CampaignAlyzer: Ymgyrchoedd Dadansoddeg Trac a Chyflawni

campignalyzer

Gan fy mod yn paratoi i ddysgu cwrs ar Mesur Cyfryngau Cymdeithasol gyda Web Analytics yr wythnos hon, roedd darn o'r hyfforddiant - unwaith eto - yn rhoi'r wybodaeth sydd ei hangen ar fynychwyr ar sut i dagio eu hymgyrchoedd yn iawn gan ddefnyddio gwe analytics offeryn fel Google Analytics. Rwyf bron bob amser yn cyfeirio'n uniongyrchol at y Adeiladwr URL ar gyfer Google Analytics - ond mae wir yn fy mygio pa mor afreolus yw'r offeryn mewn perthynas â chyfanrwydd analytics strategaeth.

Nid ôl-ystyriaeth yn unig yw ymgyrchoedd wrth ddarparu dolen i hyrwyddo'ch cynnwys, cynnig neu ddigwyddiad. Mae angen i chi gynllunio beth fydd eich tagiau, sicrhau nad oes gennych chi ddyblygu, a gallu eu monitro'n hawdd. Fy marn i yn unig ydyw, ond pan fyddwch yn mewngofnodi i Google Analytics ac yn mynd i'r Adran Ymgyrchoedd, dylid darparu rhyngwyneb neis iawn i chi yno sy'n arddangos eich ymgyrchoedd ac yn caniatáu ichi ychwanegu mwy o ymgyrchoedd.

Dyna'n union beth YmgyrchAlyzer wedi cyflawni. Mae CampaignAlyzer yn gwneud tagio ymgyrchoedd yn hawdd. Mae'n cymryd munud i sefydlu ymgyrch newydd, a gallwch chi ddechrau gyrru traffig perthnasol i'ch gwefan yn y ffordd fwyaf effeithlon. Mae'n ddatrysiad tagio ymgyrch agnostig gwerthwr - gan weithio gyda Google Analytics, Webtrends neu Adobe SiteCatalyst (Omniture).

Nodweddion CampaignAlyzer:

  • Mynediad Hawdd - Mae CampaignAlyzer yn gymhwysiad ar y we sy'n gweithredu fel platfform ystorfa ganolog lle gall sefydliadau storio gwerthoedd eu hymgyrch farchnata mewn un gronfa ddata. Fel hyn, gall asiantaethau marchnata a marchnatwyr digidol ar draws sefydliad gydweithio i dagio gwahanol ymgyrchoedd ar-lein ac all-lein, a sicrhau cysondeb wrth dagio eu hymgyrchoedd.
  • Adroddiadau Sianel - Mae CampaignAlyzer yn sicrhau cysondeb tagio trwy ddarparu model tagio “sut i” ar gyfer defnyddwyr cymwysiadau. Gall defnyddwyr gyfeirio'n gyfleus at werthoedd ac ymgyrchoedd blaenorol fel canllaw yn y dyfodol. Mae CampaignAlyzer hefyd yn sicrhau adroddiadau sianel glân trwy gyfyngu defnyddwyr i gyfryngau wedi'u diffinio ymlaen llaw ar gyfer tagio. Dim ond gweinyddwyr sydd â mynediad i addasu'r rhestr sianeli / cyfryngau.
  • Mynediad yn Seiliedig ar Rôl - Mae CampaignAlyzer yn caniatáu i berchnogion cyfrifon a gweinyddwyr sefydlu'n hawdd unrhyw nifer o ddefnyddwyr y mae'r cynllun a ddewiswyd yn eu caniatáu a rhoi'r breintiau mynediad cyfrif a ddymunir iddynt. Mae defnyddwyr naill ai'n 1) gweinyddwyr sydd â mynediad llawn i bob ymgyrch a gosodiad cyfrif 2) golygyddion sy'n gallu ychwanegu, dileu a golygu ymgyrchoedd 3) neu ddefnyddwyr darllen yn unig sy'n gallu gweld adroddiadau yn syml.
  • Anodiadau - Gyda CampaignAlyzer, gall defnyddwyr anodi ymgyrchoedd i gyfeirio atynt yn y dyfodol ac egluro cwestiynau am yr ymgyrch. Mae anodiadau yn cael eu storio yn ein cronfa ddata, felly mae mynediad agored i'r holl wybodaeth ddiweddaraf am unrhyw ymgyrch benodol.
  • Tagged Achos URL - Gall paramedrau ymgyrchu ddod mewn cymysgedd o lythrennau bach a llythrennau bach oherwydd confensiwn enwi tagio anghyson. Gall hyn achosi i ymweliadau gael eu lledaenu dros wahanol gofnodion yn yr adroddiad ffynonellau traffig, sy'n gwneud dadansoddiad yn anoddach. Mae CampaignAlyzer yn darparu’r opsiwn i orfodi holl baramedrau’r ymgyrch i lythrennau bach, gan gydgrynhoi cofnodion a gwneud adroddiadau a dadansoddiad haws.
  • Rheoli Ymgyrch Swmp - Mae'r nodwedd ddatblygedig hon yn benodol ddefnyddiol ar gyfer rheoli ymgyrchoedd ar raddfa fawr. Gyda rheolaeth swmp o ymgyrchoedd, gallwch chi symud ymgyrchoedd sy'n cael eu creu gan ddefnyddio rhaglenni eraill yn hawdd, fel Microsoft Excel neu Google Docs, a'u mewnforio i CampaignAlyzer.
  • Allforio Data - Efallai y bydd sefydliadau eisiau rhannu ymgyrchoedd ac URLau wedi'u tagio ag asiantaethau marchnata trydydd parti, heb roi mynediad iddynt i'r offeryn. Mae CampaignAlyzer yn datrys y mater hwn trwy ddarparu platfform ar gyfer allforio ymgyrchoedd i Excel, CSV a ffeiliau wedi'u hamffinio tab.
  • Model Priodoli - Mae'n well gan rai sefydliadau briodoli eu trawsnewidiadau ar-lein i'r ymgyrch gyntaf un, yn lle'r un ddiweddaraf. Mae Google Analytics, yn ddiofyn, yn priodoli'r trawsnewidiad i'r ymgyrch ddiweddaraf. Mae CampaignAlyzer yn darparu'r opsiwn i olrhain defnydd gan y naill fodel neu'r llall. Os yw'n well gan y model olrhain cyffyrddiad cyntaf, bydd CampaignAlyzer yn atodi'r paramedr ymholiad “utm_nooverride = 1” hyd ddiwedd yr holl URLau sydd wedi'u tagio.
  • Shortener URL - Mae CampaignAlyzer yn defnyddio gwasanaeth byrhau URL Google [goo.gl] ar gyfer rhannu a dosbarthu URL yn hawdd ar draws cyfryngau cymdeithasol a sianeli marchnata eraill. Mae'r gwasanaeth hwn yn cynnig yr opsiwn o ddefnyddio fersiwn fer o URLau cyrchfan wedi'u tagio.