A allaf gael fy arian yn ôl, Wikipedia?

wikipedia

Nid wyf yn cyfrannu'n enfawr at Wicipedia. Fodd bynnag, yn y gorffennol rwyf wedi rhoi rhywfaint o arian i'r sylfaen ac wedi cyfrannu cynnwys i'w gwefan. Rwy’n caru Wikipedia ... rwy’n ei ddefnyddio drwy’r amser ac rwy’n ei gyfeirio’n aml ar fy mlog. Fe wnaeth Wikipedia fy nghynorthwyo hefyd - gan gynhyrchu rhai hits ar gyfer fy safle A gwnaeth Wikipedia wella fy safle yn gyffredinol trwy gysylltiadau yn ôl ataf.

O ystyried y farn hon, onid yw hon wedi bod yn sefyllfa rhoi a chymryd? Rydw i wedi rhoi arian a chynnwys Wikipedia. Yn gyfnewid am hyn, maen nhw wedi rhoi gwell safle peiriannau chwilio a hits uniongyrchol i mi.

Nawr Wicipedia is ychwanegu nofollow i bob dolen allanol. Yn y bôn, mae hynny'n dileu atgyfeiriwr allweddol iawn i'm blog, felly heb os, byddaf yn colli lleoliad peiriant chwilio oherwydd y penderfyniad.

Mae'n debyg na fyddai'n fy mhoeni heblaw bod y ddau ohonom wedi elwa o'n perthynas fusnes yn y gorffennol. Dim ond ei safle peiriant chwilio gwych y cafodd Wikipedia oherwydd:

 • Cyfrannodd pobl gynnwys
 • Pobl yn gysylltiedig â'r cynnwys hwnnw

Felly, dyma'r cwestiwn $ 10. A allwn ni i gyd gael ein harian yn ôl, Wikipedia? Fe wnaethoch chi newid y berthynas fusnes â'ch holl gyfranwyr heb ofyn iddyn nhw yn gyntaf. Efallai nad ydych chi'n werth chweil, bellach.

I ddarllenwyr fy bostio ychydig ddyddiau yn ôl, byddwch yn hapus i wybod y GALLWCH wella eich safleoedd trwy wneud sylwadau gyda dolen yn ôl i'ch gwefan. Rwyf wedi anabl nofollow ar fy mlog. Felly sylwch i ffwrdd! Darparwch gynnwys gwych a medi'r buddion!

15 Sylwadau

 1. 1

  A welsoch chi Ymgyrch Andy Beal i gael pobl i “nofollow” eu cysylltiadau â Wikipedia? Mae'n ymddangos yn deg yn unig.

  Nid wyf yn deall y rhesymeg y tu ôl i'r symudiad diweddaraf hwn gan Wikipedia. Holl bwynt y dolenni ar dudalennau Wikipedia yw cyfeirio at y gwefannau y mae'r erthyglau'n ffynhonnell eu cynnwys ohonynt. Os na ellir ymddiried yn ddigonol yn y safleoedd y cyfeiriwyd atynt i gael dolenni arferol, pam y dylid ymddiried ynddynt fel cyfeiriadau ar gyfer erthygl? Gallaf ddeall ychwanegu “nofollow” at ddolenni newydd nes eu bod yn cael rhyw fath o adolygiad, ond mae ei ychwanegu'n barhaol at yr holl gysylltiadau sy'n mynd allan yn ymddangos yn anghywir.

 2. 2
 3. 3

  Mae'r rhifyn nofollow cyfan yn ddiddorol iawn. Trwy beidio â chael y tagiau nofollow rydych chi'n hyrwyddo sylwadau, ond hefyd yn hyrwyddo sbamio (ac yn gwneud y sbam sy'n dod yn fwy effeithiol). Rwyf wedi gweld Akismet yn ddigon effeithiol fy mod yn cytuno â'r hyn rydych chi'n ei wneud er…

  O ran Wikipedia- dim ond i chwarae eiriolwr diafol- nid wyf yn siŵr bod pawb yn ei ystyried yn berthynas rhoi / cymryd, mewn ystyr ariannol. Ie, cyfnewid gwybodaeth, ond mae gwneud o wasanaeth rhad ac am ddim fel y coud hwnnw yn bendant yn cael y gymuned mewn cynnwrf. Os oeddech chi'n ychwanegu cynnwys da a dolenni perthnasol, dylai fod yn iawn, ond faint o sbamwyr a gafodd eu rhwystro gan Wikipedia gan ychwanegu'r tagiau nofollow hynny? Hefyd, mae'r arian rydych chi'n ei roi fel arfer i gefnogi'r wefan rydych chi'n ei defnyddio er gwybodaeth, nid cic-ôl; )

 4. 4

  Rydych chi'n dod â phwynt da, ond nid wyf yn gwybod beth yw pwrpas yr ystadegau rhwng rhoddwyr a pherchnogion gwefannau sydd â dolenni ar wikipedia. Byddwn yn tybio ei fod yn isel, ond mae'n bwynt da o hyd, ond nid yn un y byddent yn gofalu amdano - gan mai holl bwynt y penderfyniad newydd hwn oedd cael gwared ar hunan-hyrwyddiad (rwy'n cymryd eich bod wedi ychwanegu eich cyswllt eich hun at wikipedia?)

 5. 5
 6. 6

  Y cwestiwn mewn gwirionedd yw beth wnaethoch chi ei roi i Wikipedia? A oedd i ddarparu backlinks i'ch blog neu a oedd i helpu i adeiladu gwyddoniadur? Pe baech yn dadlau i gael eich rhodd yn ôl, gallai Wikipedia ddadlau'r olaf. Nid ydynt o dan unrhyw rwymedigaeth i gynorthwyo gyda'ch safleoedd peiriannau chwilio, er ei fod bob amser yn fonws braf.

  Mae'n drueni bod cam-drin y system wedi arwain at weithredu nofollow, ond nid yw'n tynnu oddi ar nod Wikipedia o gwbl.

 7. 7

  Yn gyntaf, diolch am dynnu nofollow o'ch blog. Rydw i wedi gwneud yr un peth ar fy un i.

  Trwy ychwanegu nofollow at Wikipedia, nid ydynt yn mynd i'r afael â'r broblem ond y symptom yn unig.

 8. 8

  Rydych chi'n codi cwestiwn diddorol. Tybed a ddewisodd Wikipedia yn fwriadol weithredu'r swyddogaeth hon ar ôl iddynt gael y rhoddion. Mae'n debyg eu bod wedi cymryd yr arian a rhedeg.

 9. 9
 10. 10

  Mae gen i'r teimlad y bydd cysylltiadau nofollow yn y pen draw (efallai y byddan nhw eisoes yn gwneud) yn cyfrannu at eich safle peiriant chwilio.

  Meddyliwch beth yw dolen nofollow: Dyma'r ddolen fwyaf diduedd, di-enw a heb drachwant PR ar y Net. Pa beiriant chwilio yn eu iawn bwyll fyddai’n diystyru’r wybodaeth ychwanegol hon ar bwysigrwydd gwefannau.

  Rwy'n siŵr bod gan Google reng nofollow gyfrinachol ar gyfer tudalennau gwe 🙂

 11. 11
 12. 12

  Roedd newid i ddim dilyniant yn gam camarweiniol iawn i wiki ei gymryd ac rwy'n siŵr eu bod yn dioddef o ran creu cynnwys o ganlyniad. Ar y llaw arall, nid yw popeth yn ddrwg, gallwch ddal i gael traffig o'ch cysylltiadau.

 13. 13

  Neidiais i mewn i'r gêm blog yn weddol ddiweddar, pan oedd wikipedia eisoes wedi gweithredu'r peth nofollow, felly collais y cwch hwnnw. Rhaid imi ddweud serch hynny, fy mod wedi cysylltu ag erthygl ar un o fy mlogiau o dudalen wikipedia ac mae'n dal i gyfrannu'n fawr at draffig.

  • 14

   Iawn rydw i'n ceisio cael y cysyniad dilyn / dim dilyn hwn i lawr, a nawr rydw i'n ei gael! Ydych chi'n dweud ichi gyflwyno erthygl i Wiki gyda'ch dolen arni, ni fydd google yn ei dilyn, ond bydd bodau dynol? Mewn ystyr organig, mae hynny'n gwneud synnwyr, yn yr ystyr ein bod ni eisiau cael ein gwerthfawrogi gan fodau dynol! Maent yn dad-brisio'r robotiaid, ac yn dyrchafu gwerth bodau dynol!

 14. 15

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.