E-Fasnach a ManwerthuTechnoleg Newydd

Pam Mae Angen I Uwchraddio'ch Cerdyn Swipe i EMV

Tra yn IRCE, cefais eistedd i lawr gyda SVP Intuit o Daliadau a Datrysiadau Masnach, Eric Dunn. Roedd yn olwg agoriadol i dwf Intuit yn y farchnad manwerthu ac e-fasnach. Mewn gwirionedd, nid yw llawer o bobl yn sylweddoli ond mae mwy o arian yn llifo trwy Intuit na PayPal o ran masnach ar-lein (os ydych chi'n cynnwys eu gwasanaethau cyflogres).

Mae Intuit yn parhau i ymdrechu i fod yn ddatrysiad o'r dechrau i'r diwedd ar gyfer unrhyw fusnes e-fasnach neu fanwerthu lle gall perchnogion gael mewnwelediad amser real i'w materion ariannol. Yn gynwysedig yn hyn mae eu cynnig cystadleuol ar gyfer prosesu taliadau. Er mwyn helpu busnesau bach i dyfu eu presenoldeb e-fasnach, QuickBooks Ar-lein wedi gweithio mewn partneriaeth â nhw BigCommerce.com ac Shopify i ganiatáu i SMBs werthu ar-lein yn hawdd, yn eu lleoliad manwerthu ac ym mhobman rhyngddynt.

Y Newid i Gardiau Credyd EMV

Cwmnïau cardiau credyd sy'n trosglwyddo i cardiau credyd wedi'u galluogi â sglodion erbyn Hydref 1af, 2015, a elwir yn gardiau EMV. EMV yn sefyll am Europay, MasterCard, a Visa, datblygwyr y safon. Mae'r newid hwn yn golygu y bydd gan gardiau eich holl gwsmeriaid sglodyn wedi'i fewnosod a fydd yn cael ei ddarllen yn wahanol na defnyddio'r stribed magnetig.

Datblygwyd technoleg EMV i helpu i frwydro yn erbyn pa mor hawdd y gellid dyblygu cardiau stribedi magnetig. Ers cyflwyno cardiau wedi'u torri â EMV i'w marchnad, mae twyll cardiau credyd wyneb yn wyneb gostwng 72%. Gellir gwneud taliadau EMV gan ddefnyddio sglodyn wedi'i fewnosod neu'n ddi-wifr trwy derfynellau sy'n cefnogi digyswllt Taliadau EMV.

Yr hyn nad ydych efallai'n ei sylweddoli yw bod y newid i EMV hefyd yn symud atebolrwydd yn sylweddol i fanwerthwyr ac unrhyw un arall sy'n derbyn cardiau credyd trwy swiper cerdyn. Dyma drosolwg o Intuit:

Atebolrwydd EMV

Gallwch darllenwch fwy am EMV a pham y dylech chi fod yn bwriadu mudo i'r darllenwyr newydd hyn ar safle Intuit. Yng ngoleuni'r newid atebolrwydd EMV, mae Intuit QuickBooks hefyd yn rhyddhau a darllenydd EMV newydd. Mae cardiau EMV wedi'u cynllunio i'w mewnosod yn y darllenydd ac i aros yn eu lle trwy gydol y trafodiad cyfan.

Mabwysiadu Technoleg EMV i Fusnesau Bach

Gwnaeth Intuit arolwg o berchnogion busnesau bach i gael eu safbwyntiau ar dechnoleg EMV a'r newid atebolrwydd sydd ar ddod:

  • Nid yw 42% o berchnogion busnesau bach wedi clywed am ddyddiad cau shifft atebolrwydd EMV.
  • Mae gan 58% o fusnesau bach drafodion gwerthu uwch pan fydd cwsmeriaid yn talu gyda cherdyn credyd.
  • Nododd 57% o'r ymatebwyr mai cost terfynell neu ddarllenydd newydd oedd y prif reswm dros eu cadw rhag cynllunio neu uwchraddio i ddatrysiad sy'n gydnaws ag EMV.
  • Nid yw 85% o berchnogion busnesau bach na fyddant yn mudo, neu heb benderfynu, yn ymwybodol o'r rhwymedigaethau ariannol a chyfreithiol y byddant yn gyfrifol amdanynt gan ddechrau ym mis Hydref.
  • Efallai na fydd 86% o berchnogion busnesau bach na fyddant yn mudo, neu heb benderfynu, yn gallu delio â rhwymedigaethau ariannol a chyfreithiol trafodion cardiau twyllodrus.

2941

Douglas Karr

Douglas Karr yw sylfaenydd y Martech Zone ac arbenigwr cydnabyddedig ar drawsnewid digidol. Mae Doug yn a Prif Siaradwr Cyhoeddus a Marchnata. Ef yw VP a cofounder Highbridge, cwmni sy'n arbenigo mewn cynorthwyo cwmnïau menter i drawsnewid yn ddigidol a gwneud y mwyaf o'u buddsoddiad technoleg gan ddefnyddio technolegau Salesforce. Mae wedi datblygu strategaethau marchnata digidol a chynhyrchion ar gyfer Dell Technologies, GoDaddy, Salesforce, Tueddiadau gwe, a SmartFOCUS. Douglas hefyd yw awdur Blogio Corfforaethol ar gyfer Dymis a chyd-awdur Y Llyfr Busnes Gwell.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol