Celtra: Awtomeiddio'r Broses Dylunio Ad Creadigol

Llwyfan Rheoli Creadigol Celtra

Yn ôl Forrester Consulting, ar ran Celtra, mae 70% o farchnatwyr yn treulio mwy o amser creu cynnwys hysbysebu digidol nag y byddai'n well ganddyn nhw. Ond nododd ymatebwyr y bydd awtomeiddio cynhyrchu creadigol yn cael effaith fawr dros y pum mlynedd nesaf ar ddylunio ad creadigol, gyda'r effaith fwyaf ar:

 • Nifer yr ymgyrchoedd hysbysebu (84%)
 • Gwella effeithlonrwydd prosesau / llif gwaith (83%)
 • Gwella perthnasedd creadigol (82%)
 • Gwella ansawdd creadigol (79%)

Beth yw Llwyfan Rheolaeth Greadigol?

Mae platfform rheoli creadigol (CMP) yn cyfuno amrywiaeth o offer hysbysebu arddangos a ddefnyddir gan weithwyr proffesiynol marchnata a hysbysebu i mewn i un platfform cydlynol, wedi'i seilio ar gymylau. Mae'r offer hyn yn cynnwys adeiladwyr dylunio hysbysebion sy'n gallu gwneud creadigol deinamig mewn swmp, cyhoeddi traws-sianel, a marchnata casglu a dadansoddi data. 

G2, Llwyfannau Rheolaeth Greadigol

Celtra

Celtra yn Llwyfan Rheolaeth Greadigol (CMP) ar gyfer creu, cydweithredu ar, a graddio eich hysbysebu digidol. Mae gan dimau creadigol, cyfryngau, marchnata ac asiantaeth un lle i raddfa ymgyrchoedd a chreadigol deinamig o becynnau cymorth byd-eang i gyfryngau lleol. O ganlyniad, gall brandiau dorri amser cynhyrchu a lleihau gwall yn sylweddol. 

Yn gyffredinol, rydym wedi gweld timau marchnata a chreadigol yn ei chael hi'n anodd dylunio, cynhyrchu a lansio ymgyrchoedd marchnata ar raddfa. Mae marchnatwyr a thimau Gweithrediadau Creadigol wrthi'n chwilio am feddalwedd i wella effeithlonrwydd prosesau, llif gwaith, graddfa a pherthnasedd eu hallbwn.

Mihael Mikek, Sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Celtra

Er bod brandiau'n ei chael hi'n anodd cadw i fyny ag anghenion creadigol marchnata a hysbysebu heddiw, datgelodd y data hefyd nifer o atebion a fyddai'n mynd ati i lenwi'r bylchau yn eu prosesau cyfredol ac yn gwasanaethu meysydd sy'n cael eu datgelu gan eu dulliau presennol. Wrth feddwl am y galluoedd a fyddai fwyaf yn cefnogi creu a graddio cynnwys hysbysebu digidol, dymunai ymatebwyr:

 • Llwyfan cydlynol i olrhain cynhyrchu, gweithrediadau a pherfformiad (42%)
 • Cynnwys creadigol sy'n addasu yn seiliedig ar ddata (35%)
 • Metrigau / profion adeiledig (33%)
 • Dosbarthiad creadigol un clic ar draws llwyfannau a sianeli (32%)
 • Llif gwaith o'r dechrau i'r diwedd ar gyfer creadigol digidol aml-sianel (30%)

Nodweddion Celtra Allweddol Yn Cynnwys:

 • Gwneud o - Allbwn creadigol sydd wedi'i ddylunio'n ddeinamig ac wedi'i yrru gan ddata. Mae'r platfform wedi'i seilio ar gymylau ar gyfer cynhyrchu creadigol amser real. Mae adeiladwyr hysbysebion creadigol ac adeiladwyr fideo deinamig yn cael profiadau rhyngweithiol brodorol. Mae adeiladu a rheoli templed gyda nodweddion sicrhau ansawdd (SA) wedi'u cynnwys.
 • Ei reoli - Ennill rheolaeth lawn dros eich prosesau cynhyrchu a gweithrediadau creadigol digidol trwy blatfform canolog, wedi'i seilio ar gymylau. Mae offer cydweithredu gweledol gyda setup a rhagolwg wedi'u cynnwys ar gyfer y broses ddylunio hysbysebion. Mae cludadwyedd asedau creadigol ar gael ar draws cynhyrchion a fformatau. Mae dosbarthiad ar gael ar draws llwyfannau cyfryngau a chymdeithasol gyda rheoli llif gwaith ymgyrchu graddadwy ac integreiddio platfformau llawn i mewn i stac ad-dechnoleg.
 • Mesurwch ef - Cydgrynhoi data creadigol ar draws sianeli i ddod â data perfformiad i dimau creadigol a darparu data creadigol i dimau cyfryngau. Mae gan y platfform fetrigau arddangos a fideo safonol, adeiladwr adroddiadau a delweddu trwy ddangosfwrdd. Mae yna hefyd swmp API allforio neu adrodd ar gyfer integreiddio canlyniadau perfformiad.