Mae Trydar Ardystio Enwogion Yma!

Ergyd Sgrin 2014 10 18 yn 11.48.39 PM

A yw arnodiadau enwogion yn gweithio? Ie mae nhw yn. Fel arall, ni fyddem yn gweld hysbysebion gydag enwogion bob dydd, a fyddem ni? Dywedwyd bod cytundeb cymeradwyo Catherine Zeta-Jones â T-Mobile werth 20 Miliwn. Yn dilyn hynny, neidiodd gwerthiannau cenedlaethol T-Mobile 25% yn ystod yr ymgyrch. Mae arnodiadau enwogion bellach ar Twitter, hefyd!

Pam mae hysbysebu enwogion yn gweithio?

Mae hysbysebu enwogion yn gweithio ar 3 lefel wahanol:
kendra-on-twitter.png

  1. Bod yn gyfarwydd - rydym yn gweld cannoedd o hysbysebion yn ddyddiol, felly mae'r gallu i wahaniaethu hysbyseb yn allweddol a gall enwogion ddarparu hynny. Yn bendant, gwnaeth Catherine Zeta-Jones i bobl dalu ychydig yn agosach o sylw na'r boi Verizon!
  2. efelychiad - rydyn ni'n gymdeithas (bas) sy'n cael ei gyrru ac mae breuddwydion cyfoeth ac enwogrwydd yn dylanwadu arnom ni. Mae gweld rhywun rydyn ni'n gobeithio bod yn debyg iddo neu'n cael ein denu ato yn dacteg hysbysebu gref. Diau fod Ashton Kutcher ac Oprah Winfrey (ochenaid) wedi gyrru miliynau o ddefnyddwyr newydd i Twitter ... nawr gallant wneud rhai bychod arno!
  3. Atebolrwydd - mae cael eich cydnabod fel busnes ag enw da yn allweddol i dwf busnes. Anaml y bydd cwsmeriaid yn gwneud busnes gyda busnes arall oni bai eu bod yn ymddiried bod y busnes yn gyfreithlon. Gall ardystiad enwogion gyflymu'r amser y mae'n ei gymryd i'ch busnes gael ei ystyried yn enw da.

Gyda lansiad Tweets Noddedig, gallwch brynu trydariadau noddedig trwy system Izea. Dim jôc yma - gallwch chi gael pawb o Kim Kardashian i Bob Vila! Fe wnes i arwyddo heddiw ac mae gen i'r tag pris outlandish o $ 25 y tweet. Roeddwn i'n tybio bod hynny'n iawn ... o ystyried bod tag pris Kendra yn ormod i'w gyhoeddi ar y wefan! (Nid wyf yn siŵr y bydd Kendra yn gyrru gwerthiannau fy e-Lyfr or cynyddu traffig i'r blog)… dwi'n crwydro.

Sut mae Tweets Noddedig yn Gweithio

Un sylw

  1. 1

    Meddyliau diddorol DK. Newydd feddwl y byddwn i'n sôn am ychydig o ymchwil ddiddorol sy'n cefnogi ardystiadau enwogion. Daw'r rhan fwyaf o'r cefndir damcaniaethol o bapur arloesol ar berswâd dynol a gyhoeddwyd gan Richard Petty a John Cacioppo ar eu Model Tebygolrwydd Ymhelaethu. Eu honiad yw bod dau brif lwybr i berswâd meddyliol, y canolog a'r ymylol (credir eu bod wedi esblygu fel mecanwaith meddyliol i rwystro gorlwytho gwybodaeth). Mae'r canolog yn ddadl fwy rhesymegol ac yn cael ei phrosesu gan adnoddau llawn y meddwl tra mai'r ymylol yw ffordd y meddwl o wneud math o ddyfarniad "pasio" o bob math. Yr hyn sydd fwyaf diddorol yw mai'r diddordebau dynol bas iawn sy'n penderfynu fwyaf ar y ffactorau sy'n pennu sut yr ydym yn rhoi barn i wybodaeth a brosesir yn ymylol - megis oedran, apêl rhyw, statws enwogrwydd, neu fudd personol. Stwff diddorol iawn yn wir, ac mae yna dunelli mwy o ymchwil ar gael pe byddech chi neu unrhyw ddarllenwyr eisiau edrych.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.