Cased: Yr Ateb Marchnata Cynnwys Sain ar gyfer Brandiau Menter

Marchnata Cynnwys Sain a Fideo Casted ar gyfer Menter

Wedi'i ddatblygu o'r syniad y dylai sgyrsiau fod yn trwodd i bob cynnwys marchnata, Casio yw'r unig blatfform marchnata cynnwys a adeiladwyd i rymuso marchnatwyr i gyrchu, ymhelaethu a phriodoli eu cynnwys podlediad brand i danio eu strategaeth farchnata cynnwys gyfan.

Yn wahanol i atebion marchnata cynnwys eraill, sy'n cael eu hadeiladu i helpu marchnatwyr i gorddi mwy a mwy o gynnwys ysgrifenedig, Casio yn galluogi marchnatwyr i fod yn fwy effeithiol ac effeithlon trwy ddefnyddio'r dull clywedol yn gyntaf. Gyda'r platfform Casted, gall marchnatwyr harneisio pŵer sgwrsio i greu cynnwys cyfoethog, perthnasol, wedi'i yrru gan arbenigwyr sy'n ateb pwrpas ac yn sicrhau canlyniadau profedig.

Trosolwg y 3 A.

Y cam cyntaf yw recordio sgwrs gydag arbenigwr pwnc. O'r fan honno, gellir cyhoeddi cynnwys y sgwrs honno nid yn unig fel podlediad, ond hefyd ei ailgyflwyno'n llu o adnoddau marchnata fel postiadau blog, cynnwys cyfryngau cymdeithasol, eLyfrau a mwy.

Mae Casted yn rhoi gwir elw i farchnatwyr ar eu buddsoddiadau podlediad trwy gynyddu mynediad i'r cynnwys sain i'w ddefnyddio gan aelodau eraill y tîm, adrannau, a phartneriaid asiantaeth. Mae'r platfform yn darparu sawl ffordd i ymhelaethu ar y cynnwys hwnnw ar draws sianeli eraill. Yn olaf, mae Casted yn darparu digynsail priodoliad mae hynny'n datgelu'r effaith y mae cynnwys yn ei chael ar y brand a'r busnes. 

  • Mynediad: Harneisiwch bŵer y mewnwelediadau rydych chi'n eu cael o sgyrsiau ag arbenigwyr yn y diwydiant, cwsmeriaid, arweinwyr mewnol, partneriaid, a mwy ar eich podlediad trwy wneud y cynnwys yn hygyrch i aelodau eraill y tîm, adrannau a phartneriaid asiantaeth. 
  • Ymhelaethu: Dileu pob sgwrs yn gynnwys unigryw sy'n llawn eich persbectif a'ch arbenigedd er mwyn sicrhau'r gwerth mwyaf posibl i'ch cynulleidfa i'w ddefnyddio ar draws pob sianel farchnata.
  • Nodwedd: Deallwch effaith eich podlediad brand ar eich busnes gyda data gweithredadwy fel sgôr ymgysylltu a dadansoddeg cynulleidfa. 

Trwy fanteisio ar gynnwys podlediad, y nod yw i farchnatwyr greu strategaeth fwy cydlynol, un sy'n cael ei gyrru gan adnodd (podlediadau) maen nhw eisoes yn arllwys amser ac ymdrech iddi.

Marchnata Sgwrsio Arferion Gorau

Dechreuwch Gyda Sgwrs

O un platfform canolog, gall timau marchnata harneisio'r mewnwelediadau unigryw a ddatgelir mewn sgyrsiau ag arbenigwyr - nid yn unig fel penodau podlediad, ond hefyd fel tanwydd ar gyfer myrdd o sianeli marchnata eraill.

Yn gyntaf, Casio yn gwasanaethu fel platfform cynnal podlediad brand, gan gyhoeddi pob pennod i chwaraewyr podlediad fel Apple, Spotify, a Google, a chreu cartref ar gyfer y sioe ar wefan y brand ei hun trwy dudalennau a grëwyd yn uniongyrchol yn y platfform. 

O'r fan honno, mae Casted yn mynd ymhell y tu hwnt i gynnal a syndiceiddio i ddarparu mynediad hawdd i'r cynnwys sain hwnnw i wella cydweithredu ar draws timau i wneud y mwyaf o'r neges o bob pennod trwy ei chwyddo ar draws sianeli eraill. Mae hyn yn cynnwys tudalennau sioe y gellir eu haddasu, trawsgrifio i gefnogi SEO a chynnwys ysgrifenedig atodol, clipio a chreu audiogram ar gyfer cyfryngau cymdeithasol, ymgorffori ar gyfer cynnwys gwe ac e-bost, integreiddio â llwyfannau fel HubSpot, Drift, a WordPress, a llawer mwy. 

Yn olaf, mae Casted yn darparu metrigau ynghylch ymgysylltu â chynulleidfaoedd, gan helpu marchnatwyr i ddeall a rhannu'r effaith y mae'r podlediad a chynnwys cysylltiedig yn ei chael ar y brand a'r busnes. 

Defnyddiwch Podcastio fel y Trwodd

Yn y canol, mae podledu brand yn marchnata aur: sgyrsiau dilys ag arbenigwyr sy'n datgelu syniadau gwreiddiol, mewnwelediadau gweithredol, a straeon cwsmeriaid. Gyda mewnwelediadau mor bwerus, dylai podlediadau fod yng nghanol strategaeth brand, gan danio'r holl gynnwys arall. 

Yn rhy aml o lawer, serch hynny, mae'r podlediadau hyn wedi'u siled. Mae'r cynnwys sain wedi'i gloi i ffwrdd o weddill cynnwys y brand a'i adael heb ei gyffwrdd gan weddill y sefydliad. Pam? Oherwydd na wnaed offer podlediad ar gyfer timau marchnata ac ni wnaed llwyfannau marchnata cynnwys i weithio gyda phodlediadau. Nid oes ffordd hawdd i dimau gyrchu'r cynnwys hwnnw a'i ddefnyddio ar draws sianeli eraill. 

Enter Casted, yr unig blatfform marchnata cynnwys a adeiladwyd i rymuso marchnatwyr i gyrchu, ymhelaethu, a phriodoli eu cynnwys podlediad fel tanwydd ar gyfer eu strategaeth farchnata cynnwys gyfan. Gyda dull clywedol cyntaf o farchnata cynnwys, mae podledu brand yn gweithredu fel llinell drwodd i bob sianel gynnwys arall. 

Pwynt Prawf Podcast

Mae sgyrsiau yn hwyluso cysylltiad nid yn unig rhwng yr unigolion sy'n cael y sgwrs mewn gwirionedd, ond hefyd â phawb arall sy'n gwrando. Mae'r gynulleidfa'n ffurfio bond gyda'r bodau dynol yn cael y sgwrs honno yn ogystal â'r brand y tu ôl i'r cyfan. 

Mae'r cysylltiadau hyn yn trosi tanwydd. Pan fydd y gynulleidfa honno'n teimlo eu bod wedi'u cysylltu â'r brand, maent yn fwy tebygol o fynd ymlaen i ddod yn gwsmeriaid. Cymerwch yr astudiaeth hon gan y Daeth y BBC i ben:

Mae Brand yn crybwyll yn y podlediad ar gyfartaledd:

  • 16% yn uwch o ymgysylltiad a 12% yn amgodio cof yn uwch na'r cynnwys o'i amgylch. Mae hon yn effaith unigryw, gan fod meincnodau radio byd-eang yn dangos bod brand yn crybwyll sgôr 5% yn is na'r cynnwys ar gyfartaledd. 
  • Mae natur agos-atoch a sgyrsiol yr amgylchedd podlediad yn creu ymgysylltiad uwch ar gyfer cyfeiriadau brand. Mae hyn hefyd yn gyrru metrigau brand yn gyffredinol, gan helpu i gynhyrchu lifftiau mewn ymwybyddiaeth (↑ 89%), ystyriaeth brand (↑ 57%), ffafriaeth brand (↑ 24%), a bwriad prynu (↑ 14%).

Mae 94% o wrandawyr yn defnyddio podlediadau wrth gyflawni tasgau eraill

BBC

Mae pobl yn gwrando ar bodlediadau ac yn torri'r lawnt, yn mynd am dro, yn plygu dillad golchi dillad, neu hyd yn oed yn gweithio. Mae hyn yn golygu bod gan frandiau sy'n creu podlediadau diddorol, diddorol y gallu i gael amser ychwanegol gyda'u cynulleidfa.

Trefnwch Demo Casted Heddiw

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.