Canllawiau Cyfryngau Cymdeithasol Cwmni Sampl

canllawiau cyfryngau cymdeithasol

Wrth wneud rhywfaint o ymchwil ar y llyfr, digwyddais ar draws y mwynglawdd bach rhyfeddol hwn Blog sgwâr PR Shift Communications… a 10 Canllaw Cyfryngau Cymdeithasol Gorau. Maent yn ei roi allan yna ac nid oes angen eu priodoli o gwbl at ddefnydd masnachol.

Y 10 Canllaw Uchaf ar gyfer Cyfranogiad Cyfryngau Cymdeithasol yn [Cwmni]

Mae'r canllawiau hyn yn berthnasol i weithwyr neu gontractwyr [Cwmni] sy'n creu neu'n cyfrannu at flogiau, wicis, rhwydweithiau cymdeithasol, bydoedd rhithwir, neu unrhyw fath arall o Gyfryngau Cymdeithasol. P'un a ydych chi'n mewngofnodi i Twitter, Yelp, Wikipedia, Facebook neu Google+, neu'n rhoi sylwadau ar flogiau cyfryngau ar-lein, mae'r canllawiau hyn ar eich cyfer chi.

Er bod croeso i holl weithwyr [Cwmni] gymryd rhan yn y Cyfryngau Cymdeithasol, rydym yn disgwyl i bawb sy'n cymryd rhan mewn sylwebaeth ar-lein ddeall a dilyn y canllawiau syml ond pwysig hyn. Efallai y bydd y rheolau hyn yn swnio'n llym ac yn cynnwys ychydig o jargon sy'n swnio'n gyfreithiol ond cofiwch fod ein nod cyffredinol yn syml: cymryd rhan ar-lein mewn ffordd barchus, berthnasol sy'n amddiffyn ein henw da ac wrth gwrs yn dilyn llythyren ac ysbryd y gyfraith. .

 1. Byddwch yn dryloyw a nodwch eich bod yn gweithio yn [Company]. Bydd eich gonestrwydd yn cael ei nodi yn yr amgylchedd Cyfryngau Cymdeithasol. Os ydych chi'n ysgrifennu am [Cwmni] neu gystadleuydd, defnyddiwch eich enw go iawn, nodwch eich bod chi'n gweithio i [Company], a byddwch yn glir ynghylch eich rôl. Os oes gennych ddiddordeb personol yn yr hyn rydych chi'n ei drafod, byddwch y cyntaf i ddweud hynny.
 2. Peidiwch byth â chynrychioli eich hun na [Cwmni] mewn ffordd ffug neu gamarweiniol. Rhaid i bob datganiad fod yn wir ac nid yn gamarweiniol; rhaid profi pob hawliad.
 3. Postio sylwadau ystyrlon, parchus? mewn geiriau eraill, os gwelwch yn dda, dim sbam a dim sylwadau sydd oddi ar y pwnc neu'n sarhaus.
 4. Defnyddiwch synnwyr cyffredin a chwrteisi cyffredin: er enghraifft, mae'n well gofyn caniatâd i gyhoeddi neu adrodd ar sgyrsiau sydd i fod i fod yn breifat neu'n fewnol i [Cwmni]. Sicrhewch nad yw eich ymdrechion i fod yn dryloyw yn torri preifatrwydd, cyfrinachedd a chanllawiau cyfreithiol [Cwmni] ar gyfer lleferydd masnachol allanol.
 5. Cadwch at eich maes arbenigedd a theimlwch yn rhydd i ddarparu safbwyntiau unigryw, unigol ar weithgareddau nad ydynt yn gyfrinachol yn [Cwmni].
 6. Wrth anghytuno â barn eraill, cadwch ef yn briodol ac yn gwrtais. Os byddwch chi'n cael eich hun mewn sefyllfa ar-lein sy'n edrych fel pe bai'n dod yn wrthwynebus, peidiwch â mynd yn rhy amddiffynnol a pheidiwch ag ymddieithrio o'r sgwrs yn sydyn: croeso i chi ofyn i'r Cyfarwyddwr Cysylltiadau Cyhoeddus am gyngor a / neu ymddieithrio o'r ddeialog mewn cwrtais dull sy'n adlewyrchu'n dda ar [Cwmni].
 7. Os ydych chi eisiau ysgrifennu am y gystadleuaeth, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ymddwyn yn ddiplomyddol, bod y ffeithiau'n syth a bod gennych chi'r caniatâd priodol.
 8. Peidiwch byth â rhoi sylwadau ar unrhyw beth sy'n ymwneud â materion cyfreithiol, ymgyfreitha, neu gall unrhyw bartïon [Cwmni] fod mewn cyfreitha gyda.
 9. Peidiwch byth â chymryd rhan yn y Cyfryngau Cymdeithasol pan fydd y pwnc sy'n cael ei drafod yn cael ei ystyried yn sefyllfa o argyfwng. Gellir olrhain sylwadau dienw hyd yn oed yn ôl i'ch cyfeiriad IP neu [Gwmni]. Cyfeiriwch yr holl weithgaredd Cyfryngau Cymdeithasol ynghylch pynciau argyfwng at PR a / neu Gyfarwyddwr Materion Cyfreithiol.
 10. Byddwch yn graff am amddiffyn eich hun, eich preifatrwydd, a gwybodaeth gyfrinachol [Cwmni]. Mae'r hyn rydych chi'n ei gyhoeddi yn hygyrch iawn a bydd o gwmpas am amser hir, felly ystyriwch y cynnwys yn ofalus. Mae gan Google gof hir.

SYLWCH: Rhaid cyfeirio ymholiadau cyfryngau prif ffrwd at y Cyfarwyddwr Cysylltiadau Cyhoeddus.

Un sylw

 1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.