Pwerwch Eich Marchnata Ar-lein gyda CDNify

perfformiad cdnify

Rydyn ni i gyd wedi bod yno onid ydyn ni. Ymlacio ar ymgyrch farchnata eich cleient, gwneud oriau gwallgof ac aml-dasgio fel y gorau ohonyn nhw. Ceisio'ch gorau i sicrhau bod popeth yn ei le, fel bod pethau'n rhedeg mor llyfn â phosib pan ewch chi'n fyw. Rydw i wedi bod yno yn sicr ac rydw i wedi colli trywydd faint o oriau rydw i wedi'u treulio yn rhedeg o gwmpas fel gwallgofddyn. Ond mae'r wefr yn rhan fawr o pam rydych chi'n gwneud hynny oherwydd yna rydych chi'n lansio ac rydych chi'n cael gweld yr holl waith caled yn dechrau talu ar ei ganfed.

Mae pobl yn ymgysylltu â'ch cynnwys ac yn ei rannu. Mae ymwybyddiaeth o frand eich cleient yn cynyddu a'r cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw eistedd yn ôl a gwylio bod gweithgaredd cyfryngau cymdeithasol yn troi'n drawsnewidiadau gwefan. Amser i agor y cwrw.

Ond wedyn, yn union fel rydych chi'n agor eich ail botel, mae'r peth gwaethaf posib yn digwydd! Mae eich gwefan yn malu i stop o dan straen y traffig. Ar y pwynt hwn nid oes llawer y gallwch ei wneud oni bai bod gennych gefn wrth gefn eisoes (ac eithrio agor yr ail gwrw hwnnw o bosibl).

Fel Rheolwr Marchnata Digidol, mae angen i mi wybod y bydd fy ymgyrch yn troi'n drosiadau. Nid oes gen i amser bob amser (na'r wybodaeth dechnegol os ydw i'n onest) i feddwl a fydd y gyrchfan rydyn ni'n anfon darpar gwsmeriaid iddi yn gwrthsefyll y mewnlifiad o draffig.

A dyna lle CDNify gallwch chi helpu.

CDNify yn Startup Rwy'n gweithio iddo fel Prif Swyddog Meddygol, a sefydlwyd gan James Mulvany. Dyfeisiwr yw'r ffordd orau o ddisgrifio james. Ef yw'r math o berson sy'n deall sut i gymryd pethau cymhleth a'u gwneud yn hawdd rhyngweithio â nhw. A dyna beth mae CDNify yn ei wneud. Mae'n cymryd rhywbeth sy'n aml yn rhwystredig i'w wneud ac yn ei symleiddio.

Os ydych chi erioed wedi ceisio gweithredu a rhwydwaith darparu cynnwys (CDN) o'r blaen, byddwch chi'n gwybod nad dyna'r peth hawsaf i gael eich pen o gwmpas. Y dull yn y diwydiant yw 'un maint i bawb', sy'n ffordd ddi-ffael o adael eich hun allan o'ch poced a thalu am wasanaethau nad oes eu hangen arnoch chi. Mae hyn yn rhywbeth rydyn ni'n ceisio'i newid.

Rhwydwaith cyflwyno cynnwys yw CDNify sy'n ei gwneud hi'n anhygoel o hawdd cael CDN ar waith. Mae'n gyflym i ddechrau ac yn anad dim, mae'n cymryd eich cynnwys ac yn ei gyflwyno i'ch cynulleidfa yn gyflymach - sy'n golygu nad oes raid i chi boeni am y pethau cymhleth a gall ganolbwyntio ar ddarparu ymgyrch anhygoel yn lle.

Trwy ddefnyddio CDNify gallwch ffarwelio ag ymgyrchu pigau traffig gan guro'ch gwefan oddi ar-lein. Oherwydd ein bod yn CDN 'ffederal' gallwn ledaenu'ch cynnwys ar draws ein rhwydwaith cwmwl, gan leihau amseroedd llwyth a sicrhau y gall eich gwefan wrthsefyll ymchwyddiadau traffig. Mae hyn hefyd yn ei gwneud yn fwy fforddiadwy ac yn golygu eich bod chi'n talu am y data rydych chi'n ei ddefnyddio yn unig.

Y prif fudd i fod yn a ffederal yw y gallwn hopian rhwng gwahanol rwydweithiau cwmwl, gan ganiatáu inni gyflwyno'ch cynnwys yn gyflym yn seiliedig ar leoliad eich cynulleidfa. Mae hyn yn darparu profiad cyflymach, mwy pleserus iddynt ac yn eich helpu i gynyddu canlyniadau eich ymgyrch i'r eithaf trwy drosi pelenni llygaid yn gliciau.

Mae gennym ni ar hyn o bryd 40 POP ledled y byd ac rydym yn tyfu'r rhwydwaith hwn trwy'r amser. Rydym hefyd yn gweithio ar ystod o integreiddiadau i wneud eich ymdrechion marchnata yn haws ni waeth pa blatfform rydych chi'n cyflawni'r ymgyrch honno arno.

Gallwch chi gofrestru ar gyfer treial pythefnos am ddim nawr drosodd yn www.cdnify.com a byddwn ni wrth law i'ch helpu chi i ddechrau.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.