IQ Camera: Defnyddio Realiti Estynedig (AR) i Greu Trywydd Ochr Cynnyrch Rhithwir

Rhith Gyfansoddwr Try-On: Realiti Estynedig o Camera IQ

IQ Camera, platfform dylunio dim cod ar gyfer Augmented Reality (AR), wedi lansio Cyfansoddwr Rhithwir Try-On, offeryn dylunio o'r radd flaenaf sy'n ei gwneud hi'n gyflym ac yn hawdd i frandiau mewn sectorau harddwch, adloniant, manwerthu a sectorau eraill adeiladu arloesol Rhith-Try-seiliedig yn seiliedig ar AR profiadau. Mae'r datrysiad newydd yn ail-ddychmygu masnach AR trwy alluogi brandiau i ddigideiddio eu cynhyrchion gyda chywirdeb a realaeth go iawn wrth ychwanegu amrywiaeth o elfennau wedi'u brandio a ffynnu unigryw sy'n ennyn diddordeb ac yn ysbrydoli defnyddwyr trwy eu camerâu. 

Er bod datrysiadau eraill yn gofyn am ddulliau sgriptio a chyflunio amser-ddwys neu gynhyrchu a datblygu helaeth, mae Cyfansoddwr Rhithwir Try-On Camera IQ yn ei gwneud hi'n hawdd i frandiau adeiladu profiadau realiti estynedig (AR) soffistigedig wedi'u haddasu ar raddfa mewn ffracsiwn o'r amser, gyda nid oes angen codio. Mae'r offeryn yn darparu amrywiaeth o opsiynau addasu sy'n rhoi hyblygrwydd i frandiau addasu profiadau AR yn hawdd gyda pharamedrau penodol fel lliw, siâp, gwead, gorffeniad, a mwy. Neu gallant uwchlwytho eu modelau 3D eu hunain, a'r Cyfansoddwr Rhithwir Try-On yn cyfieithu cynhyrchion i'r camera yn awtomatig fel y gellir eu hymgorffori mewn unrhyw ymgyrch. 

Yn wahanol i eraill technoleg rhithwir rhoi cynnig arni, Ar IQ Camera, gall brandiau wella eu profiadau Rhithwir Try-On gydag amrywiaeth o elfennau graffigol sydd wedi'u cynllunio i wneud y gorau o ymgysylltiad, rhyngweithio a rhannadwyedd. Daw'r Cyfansoddwr Rhithwir Try-On gyda llyfrgell o dempledi wedi'u curadu sydd wedi'u cynllunio i gyflawni nodau busnes penodol fel cynyddu ymwybyddiaeth o lansiad cynnyrch, gyrru gwerthiannau gyda delweddu a chymhwyso cynnyrch, addysgu cwsmeriaid ar sut i ddefnyddio eu cynnyrch, a mwy. Gall brandiau addasu'r templedi profiad AR hyn, a hyd yn oed ddylunio nodweddion rhyngweithiol i'w profiadau trwy ychwanegu sbardunau i effeithiau ymddangos neu gamau i ddigwydd ar sbardunau penodol, fel y defnyddiwr yn agor ei geg neu'n tapio eitem. Yna mae Camera IQ yn defnyddio profiadau AR ar raddfa ar draws Facebook, Instagram, Snapchat, a llwyfannau eraill, gan alluogi cynulleidfaoedd i ddatgloi eu mynegiant creadigol wrth geisio cynhyrchion brand fwy neu lai. 

Mae'r datganiad IQ Camera diweddaraf yn newidiwr gêm ar gyfer fy nhîm. Mae'r UI newydd yn hynod reddfol ac yn hynod hyblyg. Mae'r gallu i ychwanegu asedau 3D a'u trin mewn amgylchedd 3D go iawn yn ei gwneud hi'n bosibl mynd â'n dienyddiadau creadigol i'r lefel nesaf yn gyflym ac yn hawdd.

Doug Wick, Cyfarwyddwr Dylunio Cynnwys yn Nestlé Purina Gogledd America

Camera IQ Rhith-gyfansoddwr Try-On

Mae Camera IQ yn galluogi brandiau i ennyn diddordeb cynulleidfaoedd a gwerthu cynhyrchion bron ym mhob pwynt cyffwrdd yn nhaith y cwsmer. Gan ddefnyddio eu platfform dylunio dim cod ar gyfer masnach AR, gall marchnatwyr drawsnewid eu cynhyrchion a'u neges frand yn brofiadau realiti estynedig cyfoethog ar gyfer rhithwir roi cynnig arni ac ymgyrchoedd defnyddwyr ar gymdeithasol.

Camera IQ Rhith-gyfansoddwr Try-On

Fel tîm byd-eang sy'n gwasanaethu brandiau rhyngwladol fel Viacom, Atlantic Records, Nestle, EA, MAC Cosmetics, Away, a mwy, mae Camera IQ yn gweithio ar draws diwydiannau i ymgysylltu â miliynau o ddefnyddwyr yn ddyddiol.

Nid oes amheuaeth yn effeithiolrwydd AR ar gyfer rhith-geisiau, ond dim ond dechrau'r hyn y gall AR ei wneud i ddod â brandiau a'u cynulleidfaoedd yn agosach at ei gilydd. Nid yn unig y gall AR yrru masnach gymdeithasol trwy helpu defnyddwyr i ddelweddu cynhyrchion, ond mae'n eu galluogi i ryngweithio â brandiau mewn ffyrdd cwbl newydd trwy'r weithred o gyd-greu. Pan fydd brandiau'n priodi cyfleustodau a hwyl AR, dyna pryd maen nhw'n gweld yr effaith fwyaf ar eu ROI: mae cyfraddau ymgysylltu yn esgyn, ac mae'r tebygolrwydd o drawsnewid yn cynyddu 250%. Lansiwyd y Cyfansoddwr Rhithwir Try-On i helpu brandiau i gyflymu eu strategaeth fasnach, gostwng rhwystrau datblygu, a'i gwneud hi'n anhygoel o hawdd adeiladu profiadau AR ymarferol ac atyniadol. Nawr gall unrhyw frand fod yn grewr AR!

Allison Ferenci, Prif Swyddog Gweithredol a chyd-sylfaenydd Camera IQ

I ddathlu lansiad ei gynnyrch Rhithwir Try-On, mae Camera IQ wedi partneru gydag artistiaid colur enwog ac arobryn gan gynnwys David lopez, Keita Moore, Doniella Davy, a Erin Parsons i greu edrychiadau colur digidol sy'n efelychu celfyddyd colur draddodiadol. Gall brandiau harddwch rymuso eu cynulleidfaoedd i roi cynnig ar unrhyw gyfuniad o minlliw, gochi, cysgod llygaid, amrant, amrannau, neu ategolion, pob un â lliwiau hyper-realistig, siapiau, gwead, gorffeniadau ac elfennau eraill i gyd-fynd â'u cynhyrchion yn y byd go iawn.

Gall brandiau manwerthu ddigideiddio eu cynhyrchion corfforol yn hawdd i greu profiadau sy'n caniatáu i ddefnyddwyr ddelweddu sut y byddai eu cynhyrchion yn ymddangos yn y byd go iawn, neu gall brandiau cerddoriaeth ganiatáu i gefnogwyr ail-greu edrychiad artist o glawr fideo neu albwm. Mae cwmpas profiadau Rhithwir Try-On y gellir eu cynnwys yng Nghyfansoddwr Camera IQ yn ddiderfyn yn ymarferol.

Rhowch gynnig ar AR Camera IQ Gofyn am Demo

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.