Guru Cartiau: Awtomeiddio Marchnata ar gyfer E-Fasnach

Guru Cartiau - Awtomeiddio Marchnata Cart Siopa

Mae'n anffodus nad yw llwyfannau e-fasnach yn gwneud marchnata yn flaenoriaeth. Os oes gennych siop ar-lein, ni fyddwch yn mynd i gyflawni'ch potensial refeniw llawn oni bai eich bod yn gallu caffael cwsmeriaid newydd a chynyddu potensial refeniw cwsmeriaid cyfredol i'r eithaf.

Diolch byth, mae yna frîd gwych o lwyfannau awtomeiddio marchnata allan yna sy'n darparu'r holl offer sy'n angenrheidiol i dargedu cwsmeriaid yn awtomatig lle maen nhw'n fwyaf tebygol o agor, clicio a phrynu. Un platfform o'r fath yw Guru Cartiau. Mae Carts Guru yn cynnig pob nodwedd sydd ei hangen i sicrhau'r refeniw mwyaf posibl gan bob cwsmer rydych chi'n ei gipio gydag ymgyrchoedd marchnata cyson, wedi'u personoli.

Ymgyrch E-bost Winback E-Fasnach gyda'r Cod Gostyngiad

Mae Nodweddion a Buddion Guru Cartiau yn Cynnwys

ymgyrchoedd marchnata guru cartiau

  • Llifoedd Gwaith Awtomeiddio Marchnata E-Fasnach - Mae llifau gwaith awtomataidd Cartiau Guru yn sicrhau eich bod yn mynd ar ôl pob plwm ac yn trosi pob gwerthiant. Mewn dim ond ychydig o gliciau gallwch greu ac addasu ymgyrchoedd ar gyfer camau ymwybyddiaeth, ystyriaeth ac ôl-ofal taith y cwsmer, yna cliciwch ar lansio ac mae'r platfform yn gofalu am y gweddill.

Llifoedd Gwaith Awtomeiddio Marchnata E-Fasnach

  • Ymgyrchoedd Marchnata Multichannel E-Fasnach - Mae ymgyrchoedd marchnata aml-sianel yn targedu cwsmeriaid yn awtomatig lle maen nhw'n fwyaf tebygol o agor, clicio a phrynu. Mae Carts Guru yn ei gwneud hi'n hawdd cyfuno e-bost, SMS, a Facebook Messenger yn un ymgyrch gydlynol i sicrhau'r enillion mwyaf posibl.

Ymgyrchoedd Marchnata Multichannel E-Fasnach

  • Dangosfwrdd Perfformiad E-Fasnach - Dadansoddwch ROI eich ymgyrchoedd ac olrhain twf eich busnes ar eich dangosfwrdd e-fasnachwyr. Mae Carts Guru yn rhoi mewnwelediadau perthnasol i chi i archebion, ymgyrchoedd, gweithgaredd gwefan, a mwy fel y gallwch chi wneud penderfyniadau gwybodus a thyfu eich busnes.

Dangosfwrdd Perfformiad E-Fasnach

  • Segmentu Cwsmer E-Fasnach - Cofrestru cwsmeriaid yn awtomatig i restrau cynulleidfaoedd perthnasol gyda segmentiad craff.

segmentu e-fasnach cynulleidfa guru cartiau

  • Integreiddiad Llwyfan E-Fasnach Di-god wedi'i Gynhyrchu - Rheoli marchnata ar gyfer siopau e-fasnach lluosog o un cyfrif Carts Guru gan gynnwys Prestashop, Magento, WooCommerce, a siopau Shopify lluosog.

Rhowch gynnig ar Guru Carts Am Ddim

Datgeliad: Rwy'n a Guru Cartiau cyswllt.