6 Rheswm Dilys i Brynu Rhestr Rhagolwg B2B neu B2C

prynu data busnes

Allwch chi glywed y sgrechiadau? Waw.. Jenn Lisak gwnaeth pan bostiodd ar Twitter am leoedd i prynu rhestrau busnes cywir. Roedd udo anfodlonrwydd ar unwaith ac roedd ein hasiantaeth hyd yn oed yn cael ei labelu'n anfoesegol gan un person. Roedd y trydariadau mor chwerthinllyd nes i Jenn dynnu'r Trydar a dod â'r sgwrs i ben.

Pan ddywedodd Jenn wrthyf am yr ymateb, roeddwn yn llidiog iawn. Yn gyntaf, eironi rhywun ar blatfform sy'n marchnata a yn gwerthu ei ddata yn agored ychydig yn eironig. Yn ail, roedd yr ymateb uniongyrchol a gafodd Jenn yn annealladwy. Er gwaethaf gras, gostyngeiddrwydd ac arbenigedd Jenn ... roedd y bobl a'i dilynodd yn cymryd yn ganiataol y byddai'r rhestrau'n cael eu defnyddio ar gyfer drwg.

Y dybiaeth oedd bod y rhestrau hyn i SPAM y crap allan o bobl. Ydy… marchnatwr ac asiantaeth profiadol sy'n arbenigo mewn cyfathrebu e-bost, partneriaid ar platfform marchnata e-bost, ac mae ganddo bartneriaeth allweddol gydag a platfform cyflenwi... rywsut yn meddwl ei bod yn syniad gwych dechrau sbamio busnesau.

Oy.

Pan oeddwn yn y diwydiant post uniongyrchol, gwnaethom brynu rhestrau yn ddi-stop. Heck, un o’r strategaethau anhygoel a wnaeth ymgyrch yr Arlywydd Obama oedd prynu miliynau o gofnodion o wybodaeth bersonol i ddatblygu rhaglenni allgymorth cymunedol lle roeddent yn gwneud synnwyr… gan ei arwain i guro Hillary Clinton (a oedd yn berchen ar y gronfa ddata Ddemocrataidd) a tharo’r awenau yn y etholiad.

Dylai prynu data fod yn fuddsoddiad i bob busnes! I SPAM? I'r gwrthwyneb!

Mae defnyddio data busnes yn galluogi marchnatwyr i wneud tunnell o ymgyrchoedd wedi'u targedu'n uchel sy'n eu helpu i osgoi SPAM yn gyfan gwbl!

 1. Atodi Data gall rhestrau cwsmeriaid presennol helpu i roi'r wybodaeth fusnes ddiweddaraf, data segmentu, gwybodaeth gyswllt a gwybodaeth allweddol arall i chi. Gall y wybodaeth honno eich helpu chi i ddatblygu ymgyrchoedd wedi'u targedu'n uchel gyda chywirdeb pinbwyntio.
 2. Data Glanhau yn gallu eich cadw oddi ar restrau du, cynyddu eich lleoliad mewnflwch, eich helpu i osgoi hidlwyr sothach, a gwella'r gallu i gyflenwi yn gyffredinol. Mae data'n mynd yn hen - yn enwedig cyfeiriadau e-bost busnes lle mae trosiant uchel. Prynu rhestrau wedi'u diweddaru neu glanhau eich rhestrau cyfredol yn gallu sbarduno gwelliannau enfawr mewn cyfraddau agored, clicio drwodd, ac addasiadau i'ch marchnata e-bost.
 3. Dod o Hyd i Gysylltiadau gall symud ymlaen helpu i ehangu eich busnes. Pe bawn i'n gweithio gyda chyswllt mewn un cwmni a'n bod ni'n llwyddiannus, gall dod o hyd i ble symudodd i ac ailgyflwyno'ch cynhyrchion a'ch gwasanaethau helpu i'w cael yn ôl! Er mai cadw yw'r polisi gorau, mae ail-argraffu cleientiaid sydd wedi symud ymlaen yn eithaf effeithiol hefyd!
 4. Dadansoddiad Proffil - mae arolygon cwsmeriaid a chasglu data yn wych, ond gall atodiad data roi'r holl wybodaeth sydd ei hangen ar eich busnes i helpu i ddeall y bobl neu'r busnesau hynny rydych chi eisoes yn gwneud busnes â nhw. Gall demograffeg a firmograffeg eich helpu i ddeall y diwydiannau a'r ddaearyddiaeth rydych chi'n eu cyrraedd (neu beidio), eich helpu chi i ddatblygu strategaethau cynnwys wedi'u targedu, a'ch helpu chi i bennu'r llwybrau hysbysebu gorau posibl i gael y neges gywir i'r person iawn.
 5. Busnes Newydd - ydych chi'n deall eich treiddiad i'r farchnad? A oes busnesau newydd ar gael neu ragolygon newydd y dylech fod yn marchnata iddynt? Mae rhestrau busnes newydd yn fwynglawdd aur i lawer o ddiwydiannau! Nid ar gyfer SPAMMING, ond ar gyfer dod o hyd i berthnasoedd gyda nhw a'u meithrin. Os ydych chi'n asiantaeth sy'n darparu gwasanaethau brandio a dylunio, pwy well i farchnata iddynt na rhestr o fusnesau sydd newydd wneud cais a derbyn eu trwyddedau busnes. Sut arall fyddech chi'n dod o hyd iddyn nhw heb gael y data?
 6. Rhestrau Prospect - a ydych chi'n fusnes sydd newydd dderbyn cyfres o gronfeydd buddsoddi? Mae'n bryd ichi ddechrau dod o hyd i ragolygon a gwerthu iddynt. Ni allwch o bosibl aros ar ymdrechion marchnata i mewn sy'n seiliedig ar ganiatâd i gydio a chael pobl i guro ar eich drws ... byddwch chi'n colli'r buddsoddwyr a'ch cyfle. Gall rhestrau rhagolygon helpu'ch tîm gwerthu i dargedu'r galwadau maen nhw'n eu gwneud yn well a'r post y gall eich adran farchnata gyffwrdd ag ef. Nid oes unrhyw ffordd i gyflawni hyn heb brynu data.

Ydych chi wedi prynu data wedi'i dargedu ar gyfer eich busnes? Rydw i wedi gweithio i dunnell o fusnesau, wedi gweithio ym maes cronfa ddata a marchnata uniongyrchol, a nawr ar-lein. Rydym yn llwyr gydnabod bod ymdrechion marchnata i mewn sy'n seiliedig ar ganiatâd yn gyrru canlyniadau busnes anhygoel i fusnesau. Ond nid ydym yn anwybodus i'r ffaith y gall data a brynwyd hefyd helpu i werthuso, dadansoddi, gwella a thargedu ymdrechion gwerthu a marchnata gwell. Mae enillion gwych ar ddata a brynwyd!

Wedi'i bweru gan ein noddwr, Bythol.

3 Sylwadau

 1. 1
 2. 2

  Caru'r swydd hon Douglas!

  Mae prynu rhestrau e-bost yn cael rap mor wael ond gall fod yn ffordd wych o gyrraedd mwy o'ch cynulleidfa darged tra bod ymdrechion marchnata i mewn yn ennill tyniant. Yn bersonol, rwy'n gweithio i gwmni o'r enw Clickback sy'n gweithio'n benodol gyda chwmnïau B2B a'u hymdrechion marchnata allan.

  Yn bendant yn erthygl y byddaf yn ei rhannu!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.