Camgymeriadau Datblygu Thema Cyffredin gyda WordPress

Depositphotos 20821051 s

Mae'r galw am ddatblygiad WordPress yn parhau i dyfu ac erbyn hyn mae gan bron pob un o'n cleientiaid naill ai safle WordPress neu flog WordPress wedi'i fewnosod. Mae'n symudiad cadarn - ddim yn cael ei garu gan bawb ond mae cymaint o themâu, ategion, a llawer iawn o ddatblygwyr fel ei fod yn gwneud synnwyr. Mae'r gallu i addasu eich presenoldeb ar y we heb sgrapio platfform a dechrau drosodd yn fantais enfawr yn unig.

Os oes gennych chi wefan WordPress erioed rydych chi'n ei chasáu, neu yn syml, ni allwch ei chael i weithredu fel yr hoffech chi - dewch o hyd i adnodd a all ei drwsio i chi. Nid yw gweithrediad WordPress cystal â'r bobl a ddatblygodd eich thema a'ch ategion yn unig.

Rydyn ni wedi cael galw mor enfawr nes ein bod ni wedi gorfod troi at wasanaethau ac isgontractwyr sy'n trosi ffeiliau ffotoshop yn themâu, neu rydyn ni'n prynu themâu gan wasanaethau trydydd parti. Rydyn ni wir yn caru Themeforest am ei ansawdd a'i ddetholiad (dyna ein cyswllt cyswllt). Y llinell waelod, ni ddylech fyth orfod golygu ffeiliau thema oni bai eich bod yn gwneud rhywbeth syfrdanol i'r thema. Dylai'r holl gynnwys - tudalennau, postiadau a chategorïau fod yn olygadwy trwy weinyddiaeth eich thema.

Fodd bynnag, pan fydd gennym thema wedi'i datblygu neu pan fyddwn yn prynu un, rydym yn aml yn dod o hyd i'r materion cyffredin hyn:

  • Categorïau yn lle Mathau Post Custom - Weithiau mae gan y gwefannau adrannau gwahanol - fel Newyddion, Datganiadau i'r Wasg, Rhestrau Cynnyrch, ac ati sy'n gweithio'n dda ar ffurf arddull blog lle mae gennych dudalen fynegai, tudalennau categori ac yna tudalennau sengl i arddangos y cynnwys llawn. Fodd bynnag, rydym yn sylwi bod llawer o ddatblygwyr thema yn byrhau'r categorïau datblygu a chod caled fel mai dim ond i bostio'r cynnwys hwn y gallwch chi ddefnyddio'r blog. Mae hwn yn weithred ofnadwy ac nid yw'n manteisio ar Mathau Post Custom WordPress. Yn ogystal, os ydych chi'n ad-drefnu'ch categorïau - rydych chi'n cael eich sgriwio oherwydd bod y thema fel arfer â chod caled. Rydym yn aml yn mynd i mewn, yn datblygu'r mathau post arferol, yna'n defnyddio ategyn i drosi'r categori swyddi i'r math post arferol.
  • Meysydd Custom heb Ategyn Meysydd Custom Uwch - Rwy'n wirioneddol synnu nad yw Advanced Custom Fields wedi cael ei brynu gan WordPress a'i integreiddio i'r cynnyrch craidd. Os oes gennych bostiadau sy'n gofyn am wybodaeth ychwanegol - fel fideo, cyfeiriad, map, iframe, neu ryw fanylion arall, mae ACF yn caniatáu ichi raglennu mynediad yr elfennau hynny yn ddeinamig i'ch thema a'u gwneud yn ofynnol, yn ddiffygiol neu'n ddewisol . Mae ACF yn hanfodol, a dylid ei ddefnyddio yn lle Custom Fields oherwydd y rheolaeth y mae'n ei darparu dros eich thema. Am gael fideo wedi'i fewnosod ar y dudalen gartref? Ychwanegwch faes arferiad sy'n arddangos mewn blwch meta yn unig ar olygydd eich tudalen gartref.
  • Strwythur Thema - Mae gan WordPress olygydd thema sylfaenol iawn y mae'n rhaid i ni ei ddefnyddio ar adegau pan nad yw cleientiaid yn darparu mynediad FTP / SFTP i ni i olygu ffeiliau. Nid oes unrhyw beth mor rhwystredig â phrynu thema a bod heb unrhyw ffordd i olygu'r arddulliau, y pennawd neu'r troedyn oherwydd eu bod wedi symud y ffeiliau i is-ffolderi. Gadewch y ffeiliau yng ngwraidd y ffolder thema! Oni bai eich bod wedi cynnwys rhywfaint o fframwaith arall, yn syml, nid oes angen yr holl strwythurau ffolder cymhleth. Nid yw fel y bydd gennych gannoedd o ffeiliau yn y ffolder thema na allwch ddod o hyd iddynt.
  • Bariau ochr a Widgets - Mae peidio â chael bariau ochr i gynnwys teclynnau trwy gydol eich thema yn rhwystredig ... ac yna mae gorddefnyddio bariau ochr a barochr ar gyfer yr hyn a ddylai fod yn opsiynau syml hefyd yn rhwystredig. Dylai bar ochr gael ei gyfyngu i gynnwys sy'n statig trwy gydol rhai o fathau o dudalennau eich themâu ond sy'n cael ei ddiweddaru o bryd i'w gilydd. Gallai fod yn Alwad-i-Weithredu ar ochr eich cynnwys. Neu gallai fod yn hysbyseb yr ydych am ei harddangos ar ôl y cynnwys. Ond nid bar ochr a widgit yn unig yw arddangos rhif ffôn, er enghraifft.
  • Dewisiadau â chod caled - Dylai cysylltiadau cymdeithasol, delweddau, fideos, a phob elfen arall gael eu cynnwys yn opsiynau thema y gellir eu cyfnewid yn hawdd. Nid oes unrhyw beth mor waethygu â gorfod mynd i ffeiliau thema craidd i ychwanegu dolen proffil cymdeithasol mewn 10 man gwahanol. Ychwanegwch dudalen opsiynau (mae gan ACF ychwanegiad) a rhowch yr holl leoliadau yno fel y gall eich Folks marchnata eu hychwanegu'n hawdd neu eu cyfnewid wrth gael y thema ar waith.
  • Bwydlenni yw Rhestrau Cyswllt - Arferai WordPress gael adran dolenni ac yn y diwedd fe wnaethant ddileu'r peth oherwydd bod bwydlenni'n ffordd berffaith o weithredu rhestr o ddolenni i adnoddau mewnol neu allanol. Rydyn ni'n aml yn gweld un ddewislen wedi'i rhaglennu i sawl lleoliad ar safle, neu rydyn ni'n gweld rhestrau yn cael eu harddangos mewn teclyn bar ochr. Os yw'r rhestr yn lleoliad parhaol ac yn llorweddol, yn fertigol neu'n hierarchaidd ... mae'n bryd cael bwydlen.
  • Mynegai yn erbyn Tudalen Flaen - Dylai'r dudalen fynegai gael ei chadw ar gyfer eich blog a rhestru'r postiadau rydych chi'n eu cynhyrchu. Os ydych chi am gael tudalen gartref wedi'i haddasu nad yw'n bostiadau blog, dylech ymgorffori a Ffeil templed Tudalen Flaen i mewn i'ch thema. Mae'r gosodiadau Gweinyddol> Darllen o fewn WordPress yn caniatáu ichi osod pa dudalen yr ydych am ei chael fel eich tudalen flaen a pha dudalen yr hoffech ei chael fel eich tudalen blog ... defnyddiwch nhw!
  • Ymatebol - Dylai pob thema fod yn ymatebol i wahanol uchderau a lled y llu o wyliau gwylio mae pobl yn defnyddio ar draws dyfeisiau symudol, tabledi, gliniaduron, ac arddangosfeydd mawr. Os nad yw'ch thema'n ymatebol, rydych chi'n brifo'ch hun trwy beidio â darparu'r profiad priodol i'r ddyfais a ddefnyddir. Ac efallai eich bod hyd yn oed yn brifo'ch hun trwy beidio â chael traffig chwilio symudol i'ch gwefan.

Arfer gwych arall yr ydym yn dechrau ei weld yw datblygwyr thema a gwerthwyr thema hefyd gan gynnwys ffeil fewnforio WordPress fel y gallwch gael y wefan i weithio yn union fel y mae'n ymddangos pan wnaethoch ei brynu - ac yna gallwch fynd i mewn a golygu'r cynnwys. . Prynu a gosod thema - yna mae rhagolwg tudalen wag heb unrhyw un o'r elfennau a'r nodweddion gwych yr oedd dyluniad y thema yn eu dangos yn gwaethygu. Mae'r gromlin ddysgu yn wahanol ar themâu cymhleth ac mae datblygwyr yn aml yn gweithredu nodweddion yn wahanol. Mae dogfennaeth wych a chynnwys cychwynnol yn ffordd wych o helpu'ch cwsmeriaid allan.

Un sylw

  1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.