Arbenigwyr Cyfryngau Cymdeithasol yn eich Iard Gefn!

gwasgfeydd 2x3c

Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn fusnes sy'n ffynnu ar hyn o bryd, hyd yn oed gyda'r rhuthr y mae ein heconomi ynddo. Rwy'n credu bod tri rheswm am hynny:

 1. Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn gyfrwng deniadol sy'n anodd ei ffugio neu wneud hanner asyn.
 2. Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn gyfrwng rhad, sy'n gofyn am amser ond dim llawer o adnoddau drud.
 3. Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn brif fodd o gaffael (mae peiriannau chwilio wrth eu boddau) a'u cadw (gan alluogi cyfathrebu a pherthnasoedd).

Mae gwrthryfel cyfryngau cymdeithasol wedi bod mor boblogaidd nes ei fod bellach yn dechrau cynhyrchu arbenigwyr rhanbarthol. Mae'r bobl hyn wedi gweithio ym maes hysbysebu, marchnata a / neu dechnoleg ar-lein ers blynyddoedd lawer, ond maen nhw wedi neidio i'r cyfryngau cymdeithasol oherwydd eu bod yn cydnabod pwysigrwydd a photensial. Dyma dri arbenigwr rhanbarthol:

Kyle Lacy: Cyfryngau Cymdeithasol, Indianapolis

Yma yn Indianapolis, rydw i wedi bod yn gweithio gyda Kyle Lacy am y flwyddyn ddiwethaf fwy neu lai. Mae Kyle wedi bod yn gweithio'n galed i sefydlu ei hun fel y arbenigwr Cyfryngau Cymdeithasol rhanbarthol. Chwiliwch am Cyfryngau Cymdeithasol Indianapolis, ac fe welwch Kyle hyd yn oed yn # 1!

Nid yw'n syndod, mae gan Kyle gariad annifyr at y cyfrwng - fe welwch ef 24/7 yn adeiladu perthnasoedd arno Ffrind, Indiana llai, a phob man posib arall ar y rhwyd. Mae'n gweithio gyda chleientiaid o bob diwydiant yma yn y dref ac yn gyrru ei frwdfrydedd dros farchnata ar-lein i bob strategaeth.

Jason Falls: Cyfryngau Cymdeithasol, Louisville

Yn y Masters of Business Online diweddar, cefais fynychu sesiwn Jason Strategaethau Cyfryngau Cymdeithasol: Marchnata mewn Byd Gwe 2.0. Safle Jason Archwiliwr Cyfryngau Cymdeithasol yn un rydw i wedi bod yn ei ddilyn ers cryn amser. Roeddwn i wedi bod yn cynllunio ar gyfer mynd i lawr i Louisville ers cryn amser i weld Jason ond roedd rhywbeth bob amser yn llwyddo ... rydw i mor falch ein bod ni o'r diwedd wedi gorfod cwrdd!

Tra roeddwn i'n gweithio ar ochr marchnata uniongyrchol, marchnata cronfa ddata, a thechnoleg marchnata ar gyfer y degawd diwethaf, mae Jason wedi gweithio ar ochr Cysylltiadau Cyhoeddus a brandio'r busnes. Rwy'n mwynhau darllen ei flog oherwydd mae'n bersbectif nad ydw i fel arfer yn dod ag ef at y bwrdd. Gwnewch yn siŵr eich bod yn ychwanegu'r Social Media Explorer porthiant i'ch rhestr ddarllen. Wrth siarad â Jason yn y digwyddiad, roeddwn yn anrhydedd ei fod hefyd yn darllen fy mlog!

Mike Sansone: Cyfryngau Cymdeithasol, Des Moines

Efallai mai Mike yw'r boi brafiaf yn y cyfryngau cymdeithasol! Mae Mike a minnau wedi bod yn dilyn blogiau ein gilydd ers cwpl o flynyddoedd bellach. Ei flog, Sgwrsiadau yn canolbwyntio ar ddefnyddio blogiau i helpu i yrru busnes a'r gymuned.

Pwy sydd yn eich iard gefn?

Mae dod o hyd i arbenigwr cyfryngau cymdeithasol rhanbarthol yn allweddol i'ch busnes. Os edrychwch ar eich refeniw a bod mwyafrif eich refeniw yn lleol, yna dylech ddarganfod sut mae'r arbenigwyr rhanbarthol. Gallant eich cyflwyno i rwydweithiau a chymdeithasau a fydd yn gyrru llawer o draffig i'ch busnes, yn eich helpu gyda'r dirwedd cyfryngau cymdeithasol lleol, ac yn cyfathrebu digwyddiadau rhanbarthol.

Os ydych chi'n arbenigwr cyfryngau cymdeithasol rhanbarthol mewn dinas neu wladwriaeth arall, mae croeso i chi roi sylwadau yma gyda phwy ydych chi, ble rydych chi, a beth rydych chi'n arbenigo ynddo. Efallai ei bod hi'n bryd inni ddechrau ein cyfeirlyfr rhanbarthol ein hunain?

5 Sylwadau

 1. 1

  Nid wyf yn gwybod ai oherwydd fy mod i'n Ganada neu efallai oherwydd nad wyf erioed wedi galw fy hun yn “arbenigwr cyfryngau cymdeithasol” fy mod yn cael anhawster galw fy hun yn un. Efallai mai'r rheswm am hyn yw nad wyf yn gwybod sut i ddiffinio beth yw “arbenigwr cyfryngau cymdeithasol”? Darllen swydd Chris Brogan (http://www.chrisbrogan.com/what-i-want-a-social-media-expert-to-know/) Fe allwn i ddiffinio fy hun fel un. Wrth ddarllen rhai swyddi gan y bobl y gwnaethoch chi eu rhestru, gallwn o bosibl ddod o fewn y categori hwnnw, ond hoffwn ganolbwyntio ar feysydd eraill yn ogystal â chyfryngau cymdeithasol hefyd. Efallai y gall hynny fod yn swydd nesaf i chi. Beth yw arbenigwr cyfryngau cymdeithasol?

 2. 2

  Rwy'n wylaidd gan y gweiddi allan yn y post. Diolch yn fawr am yr haelioni rydych chi wedi ei ddisgleirio dros y flwyddyn ddiwethaf. Peidiwch â gadael iddo eich twyllo, mae Doug yn un o arbenigwyr cyfryngau cymdeithasol blaenllaw yn y MidWest o bell ffordd.

  LGR: mae'r cysyniad o fod yn arbenigwr Cyfryngau cymdeithasol yn gwbl agored. Rwyf wedi rhannu fy meddyliau ar y llythyr (piggybacking off of Brogan). Gallwch naill ai fod yn addasydd cynnar neu'n fabwysiadwr dilys.

 3. 3

  Mae hon yn swydd wych, a dylai ein hatgoffa nad oes raid i ni fynd “ledled y byd,” o reidrwydd, i gael effaith ar gyfryngau cymdeithasol. Yn Austin, rydyn ni'n siarad â pherchnogion busnesau lleol am yr hyn rydyn ni wedi'i wneud yn ogystal â'u cynghori ar yr hyn mae ein cynnyrch ein hunain yn ei wneud. Enghraifft o ymgyrch llawr gwlad mewnol oedd ymgyrch recriwtio Facebook, lle roedd pawb yn Bazaarvoice a oedd â chyfrif FB yn estyn allan i'w rhwydwaith ar yr un pryd (gwnaethom gynyddu ymweliadau safle ac atgyfeiriadau yn ddramatig).

  Gwych gwybod bod pobl yn rhyngweithio wyneb yn wyneb yn ogystal ag ar-lein!

 4. 4

  Rwyf wrth fy modd â'r syniad o gyfeiriadur rhanbarthol. Dyma sir arall a glywyd gan: Miami, FL.

  Rwy'n rhedeg Ymgynghoriaeth Cyfryngau Cymdeithasol / Cyfryngau Newydd wedi'i leoli ym Miami o'r enw Clearcast Digital Media. Ein bachyn yw ein bod hefyd yn creu cynnwys gwe fideo a sain oherwydd fy 15+ mlynedd o brofiad fel cynhyrchydd teledu. Hynny yw, rydym yn helpu i lunio ac yna cynhyrchu a dosbarthu'ch neges.

  Mae Miami yn farchnad ddoniol sydd, mewn rhai ffyrdd, bob amser yn ymddangos ychydig y tu ôl i weddill y wlad. Wedi dweud hynny, tybed ble mae “gweddill y wlad” o ran cwmnïau’n edrych y tu allan am gymorth SM.

  Diolch am y swydd,

 5. 5

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.