sgwrs felly nid oedd unrhyw gyd-destun i gwestiynau dilynol i hyn.

  Serch hynny, maen nhw'n gwneud gwaith da yn gyffredinol, mae ganddyn nhw ychydig o waith i'w wneud ar eu algorithmau ac efallai y bydd angen iddyn nhw ddod â rhywfaint o gyffyrddiad dynol yn ôl ato.

 2. 2

  Diolch am y sylwadau Blake!

  Mae ChaCha yn parhau i weithio gyda Chanllawiau ac yn cydnabod bod rhyngweithio dynol yn dal yn angenrheidiol yn yr hafaliad. Yn aml, nid yw'r enghreifftiau a welaf lle nad yw ChaCha wedi darparu atebion o safon yn gwestiynau o safon mewn gwirionedd. Dim tramgwydd i chi, wrth gwrs, ond ai cwestiwn y byddech chi'n ei ofyn i ChaCha yw hwnnw mewn gwirionedd? Neu a fyddech chi'n syml yn arsylwi wrth yrru. * DONT_KNOW *

  A ofynasoch chi Google yr un cwestiwn? Rwy'n gweld canlyniadau gyda Sut i osgoi Moose mewn gwrthdrawiad! O leiaf roedd ChaCha yn agos!

  Rwy'n credu mai man melys ChaCha yw cwestiynau gydag atebion cyfyngedig na allwn ddod o hyd iddynt mewn peiriant chwilio.

 3. 3

  “Mae’r niferoedd yn eithaf anhygoel? roedd dros filiwn o geisiadau yn cael eu hateb y dydd. Mae dros 4.5 miliwn o geisiadau jôc Chuck Norris yn unig! ”

  4.5 miliwn yn gyffredinol neu ai dyna 4.5 miliwn o'r 1 miliwn y dydd? 😉

 4. 4

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.