Olrhain Galwadau Trosoledd ar gyfer Mesur Ymgyrch

olrhain galwadau

Ymchwil gan Google yn dangos bod 80% o gwsmeriaid sy'n ymweld â gwefan ni waeth a fyddai o gyfrifiadur, ffôn smart neu lechen mae'n well gen i alwad ffôn yn hytrach nag e-bost neu ffurflen ar-lein fel y cam gweithredu nesaf. Yn yr un modd, mae 65% o ddefnyddwyr ffonau clyfar yn cyrchu'r rhyngrwyd yn ddyddiol ac mae 94% ohonynt yn gwneud hynny i ymchwilio i gynnyrch neu wasanaeth, ond dim ond 28% sy'n mynd ymlaen i brynu trwy'r un ddyfais yn y pen draw.

Yr hyn y mae hyn yn ei olygu i farchnatwyr yw bod eu analytics mae data'n anghyflawn a gellir priodoli arweinyddion i weithgaredd brandio yn hytrach na'r buddsoddiad mewn marchnata ar-lein y maent yn ei wneud. Efallai mai'r ateb i sicrhau'r enillion mwyaf posibl ar y ddoler farchnata yw olrhain galwadau sy'n eich galluogi i bwyntio'r union lwybr digidol y mae cwsmeriaid yn ei gymryd i gyrraedd eu man gwerthu.

Mae yna gwpl o ffyrdd o weithredu olrhain galwadau. Un ffordd syml yw newid y rhif ffôn yn seiliedig ar y ffynhonnell gyfeirio o'r dudalen. Fe wnaethom bostio'r sgript a ddatblygwyd gennym i wneud hyn mewn gwirionedd. I ddechrau, rydym yn argymell bod cleientiaid yn cael rhif ffôn i'w chwilio, un ar gyfer cymdeithasol, ac un ar gyfer atgyfeirio safleoedd fel y gallant ddechrau meintioli eu hymdrechion yn ôl categori. Y ffordd arall yw tanysgrifio ac integreiddio gwasanaeth proffesiynol - bydd llawer ohonynt mewn gwirionedd yn logio'r digwyddiadau yn eich confensiynol analytics cais.

Mae gwasanaethau olrhain galwadau yn casglu gwybodaeth o ystod eang o ffynonellau, gan gynnwys marchnata peiriannau chwilio, ymgyrchoedd AdWords ac eraill ac yn ei chysylltu â data galwadau ffôn i olrhain y llwybr y mae darpar gwsmer yn ei gymryd. Mae hyn yn darparu cyfoeth o wybodaeth am gefndir demograffig y cwsmeriaid, gan gynnwys sut y gwnaethant ddarganfod am y cynnyrch neu'r busnes. Gyda gwybodaeth o'r fath, mae marchnata wedi'i dargedu, a fyddai'n caniatáu sicrhau'r enillion mwyaf posibl am bob doler a fuddsoddir mewn marchnata, yn dod yn ddarn o gacen.

DeialogTech yn un gwasanaeth o'r fath, gydag integreiddiadau ar gyfer Hubspot, Google Analytics, a llu o lwyfannau eraill. Mae ganddyn nhw API eithaf cadarn. Mae chwaraewyr eraill yn y farchnad yn Gwys, Ganrif Ryngweithiol a LogMyCalls.

Pan fydd gobaith yn galw busnes, mae'r gwasanaeth olrhain galwadau yn coladu'r data sydd ar gael i benderfynu a alwodd y galwr ar ôl edrych ar hysbyseb ddigidol â thâl, rhestru peiriant chwilio organig, neu o Facebook. Maent yn cymryd dadansoddiad i lawr i'r lefel leiaf o fanylion, gan gynnwys yr allweddeiriau penodol a deipiwyd i mewn i beiriant chwilio, yr amser pan edrychodd y galwr ar yr hysbyseb, p'un a oedd yr alwad o linell dir neu symudol, ac ati. Mae'r data hwnnw hyd yn oed yn cael ei borthi i Analytics mewn rhai achosion. Mae'r data hwnnw'n rhoi darlun clir o effeithiolrwydd pob doler farchnata a fuddsoddir, ac yn caniatáu ichi fireinio'ch cyllidebau marchnata a'ch strategaeth yn unol â hynny.

3 Sylwadau

 1. 1

  Hei Doug!

  Mae hwn yn ddarn braf ac yn ddadl gymhellol dros olrhain galwadau. Yn Century Interactive, byddem yn cytuno 🙂

  Yn eithaf aml, nid yw marchnatwyr yn cael y credyd y maent yn ei haeddu. Mae'r sgwrs rhwng y marchnatwr a'r cleient weithiau'n swnio fel hyn:

  Cleient: “Felly gwnaethoch yrru 20 clic i mi trwy AdWords ddoe ond gwn nad oedd fy ffôn yn canu ac ni chefais unrhyw fusnes. Pam ydw i'n talu ichi eto? ”

  Marchnatwr: “Arhoswch aros! Rwy'n gwybod ichi dderbyn rhai arweiniadau cynnes o'r cliciau! Reit? Gobeithio? ”

  Beth petai'r marchnatwr yn gallu dweud:

  “Fe wnes i ddosbarthu 20 clic i chi ac fe ddaethon nhw o’r 4 gair allweddol hyn. Arweiniodd 13 o'r cliciau hynny at alwadau ffôn AC roedd 7 ohonyn nhw'n werthiannau mawr! Peidiwch â choelio fi? Gadewch i ni wrando ar y galwadau ffôn hynny sydd wedi'u recordio gyda'n gilydd, byddaf yn dangos i chi beth rwy'n ei olygu. "

  Mae pob galwad yn adrodd stori sy'n haeddu cael ei hadrodd. 

  - Mike Haeg

 2. 2

  Blog gwych am olrhain Galwadau ac mae ganddo gymaint o fuddion mewn gwirionedd.

  Dyma restr o'r buddion yr wyf wedi'u rhoi at ei gilydd yn ddiweddar a allai helpu unrhyw un sy'n darllen hwn i sylweddoli pa mor bwysig yw olrhain galwadau i unrhyw farchnatwr sy'n mesur eu hymgyrchoedd ar-lein ac all-lein.

  Mesurwch eich ymgyrchoedd marchnata o glicio i alwad - gan sylweddoli bod dolen ar goll wrth fesur ymweliadau gwefan yn unig

  Gellir gweld llwybrau ymwelwyr trwy'r wefan gan nodi'r union bwynt galw

   Rhif unigryw ar gyfer pob ymwelydd unigryw

  Trac allweddeiriau diderfyn

   cymharu'ch galwadau yn erbyn eich gwerthiannau i nodi geiriau allweddol sy'n cynhyrchu gwerthiannau mewn gwirionedd

   Mae Google ™ Integration yn rhoi'r gallu i integreiddio'r data galwadau i Google Analytics ™ fel y gellir cymharu'r cliciau â chyfeintiau'r galwadau. 

    Dim caledwedd i'w osod, dim ond cyrchu'r system adrodd cwmwl 24/7 trwy fewngofnodi ar-lein.

 3. 3

  Ydy, mae olrhain galwadau yn bendant yn ymddangos yn werth chweil. Mae'r buddsoddiad mewn marchnata ar-lein yn dal yn hanfodol gan mai'r buddsoddiad hwnnw sy'n creu'r awenau yn y lle cyntaf.  

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.